Index 
Jegyzőkönyv
PDF 291kWORD 271k
2014. április 3., Csütörtök - Brüsszel
1.Az ülés megnyitása
 2.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)
 3.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)
 4.A közös kül- és biztonságpolitika, valamint a közös biztonság- és védelempolitika fő szempontjai és alapvető választási lehetőségei (EUSZ 36. cikke) – Az átfogó uniós megközelítés és következményei az Unió külső tevékenységeinek következetességére nézve (vita)
 5.Az iráni helyzet (vita)
 6.A kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer ***II (vita)
 7.Szavazások órája
  
7.1.A kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer ***II (szavazás)
  
7.2.Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelme (nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátások) ***I (szavazás)
  
7.3.Kártyaalapú fizetések bankközi díjai ***I (szavazás)
  
7.4.Belső piaci pénzforgalmi szolgáltatások ***I (szavazás)
  
7.5.Az elektronikus hírközlés egységes európai piaca ***I (szavazás)
  
7.6.A belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosítás és bizalmi szolgáltatások ***I (szavazás)
  
7.7.A közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálata ***I (szavazás)
  
7.8.Az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálata ***I (szavazás)
  
7.9.Az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentése vagy eltörlése ***I (szavazás)
  
7.10.Az átfogó uniós megközelítés és következményei az Unió külső tevékenységeinek következetességére nézve (szavazás)
  
7.11.2012. évi mentesítés: Európai Bizottság és a végrehajtó ügynökségek (szavazás)
  
7.12.A Számvevőszék különjelentései a Bizottság 2012. évi mentesítése keretében (szavazás)
  
7.13.2012. évi mentesítés: Európai Parlament (szavazás)
  
7.14.2012. évi mentesítés: 8., 9. és 10. Európai Fejlesztési Alap (szavazás)
  
7.15.2012. évi mentesítés: Európai Tanács és Tanács (szavazás)
  
7.16.2012. évi mentesítés: Európai Külügyi Szolgálat (szavazás)
  
7.17.2012. évi mentesítés: Bíróság (szavazás)
  
7.18.2012. évi mentesítés: Számvevőszék (szavazás)
  
7.19.2012. évi mentesítés: Gazdasági és Szociális Bizottság (szavazás)
  
7.20.2012. évi mentesítés: Régiók Bizottsága (szavazás)
  
7.21.2012. évi mentesítés: európai ombudsman (szavazás)
  
7.22.2012. évi mentesítés: európai adatvédelmi biztos (szavazás)
  
7.23.2012. évi mentesítés: az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése (szavazás)
  
7.24.2012. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (szavazás)
  
7.25.2012. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (szavazás)
  
7.26.2012. évi mentesítés: az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (szavazás)
  
7.27.2012. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ (szavazás)
  
7.28.2012. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia (szavazás)
  
7.29.2012. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (szavazás)
  
7.30.2012. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (szavazás)
  
7.31.2012. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (szavazás)
  
7.32.2012. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (szavazás)
  
7.33.2012. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (szavazás)
  
7.34.2012. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (szavazás)
  
7.35.2012. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (szavazás)
  
7.36.2012. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (szavazás)
  
7.37.2012. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (szavazás)
  
7.38.2012. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (szavazás)
  
7.39.2012. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (szavazás)
  
7.40.2012. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (szavazás)
  
7.41.2012. évi mentesítés: Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (szavazás)
  
7.42.2012. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (szavazás)
  
7.43.2012. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (szavazás)
  
7.44.2012. évi mentesítés: Európai Vasúti Ügynökség (szavazás)
  
7.45.2012. évi mentesítés: Európai Értékpapír-piaci Hatóság (szavazás)
  
7.46.2012. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (szavazás)
  
7.47.2012. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (szavazás)
  
7.48.2012. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség (szavazás)
  
7.49.2012. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (szavazás)
  
7.50.2012. évi mentesítés: Eurojust (szavazás)
  
7.51.2012. évi mentesítés: Europol (szavazás)
  
7.52.2012. évi mentesítés: az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (szavazás)
  
7.53.2012. évi mentesítés: az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (szavazás)
  
7.54.2012. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (szavazás)
  
7.55.2012.évi mentesítés: ARTEMIS közös vállalkozás (szavazás)
  
7.56.2012. évi mentesítés: Tiszta Égbolt közös vállalkozás (szavazás)
  
7.57.2012. évi mentesítés: ENIAC közös vállalkozás (szavazás)
  
7.58.2012. évi mentesítés: Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás (szavazás)
  
7.59.2012. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás (szavazás)
  
7.60.2012.évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (szavazás)
  
7.61.2012. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás (szavazás)
  
7.62.2012. évi éves jelentés az Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – Csalás elleni küzdelem (szavazás)
  
7.63.Az iráni helyzet (szavazás)
 8.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Dokumentumok benyújtása
 12.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 13.A következő ülések időpontja
 14.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.30-kor nyitják meg.


2. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapír-piaci Hatóság által a kereskedési adattárakra kiszabott pénzbírságok eljárási szabályai, köztük a védelemhez való jogra vonatkozó szabályok és a határidők tekintetében történő kiegészítéséről (C(2014)01537 – 2014/2682(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, 2014. március 13-i beérkezésének időpontját követően.
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról szóló 223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről (C(2014)01627 - 2014/2676(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, 2014. március 13-i beérkezésének időpontját követően.
utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a vezetőképesség-mérésekre használt platinázott platinaelektródokban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2014)01628 - 2014/2677(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, 2014. március 13-i beérkezésének időpontját követően.
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a gyújtásmodulokban és a belső égésű motorok egyéb elektromos és elektronikus vezérlőrendszereiben használt elektromos és elektronikus alkatrészek forraszanyagában és védőbevonatában, valamint az ilyen modulokban és motorokban található nyomtatott áramköri lapok bevonatában lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2014)01629 - 2014/2678(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, 2014. március 13-i beérkezésének időpontját követően.
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017. július 22. előtt forgalomba hozott ipari felügyeleti és vezérlő eszközökben a folyadékkristályos kijelzők háttérvilágítására használt hidegkatódos fénycsövekben (CCFL) lámpánként legfeljebb 5 mg mennyiségben jelen lévő higany mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2014)01633 - 2014/2687(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, 2014. március 13-i beérkezésének időpontját követően.
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az ipari felügyeleti és vezérlő eszközökben használt, a C-Press rugalmas tűs csatlakozórendszereken kívüli rugalmas tűs csatlakozórendszerekben lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2014)01636 - 2014/2684(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, 2014. március 13-i beérkezésének időpontját követően.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az ipari felügyeleti és vezérlő eszközök 125 V alatti névleges egyenfeszültségű vagy 250 V alatti névleges váltófeszültségű kondenzátoraiban található dielektromos kerámiaanyagokban lévő ólomra megállapított mentesítés tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2014)01637 - 2014/2685(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, 2014. március 13-i beérkezésének időpontját követően.
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a mikrocsatornás lemezekben (MCP-k) lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2014)01641 - 2014/2671(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, 2014. március 13-i beérkezésének időpontját követően.
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a nagy felületű, vertikálisan tokozott multichipstruktúrák egy interfészének forraszanyagában lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2014)01642 - 2014/2683(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, 2014. március 13-i beérkezésének időpontját követően.
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III.mellékletének a reklámokban, a dekorációkban, az épületmegvilágításban, a speciális megvilágításban és a művészeti alkotásokban használt, kézzel előállított, cső alakú kisülőlámpákban lévő higany mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2014)01645 - 2014/2686(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, 2014. március 13-i beérkezésének időpontját követően.
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetei, melyek esetében meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az építési termékek teljesítménynyilatkozatának weboldalon való közzétételére vonatkozó feltételekről (C(2013)07086 - 2013/2928(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, 2013. október 30-i beérkezésének időpontját követően.
A kifogás benyújtási határidejének meghosszabbítása: a Tanács kérésére további 3 hónap.
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alternatívbefektetésialap-kezelők típusait meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében való kiegészítéséről (C(2013)09098 - 2013/3001(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, 2013. december 17-i beérkezésének időpontját követően.
A kifogás benyújtási határidejének meghosszabbítása: a Európai Parlament kérésére további 3 hónap.
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON (az eljárási szabályzat 50. cikke), JURI (az eljárási szabályzat 50. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szakmai tevékenységükkel valamely intézmény kockázati profiljára jelentős hatást gyakorló munkavállalók kategorizálásának megfelelő minőségi és mennyiségi kritériumaira irányuló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2014)01332 - 2014/2621(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, 2014. március 14-i beérkezésének időpontját követően.
A kifogás benyújtási határidejének meghosszabbítása: a Európai Parlament kérésére további 1 hónap.
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a székhely szerinti és a fogadó tagállamok illetékes hatóságai által egymás számára rendelkezésre bocsátott információkat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2014)01554 - 2014/2660(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, 2014. március 12-i beérkezésének időpontját követően.
A kifogás benyújtási határidejének meghosszabbítása: a Európai Parlament kérésére további 1 hónap.
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az opciókkal kapcsolatos, piaci kockázatra vonatkozó sztenderd módszer szerinti nem delta kockázatok kezelését meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2014)01556 - 2014/2662(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, 2014. március 12-i beérkezésének időpontját követően.1 12 március 2014
A kifogás benyújtási határidejének meghosszabbítása: a Európai Parlament kérésére további 1 hónap.
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a belső minősítésen alapuló módszeren és a fejlett mérési módszeren végrehajtott kiterjesztések és módosítások lényegességének értékelésére irányuló szabályozástechnikai standardtervezetek tekintetében történő kiegészítéséről (C(2014)01551 - 2014/2663(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, 2014. március 12-i beérkezésének időpontját követően.
A kifogás benyújtási határidejének meghosszabbítása: a Európai Parlament kérésére további 1 hónap.
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kereskedési könyvi egyedi kockázatokra vonatkozó belső módszerekhez kapcsolódó lényeges kitettségeket és küszöbértékeket részletesen meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2014)01561 - 2014/2664(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, 2014. március 12-i beérkezésének időpontját követően.
A kifogás benyújtási határidejének meghosszabbítása: a Európai Parlament kérésére további 1 hónap.
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az intézmények fedezett kötvényeinek értéke és eszközeinek értéke közötti szoros összefüggés meghatározásának feltételeire vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2014)01553 - 2014/2665(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, 2014. március 12-i beérkezésének időpontját követően.
A kifogás benyújtási határidejének meghosszabbítása: a Európai Parlament kérésére további 1 hónap.
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az intézmény folyamatos működés melletti hitelminősítési besorolását megfelelően tükröző, a javadalmazás változó összetevőjébe beszámítható eszközosztályokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2014)01550 - 2014/2666(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, 2014. március 12-i beérkezésének időpontját követően.

A kifogás benyújtási határidejének meghosszabbítása: a Európai Parlament kérésére további 1 hónap.
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a piac fogalmát meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében való kiegészítéséről (C(2014)01552 - 2014/2673(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, 2014. március 13-i beérkezésének időpontját követően.
A kifogás benyújtási határidejének meghosszabbítása: a Európai Parlament kérésére további 1 hónap.
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelértékelési korrekciós kockázathoz kapcsolódóan a közelítő felárat és a korlátozott számú kisebb portfóliót meghatározó szabályozástechnikai standardtervezetek tekintetében történő kiegészítéséről (C(2014)01555 - 2014/2674(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, 2014. március 13-i beérkezésének időpontját követően.
A kifogás benyújtási határidejének meghosszabbítása: a Európai Parlament kérésére további 1 hónap.
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a befektetőkre, szponzorokra, eredeti hitelezőkre és értékpapírosítást kezdeményező intézményekre vonatkozóan az átruházott hitelkockázattal szembeni kitettségekkel kapcsolatos követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok útján történő kiegészítéséről (C(2014)01557 - 2014/2675(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, 2014. március 13-i beérkezésének időpontját követően.
A kifogás benyújtási határidejének meghosszabbítása: a Európai Parlament kérésére további 1 hónap.
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


3. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság irányelve a tengerészeti felszerelésekről szóló 96/98/EK tanácsi irányelv módosításáról (D031588/04 - 2014/2669(RPS) - határidő: 2014/6/14)
utalva, illetékes: TRAN

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a hús élelmiszer-kategória és egyes élelmiszer-adalékanyagok előkészített húsban való felhasználása tekintetében történő módosításáról (D031939/03 - 2014/2668(RPS) - határidő: 2014/5/14)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található etoxiszulfuron, metszulfuron-metil, nikoszulfuron, proszulfuron, rimszulfuron, szulfoszulfuron és tifenszulfuron-metil maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D032073/03 - 2014/2688(RPS) - határidő: 2014/5/19)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. és IV. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található narancsolaj, Phlebiopsis gigantea, gibberellinsav, Paecilomyces fumosoroseus FE 9901 törzs, Spodoptera littoralis sejtmagpolihedrózis-vírus, Spodoptera exigua sejtmagpolihedrózis-vírus, Bacillus firmus I-1582, s-abszcizinsav, L-aszkorbinsav és Helicoverpa armigera sejtmagpolihedrózis-vírus maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D032083/03 - 2014/2681(RPS) - határidő: 2014/5/14)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a csírák és a csírák előállítására szánt magvak Unióba történő behozatalára vonatkozó bizonyítványkiállítási követelményekről szóló 211/2013/EU rendelet módosításáról (D032107/02 - 2014/2667(RPS) - határidő: 2014/6/14)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 601/2012/EU rendeletnek az elemzések minimális gyakoriságát meghatározó VII. melléklete felváltásáról (D032367/01 - 2014/2680(RPS) - határidő: 2014/6/14)
utalva, illetékes: ENVI
vélemény: ITRE

- A Bizottság rendelete a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendeletnek a műszaki fejlődésre figyelemmel történő kiigazításáról (D032390/01 - 2014/2672(RPS) - határidő: 2014/6/14)
utalva, illetékes: TRAN

- A Bizottság rendelete a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2014. évre történő megállapításáról (D032483/01 - 2014/2679(RPS) - határidő: 2014/6/14)
utalva, illetékes: ITRE


4. A közös kül- és biztonságpolitika, valamint a közös biztonság- és védelempolitika fő szempontjai és alapvető választási lehetőségei (EUSZ 36. cikke) – Az átfogó uniós megközelítés és következményei az Unió külső tevékenységeinek következetességére nézve (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A közös kül- és biztonságpolitika, valamint a közös biztonság- és védelempolitika fő szempontjai és alapvető választási lehetőségei (EUSZ 36. cikke) (2013/2633(RSP))

Jelentés az átfogó uniós megközelítésről és következményeiről az Unió külső tevékenységeinek következetességére nézve [2013/2146(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Arnaud Danjean előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Ricardo Cortés Lastra (a DEVE bizottság véleményének előadója), Minodora Cliveti (a FEMM bizottság véleményének előadója), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Annemie Neyts-Uyttebroeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: William (The Earl of) Dartmouth, Sabine Lösing, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, William (The Earl of) Dartmouth, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Reinhard Bütikofer és Charles Goerens, Nick Griffin, független, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Franz Obermayr, Norica Nicolai, Indrek Tarand, Ruža Tomašić, Willy Meyer, Cristian Dan Preda, María Muñiz De Urquiza, Andrew Duff, Mark Demesmaeker, Francisco José Millán Mon, Marek Siwiec, Marietje Schaake, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Charles Goerens, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Davor Ivo Stier és Eduard Kukan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Tonino Picula, Andrew Henry William Brons és Nikola Vuljanić.

Felszólal: Arnaud Danjean és Catherine Ashton.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.4.3-i jegyzőkönyv, 7.10. pont .

ELNÖKÖL:
Alejo VIDAL-QUADRAS alelnök


5. Az iráni helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az iráni helyzet (2014/2625(RSP))

Dimítriosz Kúrkulasz (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nevében.

Felszólal: Tunne Kelam, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, María Muñiz De Urquiza, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Isabelle Durant, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nikolaos Salavrakos, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Ewald Stadler, független, Krzysztof Lisek, Josef Weidenholzer, Peter van Dalen, Tunne Kelam, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Josef Weidenholzer, aki válaszol arra, Bastiaan Belder, Andrew Henry William Brons, Potito Salatto, Libor Rouček, Derk Jan Eppink, Paweł Zalewski, Ana Gomes és Oldřich Vlasák.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Richard Howitt, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Oreste Rossi, Paul Murphy és Franz Obermayr.

Felszólal: Dimítriosz Kúrkulasz.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- María Muñiz De Urquiza, az AFET bizottság nevében, az EU Iránnal kapcsolatos stratégiájáról 2014/2625(RSP) (B7-0279/2014)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.4.3-i jegyzőkönyv, 7.63. pont .


6. A kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK tanácsi rendeletet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából [18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Christofer Fjellner (A7-0236/2014)

Christofer Fjellner előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Karel De Gucht (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jörg Leichtfried, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Niccolò Rinaldi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Paul Murphy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és George Sabin Cutaş.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franz Obermayr.

Felszólal: Karel De Gucht és Christofer Fjellner.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.4.3-i jegyzőkönyv, 7.1. pont .

(Az ülést 11.25-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 11.30-kor folytatják.)


ELNÖKÖL:
Anni PODIMATA alelnök

7. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


7.1. A kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK tanácsi rendeletet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából [18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Christofer Fjellner (A7-0236/2014)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P7_TA(2014)0277)


7.2. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelme (nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátások) ***I (szavazás)

Jelentés az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvnek a nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátásokra vonatkozó egységes globális piacalapú intézkedés alkalmazásáról rendelkező nemzetközi megállapodás 2020-ig történő létrehozására való tekintettel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Peter Liese (A7-0079/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2014)0278)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2014)0278)


7.3. Kártyaalapú fizetések bankközi díjai ***I (szavazás)

Jelentés a kártyaalapú fizetések bankközi díjairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0550 - C7-0241/2013- 2013/0265(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Pablo Zalba Bidegain (A7-0167/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2014)0279)

Pablo Zalba Bidegain (előadó) az eljárási szabályzat 57. cikke (2) bekezdése alapján javasolja, hogy a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről tartandó szavazást halasszák el.

A Parlament jóváhagyja a javaslatot. Az ügy ismételt vizsgálat céljából az illetékes bizottsághoz visszautaltnak tekintendő.


7.4. Belső piaci pénzforgalmi szolgáltatások ***I (szavazás)

Jelentés a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2013/36/EU és a 2009/110/EK irányelv módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Diogo Feio (A7-0169/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2014)0280)

Diogo Feio (előadó) az eljárási szabályzat 57. cikke (2) bekezdése alapján javasolja, hogy a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről tartandó szavazást halasszák el.

A Parlament jóváhagyja a javaslatot. Az ügy ismételt vizsgálat céljából az illetékes bizottsághoz visszautaltnak tekintendő.


7.5. Az elektronikus hírközlés egységes európai piaca ***I (szavazás)

Jelentés az elektronikus hírközlés egységes európai piacáról és a „behálózott kontinens” megteremtéséhez szükséges intézkedések meghatározásáról, valamint a 2002/20/EK, 2002/21/EK és 2002/22/EK irányelv és az 1211/2009/EK és 531/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2014)0281)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2014)0281)

Felszólalások

Pilar del Castillo Vera (előadó), a szavazás után.


7.6. A belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosítás és bizalmi szolgáltatások ***I (szavazás)

Jelentés a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2014)0282)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2014)0282)


7.7. A közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálata ***I (szavazás)

Jelentés a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Sajjad Karim (A7-0177/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2014)0283)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2014)0283)


7.8. Az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálata ***I (szavazás)

Jelentés az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2011)0778 - C7-0461/2011 - 2011/0389(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Sajjad Karim (A7-0171/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2014)0284)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2014)0284)


7.9. Az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentése vagy eltörlése ***I (szavazás)

Jelentés az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentéséről vagy eltörléséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0166 - C7-0103/2014 - 2014/0090(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Paweł Zalewski (A7-0238/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Elfogadva. (P7_TA(2014)0285)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2014)0285)


7.10. Az átfogó uniós megközelítés és következményei az Unió külső tevékenységeinek következetességére nézve (szavazás)

Jelentés az átfogó uniós megközelítésről és következményeiről az Unió külső tevékenységeinek következetességére nézve [2013/2146(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0286)


7.11. 2012. évi mentesítés: Európai Bizottság és a végrehajtó ügynökségek (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek [COM(2013)0570 - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Markus Pieper (A7-0242/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0287)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0287)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.12. A Számvevőszék különjelentései a Bizottság 2012. évi mentesítése keretében (szavazás)

Jelentés a Bizottság 2012. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentésekről [2013/2260(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Markus Pieper (A7-0222/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva, (P7_TA(2014)0288)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva, (P7_TA(2014)0288)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

Felszólalások

Markus Pieper (előadó), aki két szóbeli módosítási javaslatot terjeszt elő a 283., illetve a 284. bekezdéshez, melyeket elfogadnak.


7.13. 2012. évi mentesítés: Európai Parlament (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz – Európai Parlament [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0289)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

Felszólal:

Ingeborg Gräßle, aki ellenzi az elnök azon döntését, hogy az eljárási szabályzat 20. cikke értelmében elfogadhatatlannak nyilvánította a 47. bekezdést (az elnök részletezi az eljárási szabályzat 20. cikkét), Bart Staes (Michael Theurer, a CONT bizottság elnöke nevében), aki szintén ellenzi az említett döntést (az elnöklő elnök érvényesnek nyilvánítja az elnök döntését);

Edward McMillan-Scott;

Hans-Peter Mayer, aki kéri, hogy a zárószavazást halasszák a következő plenáris ülésre, Bart Staes, aki támogatja a kérést, és Jens Geier, aki ellenzi a kérést. A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérést (431 mellette, 154 ellene, 13 tartózkodás);

Lucas Hartong.


7.14. 2012. évi mentesítés: 8., 9. és 10. Európai Fejlesztési Alap (szavazás)

Jelentés a nyolcadik, kilencedik és tizedik Európai Fejlesztési Alap 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Jan Mulder (A7-0176/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0290)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0290)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.15. 2012. évi mentesítés: Európai Tanács és Tanács (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács [COM(2013)0570 - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bogusław Sonik (A7-0189/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0291)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0291)

A mentesítést és az elszámolások lezárását elhalasztják. (Lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését.)


7.16. 2012. évi mentesítés: Európai Külügyi Szolgálat (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2012. évi általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat [COM(2013)0570 - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Tamás Deutsch (A7-0199/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0292)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0292)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.17. 2012. évi mentesítés: Bíróság (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Bíróság [COM(2013)0570 - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Tamás Deutsch (A7-0213/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0293)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0293)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.18. 2012. évi mentesítés: Számvevőszék (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, V. szakasz – Számvevőszék [COM(2013)0570 - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Tamás Deutsch (A7-0212/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0294)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0294)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.19. 2012. évi mentesítés: Gazdasági és Szociális Bizottság (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság [COM(2013)0570 - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bogusław Sonik (A7-0218/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0295)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0295)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.20. 2012. évi mentesítés: Régiók Bizottsága (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága [COM(2013)0570 - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bogusław Sonik (A7-0226/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0296)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0296)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.21. 2012. évi mentesítés: európai ombudsman (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – európai ombudsman [COM(2013)0570 - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bogusław Sonik (A7-0225/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0297)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0297)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.22. 2012. évi mentesítés: európai adatvédelmi biztos (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – európai adatvédelmi biztos [COM(2013)0570 - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bogusław Sonik (A7-0228/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0298)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0298)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.23. 2012. évi mentesítés: az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése (szavazás)

Jelentés az Európai Unió ügynökségei 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés [2013/2256(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A7-0237/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0299)


7.24. 2012. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (szavazás)

Jelentés az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A7-0208/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0300)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0300)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.25. 2012. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (szavazás)

Jelentés az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A7-0206/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 25. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0301)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0301)

A mentesítést és az elszámolások lezárását elhalasztják. (Lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését.)


7.26. 2012. évi mentesítés: az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A7-0205/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 26. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0302)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0302)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését)..


7.27. 2012. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ (szavazás)

Jelentés az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A7-0207/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 27. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0303)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0303)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését)..


7.28. 2012. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia (szavazás)

Jelentés az Európai Rendőrakadémia 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A7-0240/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 28. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0304)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0304)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését)..


7.29. 2012. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (szavazás)

Jelentés az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A7-0221/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 29. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0305)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0305)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.30. 2012. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (szavazás)

Jelentés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A7-0187/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 30. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0306)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0306)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.31. 2012. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (szavazás)

Jelentés az Európai Bankhatóság 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A7-0220/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 31. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0307)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0307)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.32. 2012. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (szavazás)

Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A7-0224/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 32. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0308)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0308)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.33. 2012. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (szavazás)

Jelentés az Európai Vegyianyag-ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A7-0229/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 33. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0309)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0309)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.34. 2012. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (szavazás)

Jelentés az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A7-0235/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 34. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0310)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0310)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.35. 2012. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (szavazás)

Jelentés az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A7-0233/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 35. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0311)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0311)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.36. 2012. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (szavazás)

Jelentés az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A7-0219/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 36. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0312)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0312)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.37. 2012. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (szavazás)

Jelentés a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A7-0230/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 37. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0313)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0313)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.38. 2012. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (szavazás)

Jelentés az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A7-0232/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 38. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0314)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0314)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.39. 2012. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (szavazás)

Jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A7-0234/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 39. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0315)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0315)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.40. 2012. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (szavazás)

Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A7-0227/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 40. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0316)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0316)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.41. 2012. évi mentesítés: Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (szavazás)

Jelentés a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A7-0185/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 41. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0317)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0317)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.42. 2012. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (szavazás)

Jelentés az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A7-0196/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 42. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0318)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0318)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.43. 2012. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (szavazás)

Jelentés az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A7-0194/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 43. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0319)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0319)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.44. 2012. évi mentesítés: Európai Vasúti Ügynökség (szavazás)

Jelentés az Európai Vasúti Ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A7-0209/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 44. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0320)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0320)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.45. 2012. évi mentesítés: Európai Értékpapír-piaci Hatóság (szavazás)

Jelentés az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A7-0231/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 45. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0321)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0321)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.46. 2012. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (szavazás)

Jelentés az Európai Képzési Alapítvány 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A7-0182/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 46. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0322)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0322)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.47. 2012. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (szavazás)

Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A7-0193/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 47. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0323)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0323)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.48. 2012. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség (szavazás)

Jelentés az Euratom Ellátási Ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A7-0180/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 48. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0324)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0324)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.49. 2012. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (szavazás)

Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A7-0183/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 49. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0325)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0325)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.50. 2012. évi mentesítés: Eurojust (szavazás)

Jelentés az Eurojust 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A7-0186/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 50. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0326)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0326)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.51. 2012. évi mentesítés: Europol (szavazás)

Jelentés az Európai Rendőrségi Hivatal 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A7-0179/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 51. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0327)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0327)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.52. 2012. évi mentesítés: az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A7-0184/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 52. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0328)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0328)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.53. 2012. évi mentesítés: az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről. [COM(2013)0570 - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A7-0181/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 53. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0329)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0329)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.54. 2012. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (szavazás)

Jelentés az Európai Globális Navigációs Műholdrendszer (GNSS) Ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A7-0223/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 54. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0330)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0330)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.55. 2012.évi mentesítés: ARTEMIS közös vállalkozás (szavazás)

Jelentés az ARTEMIS közös vállalkozás 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Paul Rübig (A7-0203/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 55. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0331)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0331)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.56. 2012. évi mentesítés: Tiszta Égbolt közös vállalkozás (szavazás)

Jelentés a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Paul Rübig (A7-0210/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 56. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0332)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0332)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.57. 2012. évi mentesítés: ENIAC közös vállalkozás (szavazás)

Jelentés az ENIAC közös vállalkozás 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Paul Rübig (A7-0204/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 57. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0333)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0333)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.58. 2012. évi mentesítés: Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás (szavazás)

Jelentés az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Paul Rübig (A7-0202/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 58. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0334)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0334)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.59. 2012. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás (szavazás)

Jelentés az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Paul Rübig (A7-0200/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 59. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0335)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0335)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.60. 2012.évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (szavazás)

Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Paul Rübig (A7-0198/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 60. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0336)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0336)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.61. 2012. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás (szavazás)

Jelentés a SESAR közös vállalkozás 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2013)0570 - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Paul Rübig (A7-0197/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 61. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0337)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0337)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


7.62. 2012. évi éves jelentés az Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – Csalás elleni küzdelem (szavazás)

Jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – a csalás elleni küzdelemről szóló 2012. évi éves jelentésről [2013/2132(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A7-0195/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 62. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0338)


7.63. Az iráni helyzet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0279/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 63. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0339).


8. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament az EFD képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő határozatot:

JURI bizottság: Francesco Enrico Speroni már nem tagja a bizottságnak.


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Felszólal: Jean-Pierre Audy.

(Szavazások órája: 2014. április 2., szerda)

Niccolò Rinaldi-jelentés – A7-0308/2013
Marino Baldini

Dagmar Roth-Behrendt-jelentés – A7-0324/2013
Biljana Borzan és Elisabetta Gardini

Luigi Berlinguer-, Juan Fernando López Aguilar- és Carlo Casini-jelentés – A7-0153/2014
Zdravka Bušić, Morvai Krisztina és Marino Baldini

(Szavazások órája: 2014. április 3., csütörtök)

Pilar del Castillo Vera-jelentés – A7-0190/2014
Phil Bennion és Davor Ivo Stier

Paweł Zalewski-jelentés – A7-0238/2014
Morvai Krisztina

Arnaud Danjean-jelentés – A7-0138/2014
Charles Tannock

Tamás Deutsch-jelentés – A7-0199/2014
Biljana Borzan

Bogusław Sonik-jelentés – A7-0226/2014
Marino Baldini.


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


11. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a DEC 08/2014. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N7-0061/2014 - C7-0131/2014 - 2014/2033(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a schengeni körutazói vízum létrehozásáról és a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló Egyezmény, valamint az 562/2006/EK és a 767/2008/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
A Szerződés 304. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

DEVE, AFET

2) a képviselők,

állásfoglalásra irányuló indítványok (az eljárási szabályzat 120. cikke)

- Philip Claeys és Marine Le Pen. Állásfoglalásra irányuló indítvány az Európai Külügyi Szolgálat megszüntetéséről (B7-0269/2014)

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

AFCO

- Philip Claeys és Marine Le Pen. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Régiók Bizottsága megszüntetéséről (B7-0270/2014)

utalva

illetékes :

AFCO

vélemény :

REGI

- Philip Claeys és Marine Le Pen. Állásfoglalásra irányuló indítvány az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) megszüntetéséről (B7-0271/2014)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Philip Claeys és Marine Le Pen. Állásfoglalásra irányuló indítvány az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság megszüntetéséről (B7-0272/2014)

utalva

illetékes :

AFCO

vélemény :

EMPL, ECON

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az európai közúti biztonságról (B7-0274/2014)

utalva

illetékes :

TRAN

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a legnagyobb kedvezmény záradékáról és az európai szállodaiparban tevékenykedő vállalkozások védelméről (B7-0275/2014)

utalva

illetékes :

IMCO

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a svájci népszavazás következményeiről az uniós bevándorlási politikára (B7-0276/2014)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

EMPL

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a dömping elleni küzdelemről az olasz nyúltenyésztési ágazatban (B7-0277/2014)

utalva

illetékes :

AGRI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a szexiparban dolgozók tevékenységének uniós szabályozásáról (B7-0278/2014)

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

FEMM

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az első világháború századik évfordulójáról való megemlékezésről a Monte Grappán (B7-0280/2014)

utalva

illetékes :

CULT

vélemény :

REGI


12. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Az eljárási szabályzat 179. cikkének (2) bekezdése értelmében a mai és a tegnapi ülés jegyzőkönyvét a következő ülés elején terjesztik jóváhagyásra a Parlament elé.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


13. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2014. április 14–17.


14. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 13.20-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barbagallo, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delvaux, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jadot, Jędrzejewska, Jeggle, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver

Igazoltan távol lévők:

Bufton, Dehaene, Mirsky, Papastamkos, Scurria, Tzavela

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat