Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 3 april 2014 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 4.Voornaamste aspecten en fundamentele keuzen op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (artikel 36 VEU) - De alomvattende aanpak van de EU en de coherentie van het externe optreden van de EU (debat)
 5.Situatie in Iran (debat)
 6.Communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik ***II (debat)
 7.Stemmingen
  
7.1.Communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik ***II (stemming)
  
7.2.Handel in broeikasgasemissierechten (emissies van de internationale luchtvaart) ***I (stemming)
  
7.3.Interbancaire vergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties ***I (stemming)
  
7.4.Betalingsdiensten in de interne markt ***I (stemming)
  
7.5.Europese interne markt voor elektronische communicatie ***I (stemming)
  
7.6.Elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt ***I (stemming)
  
7.7.Wettelijke controles van organisaties van openbaar belang ***I (stemming)
  
7.8.Wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen ***I (stemming)
  
7.9.Verlaging of afschaffing van douanerechten op goederen van oorsprong uit Oekraïne ***I (stemming)
  
7.10.De alomvattende aanpak van de EU en de coherentie van het externe optreden van de EU (stemming)
  
7.11.Kwijting 2012: Europese Commissie en uitvoerende agentschappen (stemming)
  
7.12.Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de kwijting 2012 aan de Commissie (stemming)
  
7.13.Kwijting 2012: Europees Parlement (stemming)
  
7.14.Kwijting 2012: achtste, negende en tiende Europees Ontwikkelingfonds (stemming)
  
7.15.Kwijting 2012: Europese Raad en Raad (stemming)
  
7.16.Kwijting 2012: Europese Dienst voor extern optreden (stemming)
  
7.17.Kwijting 2012: Hof van Justitie (stemming)
  
7.18.Kwijting 2012: Rekenkamer (stemming)
  
7.19.Kwijting 2012: Economisch en Sociaal Comité (stemming)
  
7.20.Kwijting 2012: Comité van de Regio's (stemming)
  
7.21.Kwijting 2012: Europese ombudsman (stemming)
  
7.22.Kwijting 2012: Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (stemming)
  
7.23.Kwijting 2012: prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen (stemming)
  
7.24.Kwijting 2012: Europees Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (stemming)
  
7.25.Kwijting 2012: Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (stemming)
  
7.26.Kwijting 2012: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (stemming)
  
7.27.Kwijting 2012: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (stemming)
  
7.28.Kwijting 2012: Europese Politieacademie (stemming)
  
7.29.Kwijting 2012: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (stemming)
  
7.30.Kwijting 2012: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (stemming)
  
7.31.Kwijting 2012: Europese Bankautoriteit (stemming)
  
7.32.Kwijting 2012: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (stemming)
  
7.33.Kwijting 2012: Europees Agentschap voor chemische stoffen (stemming)
  
7.34.Kwijting 2012: Europees Milieuagentschap (stemming)
  
7.35.Kwijting 2012: Europees Bureau voor visserijcontrole (stemming)
  
7.36.Kwijting 2012: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (stemming)
  
7.37.Kwijting 2012: Europees Instituut voor gendergelijkheid (stemming)
  
7.38.Kwijting 2012: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (stemming)
  
7.39.Kwijting 2012: Europees Instituut voor innovatie en technologie (stemming)
  
7.40.Kwijting 2012: Europees Geneesmiddelenbureau (stemming)
  
7.41.Kwijting 2012: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (stemming)
  
7.42.Kwijting 2012: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (stemming)
  
7.43.Kwijting 2012: Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (stemming)
  
7.44.Kwijting 2012: Europees Spoorwegbureau (stemming)
  
7.45.Kwijting 2012: Europese Autoriteit voor effecten en markten (stemming)
  
7.46.Kwijting 2012: Europese Stichting voor opleiding (stemming)
  
7.47.Kwijting 2012: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (stemming)
  
7.48.Kwijting 2012: Voorzieningsagentschap van Euratom (stemming)
  
7.49.Kwijting 2012: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (stemming)
  
7.50.Kwijting 2012: Eurojust (stemming)
  
7.51.Kwijting 2012: Europol (stemming)
  
7.52.Kwijting 2012: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (stemming)
  
7.53.Kwijting 2012: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (stemming)
  
7.54.Kwijting 2012: Europees GNSS-Agentschap (stemming)
  
7.55.Kwijting 2012: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis (stemming)
  
7.56.Kwijting 2012: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky (stemming)
  
7.57.Kwijting 2012: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac (stemming)
  
7.58.Kwijting 2012: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof (stemming)
  
7.59.Kwijting 2012: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (stemming)
  
7.60.Kwijting 2012: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (stemming)
  
7.61.Kwijting 2012: Gemeenschappelijke Onderneming SESAR (stemming)
  
7.62.Jaarverslag 2012 over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie - fraudebestrijding (stemming)
  
7.63.Situatie in Iran (stemming)
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Ingekomen stukken
 12.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 13.Rooster van de volgende vergaderingen
 14.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (287 kb) Presentielijst (55 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (5370 kb) 
 
Notulen (199 kb) Presentielijst (35 kb) Stemmingsuitslagen (550 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2212 kb) 
 
Notulen (284 kb) Presentielijst (62 kb) Stemmingsuitslagen (203 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1196 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid