Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Čtvrtek, 3. dubna 2014 - Brusel
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)
 3.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 4.Hlavní aspekty a základní směry společné zahraniční a bezpečnostní politiky a společné bezpečnostní a obranné politiky (článek 36 SEU) – Komplexní přístup EU a jeho dopady na soudržnost vnější činnosti EU (rozprava)
 5.Situace v Íránu (rozprava)
 6.Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***II (rozprava)
 7.Hlasování
  
7.1.Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***II (hlasování)
  
7.2.Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (emise z mezinárodní letecké dopravy) ***I (hlasování)
  
7.3.Mezibankovní poplatky za platební transakce založené na kartách ***I (hlasování)
  
7.4.Platební služby na vnitřním trhu ***I (hlasování)
  
7.5.Jednotný evropský trh elektronických komunikací ***I (hlasování)
  
7.6.Elektronická identifikace a důvěryhodné služby pro elektronické transakce na vnitřním trhu ***I (hlasování)
  
7.7.Povinný audit subjektů veřejného zájmu ***I (hlasování)
  
7.8.Povinný audit ročních a konsolidovaných účetních závěrek ***I (hlasování)
  
7.9.Snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny ***I (hlasování)
  
7.10.Komplexní přístup EU a jeho dopady na soudržnost vnější činnosti EU (hlasování)
  
7.11.Absolutorium za rok 2012: Evropská komise a výkonné agentury (hlasování)
  
7.12.Zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rok 2012 (hlasování)
  
7.13.Absolutorium za rok 2012: Evropský parlament (hlasování)
  
7.14.Absolutorium za rok 2012: 8., 9. a 10. Evropský rozvojový fond (hlasování)
  
7.15.Absolutorium za rok 2012: Evropská rada a Rada (hlasování)
  
7.16.Absolutorium za rok 2012: Evropská služba pro vnější činnost (hlasování)
  
7.17.Absolutorium za rok 2012: Soudní dvůr (hlasování)
  
7.18.Absolutorium za rok 2012: Účetní dvůr (hlasování)
  
7.19.Absolutorium za rok 2012: Hospodářský a sociální výbor (hlasování)
  
7.20.Absolutorium za rok 2012: Výbor regionů (hlasování)
  
7.21.Absolutorium za rok 2012: Evropský veřejný ochránce práv (hlasování)
  
7.22.Absolutorium za rok 2012: Evropský inspektor ochrany údajů (hlasování)
  
7.23.Absolutorium za rok 2012: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU (hlasování)
  
7.24.Absolutorium za rok 2012: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (hlasování)
  
7.25.Absolutorium za rok 2012: Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (hlasování)
  
7.26.Absolutorium za rok 2012: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (hlasování)
  
7.27.Absolutorium za rok 2012: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (hlasování)
  
7.28.Absolutorium za rok 2012: Evropská policejní akademie (hlasování)
  
7.29.Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (hlasování)
  
7.30.Absolutorium za rok 2012: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (hlasování)
  
7.31.Absolutorium za rok 2012: Evropský orgán pro bankovnictví (hlasování)
  
7.32.Absolutorium za rok 2012: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (hlasování)
  
7.33.Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro chemické látky (hlasování)
  
7.34.Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro životní prostředí (hlasování)
  
7.35.Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (hlasování)
  
7.36.Absolutorium za rok 2012: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (hlasování)
  
7.37.Absolutorium za rok 2012: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (hlasování)
  
7.38.Absolutorium za rok 2012: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (hlasování)
  
7.39.Absolutorium za rok 2012: Evropský inovační a technologický institut (hlasování)
  
7.40.Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro léčivé přípravky (hlasování)
  
7.41.Absolutorium za rok 2012: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (hlasování)
  
7.42.Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (hlasování)
  
7.43.Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (hlasování)
  
7.44.Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro železnice (hlasování)
  
7.45.Absolutorium za rok 2012: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (hlasování)
  
7.46.Absolutorium za rok 2012: Evropská nadace odborného vzdělávání (hlasování)
  
7.47.Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (hlasování)
  
7.48.Absolutorium za rok 2012: Zásobovací agentura Euratomu (hlasování)
  
7.49.Absolutorium za rok 2012: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (hlasování)
  
7.50.Absolutorium za rok 2012: Eurojust (hlasování)
  
7.51.Absolutorium za rok 2012: Europol (hlasování)
  
7.52.Absolutorium za rok 2012: Agentura Evropské unie pro základní práva (hlasování)
  
7.53.Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích (hlasování)
  
7.54.Absolutorium za rok 2012: Agentura pro evropský GNSS (hlasování)
  
7.55.Absolutorium za rok 2012: společný podnik Artemis (hlasování)
  
7.56.Absolutorium za rok 2012: společný podnik Clean sky (hlasování)
  
7.57.Absolutorium za rok 2012: společný podnik ENIAC (hlasování)
  
7.58.Absolutorium za rok 2012: společný podnik pro palivové články a vodík (hlasování)
  
7.59.Absolutorium za rok 2012: společný podnik pro iniciativu pro inovativní léčiva (hlasování)
  
7.60.Absolutorium za rok 2012: společný podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (hlasování)
  
7.61.Absolutorium za rok 2012: společný podnik SESAR (hlasování)
  
7.62.Výroční zpráva za rok 2012 o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům (hlasování)
  
7.63.Situace v Íránu (hlasování)
 8.Členství ve výborech a delegacích
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Předložení dokumentů
 12.Předání textů přijatých během zasedání
 13.Termíny příštích zasedání
 14.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (284 kb) Prezenční listina (55 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (5370 kb) 
 
Zápis (257 kb) Prezenční listina (35 kb) Výsledky hlasování (555 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (2213 kb) 
 
Zápis (275 kb) Prezenční listina (63 kb) Výsledky hlasování (220 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1211 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí