Forrige 
 Næste 
RCVVOTESPVTACRE
Protokol
Torsdag den 3. april 2014 - Bruxelles
 1.Åbning af mødet
 2.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 4.De vigtigste aspekter og grundlæggende valg i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik samt den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (artikel 36 i TEU) - EU's samlede strategi og konsekvenserne for sammenhængen i EU’s optræden udadtil (forhandling)
 5.Situationen i Iran (forhandling)
 6.Fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse ***II (forhandling)
 7.Afstemningstid
  
7.1.Fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse ***II (afstemning)
  
7.2.Handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet ***I (afstemning)
  
7.3.Interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner ***I (afstemning)
  
7.4.Betalingstjenester i det indre marked ***I (afstemning)
  
7.5.EU's indre marked for elektronisk kommunikation ***I (afstemning)
  
7.6.Elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked ***I (afstemning)
  
7.7.Lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden ***I (afstemning)
  
7.8.Lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber ***I (afstemning)
  
7.9.Nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine ***I (afstemning)
  
7.10.EU's samlede strategi og konsekvenserne for sammenhængen i EU’s optræden udadtil (afstemning)
  
7.11.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen (afstemning)
  
7.12.Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge for 2012 for Kommissionen (afstemning)
  
7.13.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet (afstemning)
  
7.14.Decharge 2012: EU's almindelige budget - 8., 9. og 10. EUF (afstemning)
  
7.15.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Rådet og Det Europæiske Råd (afstemning)
  
7.16.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (afstemning)
  
7.17.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Domstolen (afstemning)
  
7.18.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Revisionsretten (afstemning)
  
7.19.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Det Økonomiske og Sociale Udvalg (afstemning)
  
7.20.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Regionsudvalget (afstemning)
  
7.21.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand (afstemning)
  
7.22.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (afstemning)
  
7.23.Decharge for Den Europæiske Unions agenturer for 2012: præstation, økonomisk forvaltning og kontrol (afstemning)
  
7.24.Decharge 2012: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (afstemning)
  
7.25.Decharge 2012: Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (afstemning)
  
7.26.Decharge 2012: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (afstemning)
  
7.27.Decharge 2012: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (afstemning)
  
7.28.Decharge 2012: Det Europæiske Politiakademi (afstemning)
  
7.29.Decharge 2012: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (afstemning)
  
7.30.Decharge 2012: Det Europæiske Asylstøttekontor (afstemning)
  
7.31.Decharge 2012: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (afstemning)
  
7.32.Decharge 2012: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC ) (afstemning)
  
7.33.Decharge 2012: Det Europæiske Kemikalieagentur (afstemning)
  
7.34.Decharge 2012: Det Europæiske Miljøagentur (afstemning)
  
7.35.Decharge 2012: EU-Fiskerikontrolagenturet (afstemning)
  
7.36.Decharge 2012: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (afstemning)
  
7.37.Decharge 2012: Det Europæiske Ligestillingsinstitut (afstemning)
  
7.38.Decharge2012: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (afstemning)
  
7.39.Decharge 2012: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (afstemning)
  
7.40.Decharge 2012: Det Europæiske Lægemiddelagentur (afstemning)
  
7.41.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (afstemning)
  
7.42.Decharge 2012: Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (afstemning)
  
7.43.Decharge 2012: Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (afstemning)
  
7.44.Decharge 2012: Det Europæiske Jernbaneagentur (afstemning)
  
7.45.Decharge 2012: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (afstemning)
  
7.46.Decharge 2012: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (afstemning)
  
7.47.Decharge 2012: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (afstemning)
  
7.48.Decharge 2012: Euratoms Forsyningsagentur (afstemning)
  
7.49.Decharge 2012: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (afstemning)
  
7.50.Decharge 2012: Eurojust (afstemning)
  
7.51.Decharge 2012: Europol (afstemning)
  
7.52.Decharge 2012: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (afstemning)
  
7.53.Decharge 2012: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser - Frontex (afstemning)
  
7.54.Decharge 2012: Tilsynsmyndigheden for Det Europæiske GNSS (GSA) (afstemning)
  
7.55.Decharge 2012: Artemis - indlejrede computersystemer (afstemning)
  
7.56.Decharge 2012: Clean Sky - Luftfart og miljø (afstemning)
  
7.57.Decharge 2012: European Nanoelectronics Initiative Advisory Council - ENIAC (afstemning)
  
7.58.Decharge 2012: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (afstemning)
  
7.59.Decharge 2012: IMI - Initiativet om innovative lægemidler (afstemning)
  
7.60.Decharge 2012: ITER - Fusionsenergi (afstemning)
  
7.61.Decharge 2012: SESAR - Luftfartssikkerhed (afstemning)
  
7.62.Årsrapport 2012 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - Bekæmpelse af svig (afstemning)
  
7.63.Situationen i Iran (afstemning)
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Modtagne dokumenter
 12.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 13.Tidspunkt for næste mødeperiode
 14.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (285 kb) Tilstedeværelsesliste (55 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (5370 kb) 
 
Protokol (199 kb) Tilstedeværelsesliste (35 kb) Afstemningsresultater (575 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2221 kb) 
 
Protokol (296 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) Afstemningsresultater (204 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1201 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik