Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 3 kwietnia 2014 r. - Bruksela
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)
 3.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 4.Główne aspekty i podstawowe wybory we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony (artykuł 36 TUE) - Kompleksowe podejście UE a spójność działań zewnętrznych UE (debata)
 5.Sytuacja w Iranie (debata)
 6.Wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ***II (debata)
 7.Głosowanie
  
7.1.Wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ***II (głosowanie)
  
7.2.System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych (emisje z międzynarodowego lotnictwa) ***I (głosowanie)
  
7.3.Opłaty interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę ***I (głosowanie)
  
7.4.Usługi płatnicze w ramach rynku wewnętrznego ***I (głosowanie)
  
7.5.Europejski jednolity rynek łączności elektronicznej ***I (głosowanie)
  
7.6.Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym ***I (głosowanie)
  
7.7.Ustawowe badania jednostek interesu publicznego ***I (głosowanie)
  
7.8.Ustawowe badania rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych ***I (głosowanie)
  
7.9.Obniżenie lub zniesienie należności celnych za towary pochodzące z Ukrainy ***I (głosowanie)
  
7.10.Kompleksowe podejście UE a spójność działań zewnętrznych UE (głosowanie)
  
7.11.Absolutorium za rok 2012: Komisja Europejska i agencje wykonawcze (głosowanie)
  
7.12.Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok 2012 (głosowanie)
  
7.13.Absolutorium za rok 2012: Parlament Europejski (głosowanie)
  
7.14.Absolutorium za rok 2012: 8., 9. i 10. Europejski Fundusz Rozwoju (głosowanie)
  
7.15.Absolutorium za rok 2012: Rada Europejska i Rada (głosowanie)
  
7.16.Absolutorium za rok 2012: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (głosowanie)
  
7.17.Absolutorium za rok 2012: Trybunał Sprawiedliwości (głosowanie)
  
7.18.Absolutorium za rok 2012: Trybunał Obrachunkowy (głosowanie)
  
7.19.Absolutorium za rok 2012: Komitet Ekonomiczno-Społeczny (głosowanie)
  
7.20.Absolutorium za rok 2012: Komitet Regionów (głosowanie)
  
7.21.Absolutorium za rok 2012: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (głosowanie)
  
7.22.Absolutorium za rok 2012: Europejski Inspektor Ochrony Danych (głosowanie)
  
7.23.Absolutorium za rok 2012: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (głosowanie)
  
7.24.Absolutorium za rok 2012: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (głosowanie)
  
7.25.Absolutorium za rok 2012: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (głosowanie)
  
7.26.Absolutorium za rok 2012: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (głosowanie)
  
7.27.Absolutorium za rok 2012: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (głosowanie)
  
7.28.Absolutorium za rok 2012: Europejskie Kolegium Policyjne (głosowanie)
  
7.29.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (głosowanie)
  
7.30.Absolutorium za rok 2012: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (głosowanie)
  
7.31.Absolutorium za rok 2012: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (głosowanie)
  
7.32.Absolutorium za rok 2012: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (głosowanie)
  
7.33.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Chemikaliów (głosowanie)
  
7.34.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Środowiska (głosowanie)
  
7.35.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (głosowanie)
  
7.36.Absolutorium za rok 2012: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (głosowanie)
  
7.37.Absolutorium za rok 2012: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (głosowanie)
  
7.38.Absolutorium za rok 2012: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (głosowanie)
  
7.39.Absolutorium za rok 2012: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (głosowanie)
  
7.40.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Leków (głosowanie)
  
7.41.Absolutorium za rok 2012: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (głosowanie)
  
7.42.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (głosowanie)
  
7.43.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (głosowanie)
  
7.44.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Kolejowa (głosowanie)
  
7.45.Absolutorium za rok 2012: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (głosowanie)
  
7.46.Absolutorium za rok 2012: Europejska Fundacja Kształcenia (głosowanie)
  
7.47.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (głosowanie)
  
7.48.Absolutorium za rok 2012: Agencja Dostaw Euratomu (głosowanie)
  
7.49.Absolutorium za rok 2012: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (głosowanie)
  
7.50.Absolutorium za rok 2012: Eurojust (głosowanie)
  
7.51.Absolutorium za rok 2012: Europol (głosowanie)
  
7.52.Absolutorium za rok 2012: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (głosowanie)
  
7.53.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach (głosowanie)
  
7.54.Absolutorium za rok 2012: Agencja Nadzoru Europejskiego GNSS (głosowanie)
  
7.55.Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS (głosowanie)
  
7.56.Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (głosowanie)
  
7.57.Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsiębiorstwo ENIAC (głosowanie)
  
7.58.Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (głosowanie)
  
7.59.Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (głosowanie)
  
7.60.Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsięwzięcie na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii termojądrowej (głosowanie)
  
7.61.Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsięwzięcie SESAR (głosowanie)
  
7.62.Sprawozdanie roczne za rok 2012 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych (głosowanie)
  
7.63.Sytuacja w Iranie (głosowanie)
 8.Skład komisji i delegacji
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Składanie dokumentów
 12.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 13.Kalendarz następnych posiedzeń
 14.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (288 kb) Lista obecności (55 kb)    Wyniki głosowań imiennych (5370 kb) 
 
Protokół (270 kb) Lista obecności (35 kb) Wyniki głosowania (565 kb) Wyniki głosowań imiennych (2221 kb) 
 
Protokół (285 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (231 kb) Wyniki głosowań imiennych (1206 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności