Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
Il-Ħamis, 3 ta' April 2014 - Brussell
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura)
 3.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.Aspetti ewlenin u għażliet bażiċi tal-politika estera u ta' sigurtà komuni u tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni (Artikolu 36 TUE) - L-approċċ komprensiv tal-UE u l-koerenza tal-azzjoni esterna tal-UE (dibattitu)
 5.Is-sitwazzjoni fl-Iran (dibattitu)
 6.Reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju ***II (dibattitu)
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  
7.1.Reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju ***II (votazzjoni)
  
7.2.L-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra (emissjonijiet tal-avjazzjoni internazzjonali) ***I (votazzjoni)
  
7.3.It-tariffi tal-interkambju għat-tranżazzjonijiet ta’ pagament ibbażati fuq kard ***I (votazzjoni)
  
7.4.Servizzi ta' ħlas fis-suq intern ***I (votazzjoni)
  
7.5.Suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika ***I (votazzjoni)
  
7.6.Identifikazzjoni elettronika u servizzi fiduċjarji għal tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern ***I (votazzjoni)
  
7.7.Awditjar statutorju tal-entitajiet ta' interess pubbliku ***I (votazzjoni)
  
7.8.Il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati ***I (votazzjoni)
  
7.9.It-tnaqqis jew l-eliminazzjoni ta’ dazji doganali fuq oġġetti li joriġinaw fl-Ukraina ***I (votazzjoni)
  
7.10.L-approċċ komprensiv tal-UE u l-koerenza tal-azzjoni esterna tal-UE (votazzjoni)
  
7.11.Kwittanza 2012: Il-Kummissjoni Ewropea u l-aġenziji eżekuttivi (votazzjoni)
  
7.12.Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni 2012 (votazzjoni)
  
7.13.Kwittanza 2012: Il-Parlament Ewropew (votazzjoni)
  
7.14.Kwittanza 2012: It-8, id-9 u l-10 Fondi Ewropej għall-Iżvilupp (votazzjoni)
  
7.15.Kwittanza 2012: Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (votazzjoni)
  
7.16.Kwittanza 2012: Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (votazzjoni)
  
7.17.Kwittanza 2012: Il-Qorti tal-Ġustizzja (votazzjoni)
  
7.18.Kwittanza 2012: Il-Qorti tal-Awdituri (votazzjoni)
  
7.19.Kwittanza 2012: Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali (votazzjoni)
  
7.20.Kwittanza 2012: Il-Kumitat tar-Reġjuni (votazzjoni)
  
7.21.Kwittanza 2012: L-Ombudsman Ewropew (votazzjoni)
  
7.22.Kwittanza 2012: Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (votazzjoni)
  
7.23.Kwittanza 2012: Prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE (votazzjoni)
  
7.24.Kwittanza 2012: L-Aġenzija Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (votazzjoni)
  
7.25.Kwittanza 2012: Il-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (votazzjoni)
  
7.26.Kwittanza 2012: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (votazzjoni)
  
7.27.Kwittanza 2012: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (votazzjoni)
  
7.28.Kwittanza 2012: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (votazzjoni)
  
7.29.Kwittanza 2012: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (votazzjoni)
  
7.30.Kwittanza 2012: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (votazzjoni)
  
7.31.Kwittanza 2012: L-Awtorità Bankarja Ewropea (votazzjoni)
  
7.32.Kwittanza 2012: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (votazzjoni)
  
7.33.Kwittanza 2012: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (votazzjoni)
  
7.34.Kwittanza 2012: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (votazzjoni)
  
7.35.Kwittanza 2012: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (votazzjoni)
  
7.36.Kwittanza 2012: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (votazzjoni)
  
7.37.Kwittanza 2012: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (votazzjoni)
  
7.38.Kwittanza 2012: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (votazzjoni)
  
7.39.Kwittanza 2012: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (votazzjoni)
  
7.40.Kwittanza 2012: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (votazzjoni)
  
7.41.Kwittanza 2012: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (votazzjoni)
  
7.42.Kwittanza 2012: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (votazzjoni)
  
7.43.Kwittanza 2012: L-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni (votazzjoni)
  
7.44.Kwittanza 2012: L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (votazzjoni)
  
7.45.Kwittanza 2012: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (votazzjoni)
  
7.46.Kwittanza 2012: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (votazzjoni)
  
7.47.Kwittanza 2012: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (votazzjoni)
  
7.48.Kwittanza 2012: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (votazzjoni)
  
7.49.Kwittanza 2012: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (votazzjoni)
  
7.50.Kwittanza 2012: Eurojust (votazzjoni)
  
7.51.Kwittanza 2012: Europol (votazzjoni)
  
7.52.Kwittanza 2012: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (votazzjoni)
  
7.53.Kwittanza 2012: Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni (votazzjoni)
  
7.54.Kwittanza 2012: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (votazzjoni)
  
7.55.Kwittanza 2012: L-Impriża Konġunta Artemis (votazzjoni)
  
7.56.Kwittanza 2012: L-Impriża Konġunta Clean Sky (votazzjoni)
  
7.57.Kwittanza 2012: L-Impriża Konġunta ENIAC (votazzjoni)
  
7.58.Kwittanza 2012: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (votazzjoni)
  
7.59.Kwittanza 2012: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi (votazzjoni)
  
7.60.Kwittanza 2012: L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (votazzjoni)
  
7.61.Kwittanza 2012: L-Impriża Konġunta SESAR (votazzjoni)
  
7.62.Rapport Annwali 2012 dwar il-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji tal-UE - Il-ġlieda kontra l-frodi (votazzjoni)
  
7.63.Is-sitwazzjoni fl-Iran (votazzjoni)
 8.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Dokumenti mressqa
 12.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 13.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 14.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (289 kb) Reġistru tal-attendenza (55 kb)    Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (5370 kb) 
 
Minuti (273 kb) Reġistru tal-attendenza (35 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (571 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (2221 kb) 
 
Minuti (291 kb) Reġistru tal-attendenza (63 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (218 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (1203 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza