Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Štvrtok, 3. apríla 2014 - Brusel
 1.Otvorenie rokovania
 2.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 4.Hlavné aspekty a základné smery spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (článok 36 Zmluvy o EÚ) – Komplexný prístup EÚ a súdržnosť vonkajšej činnosti EÚ (rozprava)
 5.Situácia v Iráne (rozprava)
 6.Režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím ***II (rozprava)
 7.Hlasovanie
  
7.1.Režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím ***II (hlasovanie)
  
7.2.Obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov (emisie z medzinárodnej leteckej dopravy) ***I (hlasovanie)
  
7.3.Výmenné poplatky za platobné transakcie viazané na kartu ***I (hlasovanie)
  
7.4.Platobné služby na vnútornom trhu ***I (hlasovanie)
  
7.5.Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami ***I (hlasovanie)
  
7.6.Elektronická identifikácia a dôveryhodné služby pre elektronické transakcie na vnútornom trhu ***I (hlasovanie)
  
7.7.Štatutárny audit subjektov verejného záujmu ***I (hlasovanie)
  
7.8.Štatutárny audit ročných účtovných závierok a konsolidované účtovné závierky ***I (hlasovanie)
  
7.9.Zníženie alebo odstránenie ciel na tovar s pôvodom na Ukrajine ***I (hlasovanie)
  
7.10.Komplexný prístup EÚ a súdržnosť vonkajšej činnosti EÚ (hlasovanie)
  
7.11.Absolutórium za rok 2012: Európska komisia a výkonné agentúry (hlasovanie)
  
7.12.Osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2012 (hlasovanie)
  
7.13.Absolutórium za rok 2012: Európsky parlament (hlasovanie)
  
7.14.Absolutórium za rok 2012: 8., 9. a 10. Európsky rozvojový fond (hlasovanie)
  
7.15.Absolutórium za rok 2012: Európska rada a Rada (hlasovanie)
  
7.16.Absolutórium za rok 2012: Európska služba pre vonkajšiu činnosť (hlasovanie)
  
7.17.Absolutórium za rok 2012: Súdny dvor (hlasovanie)
  
7.18.Absolutórium za rok 2012 : Dvor audítorov (hlasovanie)
  
7.19.Absolutórium za rok 2012: Hospodársky a sociálny výbor (hlasovanie)
  
7.20.Absolutórium za rok 2012: Výbor regiónov (hlasovanie)
  
7.21.Absolutórium za rok 2012: európsky ombudsman (hlasovanie)
  
7.22.Absolutórium za rok 2012: európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (hlasovanie)
  
7.23.Absolutórium za rok 2012: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ (hlasovanie)
  
7.24.Absolutórium za rok 2012: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (hlasovanie)
  
7.25.Absolutórium za rok 2012: Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (hlasovanie)
  
7.26.Absolutórium za rok 2012: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (hlasovanie)
  
7.27.Absolutórium za rok 2012: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (hlasovanie)
  
7.28.Absolutórium za rok 2012: Európska policajná akadémia (hlasovanie)
  
7.29.Absolutórium za rok 2012: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (hlasovanie)
  
7.30.Absolutórium za rok 2012: Európsky podporný úrad pre azyl (hlasovanie)
  
7.31.Absolutórium za rok 2012: Európsky orgán pre bankovníctvo (hlasovanie)
  
7.32.Absolutórium za rok 2012: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (hlasovanie)
  
7.33.Absolutórium za rok 2012: Európska chemická agentúra (hlasovanie)
  
7.34.Absolutórium za rok 2012: Európska environmentálna agentúra (hlasovanie)
  
7.35.Absolutórium za rok 2012: Európska agentúra na kontrolu rybárstva (hlasovanie)
  
7.36.Absolutórium za rok 2012: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (hlasovanie)
  
7.37.Absolutórium za rok 2012: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (hlasovanie)
  
7.38.Absolutórium za rok 2012: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (hlasovanie)
  
7.39.Absolutórium za rok 2012: Európsky inovačný a technologický inštitút (hlasovanie)
  
7.40.Absolutórium za rok 2012: Európska agentúra pre lieky (hlasovanie)
  
7.41.Absolutórium za rok 2012: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (hlasovanie)
  
7.42.Absolutórium za rok 2012: Európska námorná bezpečnostná agentúra (hlasovanie)
  
7.43.Absolutórium za rok 2012: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (hlasovanie)
  
7.44.Absolutórium za rok 2012: Európska železničná agentúra (hlasovanie)
  
7.45.Absolutórium 2012: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (hlasovanie)
  
7.46.Absolutórium za rok 2012: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (hlasovanie)
  
7.47.Absolutórium za rok 2012: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (hlasovanie)
  
7.48.Absolutórium 2012: Zásobovacia agentúra Euratomu (hlasovanie)
  
7.49.Absolutórium za rok 2012: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (hlasovanie)
  
7.50.Absolutórium za rok 2012: Eurojust (hlasovanie)
  
7.51.Absolutórium za rok 2012: Europol (hlasovanie)
  
7.52.Absolutórium za rok 2012: Agentúra Európskej únie pre základné práva (hlasovanie)
  
7.53.Absolutórium za rok 2012: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach (hlasovanie)
  
7.54.Absolutórium za rok 2012: Agentúra pre európsky GNSS (hlasovanie)
  
7.55.Absolutórium za rok 2012: spoločný podnik ARTEMIS (hlasovanie)
  
7.56.Absolutórium za rok 2012: spoločný podnik Čisté nebo (hlasovanie)
  
7.57.Absolutórium 2012: spoločný podnik ENIAC (hlasovanie)
  
7.58.Absolutórium za rok 2012: spoločný podnik pre palivové články a vodík (hlasovanie)
  
7.59.Absolutórium za rok 2012: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky (hlasovanie)
  
7.60.Absolutórium za rok 2012: spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (hlasovanie)
  
7.61.Absolutórium za rok 2012: spoločný podnik SESAR (hlasovanie)
  
7.62.Výročná správa za rok 2012 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom (hlasovanie)
  
7.63.Situácia v Iráne (hlasovanie)
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Predloženie dokumentov
 12.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 13.Termíny nasledujúcich rokovaní
 14.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (282 kb) Prezenčná listina (55 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (5370 kb) 
 
Zápisnica (260 kb) Prezenčná listina (35 kb) Výsledky hlasovania (569 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (2226 kb) 
 
Zápisnica (279 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (216 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1200 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia