Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d. - Briuselis
 1.Posėdžio pradžia
 2.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 4.Pagrindiniai bendros užsienio ir saugumo politikos ir bendros saugumo ir gynybos politikos aspektai ir esminiai pasirinkimai (ES sutarties 36 straipsnis) – Visapusiškas ES požiūris ir jo padariniai ES išorės veiksmų darnai (diskusijos)
 5.Padėtis Irane (diskusijos)
 6.Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimas ***II (diskusijos)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimas ***II (balsavimas)
  
7.2.Šiltnamio efektą sukeliančių dujų rinka (tarptautinės aviacijos išmetamieji teršalai) ***I (balsavimas)
  
7.3.Tarpbankiniai mokesčiai už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas ***I (balsavimas)
  
7.4.Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje ***I (balsavimas)
  
7.5.Europos bendroji elektroninių ryšių rinka ***I (balsavimas)
  
7.6.Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugos vidaus rinkoje ***I (balsavimas)
  
7.7.Viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatytas auditas ***I (balsavimas)
  
7.8.Teisės aktų nustatytas metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės auditas ***I (balsavimas)
  
7.9.Ukrainos kilmės prekėms taikomų muitų sumažinimas arba panaikinimas ***I (balsavimas)
  
7.10.Visapusiškas ES požiūris ir jo padariniai ES išorės veiksmų darnai (balsavimas)
  
7.11.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos (balsavimas)
  
7.12.Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimą (balsavimas)
  
7.13.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Parlamentas (balsavimas)
  
7.14.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 8-asis, 9-asis ir 10-asis Europos plėtros fondai (balsavimas)
  
7.15.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Vadovų Taryba ir Taryba (balsavimas)
  
7.16.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos išorės veiksmų tarnyba (balsavimas)
  
7.17.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Teisingumo Teismas (balsavimas)
  
7.18.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmai (balsavimas)
  
7.19.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (balsavimas)
  
7.20.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Regionų komitetas (balsavimas)
  
7.21.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ombudsmenas (balsavimas)
  
7.22.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (balsavimas)
  
7.23.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė (balsavimas)
  
7.24.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (balsavimas)
  
7.25.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (balsavimas)
  
7.26.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (balsavimas)
  
7.27.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (balsavimas)
  
7.28.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas (balsavimas)
  
7.29.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (balsavimas)
  
7.30.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (balsavimas)
  
7.31.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (balsavimas)
  
7.32.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (balsavimas)
  
7.33.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (balsavimas)
  
7.34.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (balsavimas)
  
7.35.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (balsavimas)
  
7.36.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (balsavimas)
  
7.37.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (balsavimas)
  
7.38.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (balsavimas)
  
7.39.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (balsavimas)
  
7.40.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (balsavimas)
  
7.41.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (balsavimas)
  
7.42.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (balsavimas)
  
7.43.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (balsavimas)
  
7.44.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos geležinkelio agentūra (balsavimas)
  
7.45.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (balsavimas)
  
7.46.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (balsavimas)
  
7.47.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (balsavimas)
  
7.48.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (balsavimas)
  
7.49.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (balsavimas)
  
7.50.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Eurojustas (balsavimas)
  
7.51.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europolas (balsavimas)
  
7.52.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (balsavimas)
  
7.53.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie išorės sienų valdymo agentūra (balsavimas)
  
7.54.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (balsavimas)
  
7.55.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ARTEMIS (balsavimas)
  
7.56.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus“ (balsavimas)
  
7.57.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ENIAC (balsavimas)
  
7.58.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (balsavimas)
  
7.59.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (balsavimas)
  
7.60.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (balsavimas)
  
7.61.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendra įmonė SESAR (balsavimas)
  
7.62.2012 m. metinė ataskaita dėl ES finansinių interesų apsaugos. Kova su sukčiavimu (balsavimas)
  
7.63.Padėtis Irane (balsavimas)
 8.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Gauti dokumentai
 12.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 13.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 14.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (287 kb) Dalyvių sąrašas (55 kb)    Vardinio balsavimo rezultatai (5370 kb) 
 
Protokolas (272 kb) Dalyvių sąrašas (35 kb) Balsavimo rezultatai (621 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (2215 kb) 
 
Protokolas (280 kb) Dalyvių sąrašas (62 kb) Balsavimo rezultatai (213 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (1200 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika