Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Četrtek, 3. april 2014 - Bruselj
 1.Otvoritev seje
 2.Delegirani akti (člen 87a(6) Poslovnika)
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)
 4.Glavni vidiki in temeljne usmeritve skupne zunanje in varnostne politike, vključno s skupno varnostno in obrambno politiko (člen 36 PEU) - Celovit pristop EU in doslednost zunanjega delovanja EU (razprava)
 5.Razmere v Iranu (razprava)
 6.Režim Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo ***II (razprava)
 7.Čas glasovanja
  7.1.Režim Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo ***II (glasovanje)
  7.2.Trgovanje z emisijami toplogrednih plinov (emisije iz mednarodnega letalstva) ***I (glasovanje)
  7.3.Medbančne provizije za kartične plačilne transakcije ***I (glasovanje)
  7.4.Plačilne storitve na notranjem trgu ***I (glasovanje)
  7.5.Evropski enotni trg elektronskih komunikacij ***I (glasovanje)
  7.6.Elektronska identifikacija in skrbniške storitve za elektronske transakcije na notranjem trgu ***I (glasovanje)
  7.7.Obvezna revizija subjektov javnega interesa ***I (glasovanje)
  7.8.Obvezne revizije za letne in konsolidirane računovodske izkaze ***I (glasovanje)
  7.9.Znižanje ali odprava carinskih dajatev za blago s poreklom iz Ukrajine ***I (glasovanje)
  7.10.Celovit pristop EU in doslednost zunanjega delovanja EU (glasovanje)
  7.11.Razrešnica za leto 2012: Evropska komisija in izvajalske agencije (glasovanje)
  7.12.Posebna poročila Računskega sodišča v okviru razrešnice za Komisijo za leto 2012 (glasovanje)
  7.13.Razrešnica za leto 2012: Evropski parlament (glasovanje)
  7.14.Razrešnica za leto 2012: 8., 9. in 10. Evropski razvojni sklad (glasovanje)
  7.15.Razrešnica za leto 2012: Evropski svet in Svet (glasovanje)
  7.16.Razrešnica za leto 2012: Evropska služba za zunanje delovanje (glasovanje)
  7.17.Razrešnica za leto 2012: Sodišče Evropske unije (glasovanje)
  7.18.Razrešnica za leto 2012: Računsko sodišče (glasovanje)
  7.19.Razrešnica za leto 2012: Evropski ekonomsko-socialni odbor (glasovanje)
  7.20.Razrešnica za leto 2012: Odbor regij (glasovanje)
  7.21.Razrešnica za leto 2012: Evropski varuh človekovih pravic (glasovanje)
  7.22.Razrešnica za leto 2012: Evropski nadzornik za varstvo podatkov (glasovanje)
  7.23.Razrešnica za leto 2012: uspešnost, finančno upravljanje in nadzor agencij Evropske unije (glasovanje)
  7.24.Razrešnica za leto 2012: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (glasovanje)
  7.25.Razrešnica za leto 2012: Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (glasovanje)
  7.26.Razrešnica za leto 2012: Prevajalski center za organe Evropske unije (glasovanje)
  7.27.Razrešnica za leto 2012: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (glasovanje)
  7.28.Razrešnica za leto 2012: Evropska policijska akademija (glasovanje)
  7.29.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za varnost v letalstvu (glasovanje)
  7.30.Razrešnica za leto 2012: Evropski azilni podporni urad (glasovanje)
  7.31.Razrešnica za leto 2012: Evropski bančni organ (glasovanje)
  7.32.Razrešnica za leto 2012: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (glasovanje)
  7.33.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za kemikalije (glasovanje)
  7.34.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za okolje (glasovanje)
  7.35.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za nadzor ribištva (glasovanje)
  7.36.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za varnost hrane (glasovanje)
  7.37.Razrešnica za leto 2012: Evropski inštitut za enakost spolov (glasovanje)
  7.38.Razrešnica za leto 2012: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (glasovanje)
  7.39.Razrešnica za leto 2012: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (glasovanje)
  7.40.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za zdravila (glasovanje)
  7.41.Razrešnica za leto 2012: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (glasovanje)
  7.42.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za pomorsko varnost (glasovanje)
  7.43.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (glasovanje)
  7.44.Razrešnica za leto 2012: Evropska železniška agencija (glasovanje)
  7.45.Razrešnica za leto 2012: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (glasovanje)
  7.46.Razrešnica za leto 2012: Evropska fundacija za usposabljanje (glasovanje)
  7.47.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (glasovanje)
  7.48.Razrešnica za leto 2012: Agencija za oskrbo Euratom (glasovanje)
  7.49.Razrešnica za leto 2012: Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (glasovanje)
  7.50.Razrešnica za leto 2012: Eurojust (glasovanje)
  7.51.Razrešnica za leto 2012: Europol (glasovanje)
  7.52.Razrešnica za leto 2012: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (glasovanje)
  7.53.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah (glasovanje)
  7.54.Razrešnica za leto 2012: Agencija za evropski GNSS (glasovanje)
  7.55.Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje Artemis (glasovanje)
  7.56.Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje Čisto nebo (glasovanje)
  7.57.Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje ENIAC (glasovanje)
  7.58.Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (glasovanje)
  7.59.Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila (glasovanje)
  7.60.Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (glasovanje)
  7.61.Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje SESAR (glasovanje)
  7.62.Letno poročilo za leto 2012 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam (glasovanje)
  7.63.Razmere v Iranu (glasovanje)
 8.Sestava odborov in delegacij
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Predložitev dokumentov
 12.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 13.Datum naslednjih sej
 14.Prekinitev zasedanja
 Seznam navzočih
Zapisnik (280 kb) Seznam navzočih (55 kb)    Poimensko glasovanje (5370 kb) 
 
Zapisnik (254 kb) Seznam navzočih (35 kb) Izidi glasovanja (586 kb) Poimensko glasovanje (2216 kb) 
 
Zapisnik (269 kb) Seznam navzočih (63 kb) Izidi glasovanja (196 kb) Poimensko glasovanje (1204 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov