Rodyklė 
Protokolas
PDF 280kWORD 272k
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d. - Briuselis
1.Posėdžio pradžia
 2.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 4.Pagrindiniai bendros užsienio ir saugumo politikos ir bendros saugumo ir gynybos politikos aspektai ir esminiai pasirinkimai (ES sutarties 36 straipsnis) – Visapusiškas ES požiūris ir jo padariniai ES išorės veiksmų darnai (diskusijos)
 5.Padėtis Irane (diskusijos)
 6.Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimas ***II (diskusijos)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimas ***II (balsavimas)
  
7.2.Šiltnamio efektą sukeliančių dujų rinka (tarptautinės aviacijos išmetamieji teršalai) ***I (balsavimas)
  
7.3.Tarpbankiniai mokesčiai už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas ***I (balsavimas)
  
7.4.Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje ***I (balsavimas)
  
7.5.Europos bendroji elektroninių ryšių rinka ***I (balsavimas)
  
7.6.Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugos vidaus rinkoje ***I (balsavimas)
  
7.7.Viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatytas auditas ***I (balsavimas)
  
7.8.Teisės aktų nustatytas metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės auditas ***I (balsavimas)
  
7.9.Ukrainos kilmės prekėms taikomų muitų sumažinimas arba panaikinimas ***I (balsavimas)
  
7.10.Visapusiškas ES požiūris ir jo padariniai ES išorės veiksmų darnai (balsavimas)
  
7.11.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos (balsavimas)
  
7.12.Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimą (balsavimas)
  
7.13.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Parlamentas (balsavimas)
  
7.14.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 8-asis, 9-asis ir 10-asis Europos plėtros fondai (balsavimas)
  
7.15.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Vadovų Taryba ir Taryba (balsavimas)
  
7.16.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos išorės veiksmų tarnyba (balsavimas)
  
7.17.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Teisingumo Teismas (balsavimas)
  
7.18.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmai (balsavimas)
  
7.19.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (balsavimas)
  
7.20.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Regionų komitetas (balsavimas)
  
7.21.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ombudsmenas (balsavimas)
  
7.22.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (balsavimas)
  
7.23.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė (balsavimas)
  
7.24.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (balsavimas)
  
7.25.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (balsavimas)
  
7.26.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (balsavimas)
  
7.27.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (balsavimas)
  
7.28.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas (balsavimas)
  
7.29.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (balsavimas)
  
7.30.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (balsavimas)
  
7.31.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (balsavimas)
  
7.32.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (balsavimas)
  
7.33.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (balsavimas)
  
7.34.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (balsavimas)
  
7.35.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (balsavimas)
  
7.36.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (balsavimas)
  
7.37.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (balsavimas)
  
7.38.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (balsavimas)
  
7.39.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (balsavimas)
  
7.40.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (balsavimas)
  
7.41.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (balsavimas)
  
7.42.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (balsavimas)
  
7.43.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (balsavimas)
  
7.44.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos geležinkelio agentūra (balsavimas)
  
7.45.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (balsavimas)
  
7.46.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (balsavimas)
  
7.47.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (balsavimas)
  
7.48.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (balsavimas)
  
7.49.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (balsavimas)
  
7.50.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Eurojustas (balsavimas)
  
7.51.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europolas (balsavimas)
  
7.52.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (balsavimas)
  
7.53.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie išorės sienų valdymo agentūra (balsavimas)
  
7.54.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (balsavimas)
  
7.55.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ARTEMIS (balsavimas)
  
7.56.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus“ (balsavimas)
  
7.57.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ENIAC (balsavimas)
  
7.58.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (balsavimas)
  
7.59.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (balsavimas)
  
7.60.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (balsavimas)
  
7.61.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendra įmonė SESAR (balsavimas)
  
7.62.2012 m. metinė ataskaita dėl ES finansinių interesų apsaugos. Kova su sukčiavimu (balsavimas)
  
7.63.Padėtis Irane (balsavimas)
 8.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Gauti dokumentai
 12.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 13.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 14.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.30 val.


2. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas nuostatomis dėl procedūrinių taisyklių, susijusių su sankcijomis, kurias Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija skiria sandorių duomenų saugykloms, įskaitant taisykles dėl teisės į gynybą ir pereinamojo laikotarpio nuostatas (C(2014)01537 – 2014/2682(DEA))
Prieštaravimų pateikimo terminas: trys mėnesiai nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 13 d.
perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (C(2014)01627 – 2014/2676(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 13 d.
perduota atsakingam komitetui: EMPL

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl švino naudojimo laidumui matuoti skirtuose platinuotosios platinos elektroduose išimčių (C(2014)01628 – 2014/2677(DEA))
Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 13 d.
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl švino naudojimo uždegimo modulių ir kitų elektrinių ir elektroninių degimo variklių kontrolės sistemų elektrinių ir elektroninių sudedamųjų dalių lydmetaliuose bei išvadų dangose ir spausdintinių plokščių dangose išimties (C(2014)01629 – 2014/2678(DEA))
Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 13 d.
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl gyvsidabrio naudojimo skystakristalių monitorių foninio apšvietimo šaltojo katodo liuminescencinėse lempose (neviršijant 5 mg gyvsidabrio lempoje), kurios naudojamos rinkai iki 2017 m. liepos 22 d. pateiktuose pramoniniuose stebėjimo ir kontrolės prietaisuose, išimties (C(2014)01633 – 2014/2687(DEA))
Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 13 d.
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl švino naudojimo kitose nei su „C-Press“ suderinamose kištukinių jungčių sistemose, skirtose pramoniniams stebėjimo ir kontrolės prietaisams, išimties (C(2014)01636 – 2014/2684(DEA))
Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 13 d.
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl išimties, kuria leidžiama naudoti šviną pramoninių stebėjimo ir kontrolės prietaisų kondensatorių, kurių vardinė įtampa mažesnė nei 125 V kintamosios srovės arba 250 V nuolatinės srovės, dielektriko keramikoje (C(2014)01637 – 2014/2685(DEA))
Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 13 d.
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl švino naudojimo mikrokanalinėse plokštėse (MKP) išimties (C(2014)01641 – 2014/2671(DEA))
Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 13 d.
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl švino naudojimo didžiapločių sluoksninių lustų elementų vienos sąsajos lydmetaliuose išimties (C(2014)01642 – 2014/2683(DEA))
Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 13 d.
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl gyvsidabrio naudojimo rankų darbo liuminescenciniuose išlydžio vamzdžiuose (HLDT), skirtuose naudoti iškabose, dekoratyviniame ar architektūriniame ir specialiame apšvietime bei šviesos meno kūriniuose, išimties (C(2014)01645 – 2014/2686(DEA))
Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 13 d.
perduota atsakingam komitetui: ENVI

Deleguotųjų aktų projektai, dėl kurių prieštaravimų pateikimo terminas pratęstas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos paskelbimo interneto svetainėje sąlygų (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA))
Prieštaravimų pateikimo terminas: trys mėnesiai nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2013 m. spalio 30 d.

Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: dar trys mėnesiai, paprašius Tarybai.
perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES, kai tai susiję su techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi alternatyvių investavimo fondų valdytojų tipai (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))
Prieštaravimų pateikimo terminas: trys mėnesiai nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2013 m. gruodžio 17 d.

Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: dar trys mėnesiai, paprašius Europos Parlamentui.
perduota atsakingiems komitetams: ECON (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis), JURI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES nuostatos dėl techninių reguliavimo standartų, susijusių su kokybiniais ir atitinkamais kiekybiniais kriterijais, pagal kuriuos nustatomos darbuotojų, kurių profesinė veikla turi reikšmingą poveikį įstaigos rizikos pobūdžiui, kategorijos (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))
Prieštaravimų pateikimo terminas: vienas mėnuo nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 14 d.

Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: dar vienas mėnuo, paprašius Europos Parlamentui.
perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES nuostatos dėl techninių reguliavimo standartų, kuriais patikslinama buveinės ir priimančiųjų valstybių narių kompetentingų institucijų viena kitai teikiama informacija (C(2014)01554 – 2014/2660(DEA))
Prieštaravimų pateikimo terminas: vienas mėnuo nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 12 d.

Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: dar vienas mėnuo, paprašius Europos Parlamentui.
perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, taikomų pasirinkimo sandorių ne delta rizikai naudojant standartizuotą rinkos rizikos metodą (C(2014)01556 – 2014/2662(DEA))
Prieštaravimų pateikimo terminas: vienas mėnuo nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 12 d.

Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: dar vienas mėnuo, paprašius Europos Parlamentui.
perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos dėl techninių reguliavimo standartų, susijusių su vidaus reitingais pagrįsto metodo ir pažangiojo vertinimo metodo išplėtimo ir pakeitimų reikšmingumo vertinimu (C(2014)01551 – 2014/2663(DEA))
Prieštaravimų pateikimo terminas: vienas mėnuo nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 12 d.

Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: dar vienas mėnuo, paprašius Europos Parlamentui.
perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES nuostatos dėl techninių reguliavimo standartų, kuriais tiksliau apibrėžiamos reikšmingos pozicijos ir ribos vidaus metodams, susijusiems su prekybos knygos specifine rizika, taikyti C(2014)01561 - 2014/2664(DEA)
Prieštaravimų pateikimo terminas: vienas mėnuo nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 12 d.

Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: dar vienas mėnuo, paprašius Europos Parlamentui.
perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas techniniais reguliavimo standartais, pagal kuriuos nustatoma, kas laikoma įstaigos padengtų obligacijų vertės ir įstaigos turto vertės glaudžia sąsaja (C(2014)01553 – 2014/2665(DEA))
Prieštaravimų pateikimo terminas: vienas mėnuo nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 12 d.

Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: dar vienas mėnuo, paprašius Europos Parlamentui.
perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES nuostatos dėl techninių reguliavimo standartų, kuriais apibrėžiamos priemonių, tinkamai atspindinčių veiklą galinčios tęsti įstaigos kredito kokybę ir tinkamų naudoti kintamojo atlygio tikslais, klasės (C(2014)01550 – 2014/2666(DEA))
Prieštaravimų pateikimo terminas: vienas mėnuo nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 12 d.

Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: dar vienas mėnuo, paprašius Europos Parlamentui.
perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su rinkos apibrėžimo techniniais reguliavimo standartais (C(2014)01552 – 2014/2673(DEA))
Prieštaravimų pateikimo terminas: vienas mėnuo nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 13 d.

Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: dar vienas mėnuo, paprašius Europos Parlamentui.
perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su pakaitinio skirtumo ir riboto mažesnių portfelių skaičiaus nustatymo apskaičiuojant kredito vertinimo koregavimo riziką techniniais reguliavimo standartais (C(2014)01555 – 2014/2674(DEA))
Prieštaravimų pateikimo terminas: vienas mėnuo nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 13 d.

Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: dar vienas mėnuo, paprašius Europos Parlamentui.
perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas techniniais reguliavimo standartais, nustatant reikalavimus investuotojams, rėmėjams, pirminiams skolintojams ir įstaigoms iniciatorėms, susijusius su perleistos kredito rizikos pozicijomis (C(2014)01557 – 2014/2675(DEA))
Prieštaravimų pateikimo terminas: vienas mėnuo nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 13 d.

Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: dar vienas mėnuo, paprašius Europos Parlamentui.
perduota atsakingam komitetui: ECON


3. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos direktyva, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 96/98/EB dėl laivų įrenginių (D031588/04 - 2014/2669(RPS) - terminas: 14/6/2014)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedo nuostatos dėl mėsos kategorijų ir tam tikrų maisto priedų mėsos pusgaminiuose (D031939/03 - 2014/2668(RPS) - terminas: 14/5/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios etoksisulfurono, metsulfuron-metilo, prosulfurono, rimsulfurono, sulfosulfurono ir tifensulfuron-metilo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D032073/03 - 2014/2688(RPS) - terminas: 19/5/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl apelsinų aliejaus, Phlebiopsis gigantea, giberelino rūgšties, Paecilomyces fumosoroseus padermės FE 9901, Spodoptera littoralis branduolių poliedrinio viruso, Spodoptera exigua branduolių poliedrinio viruso, bakterijų padermės Bacillus firmus I-1582, s-abscizo rūgšties, L-askorbo rūgšties ir Helicoverpa armigera branduolių poliedrinio viruso didžiausios leidžiamosios koncentracijos tam tikruose produktuose ir ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 III ir IV priedai (D032083/03 - 2014/2681(RPS) - terminas: 14/5/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. kovo 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 211/2013 dėl į Sąjungą importuojamų daigų ir sėklų daigams auginti sertifikavimo reikalavimų (D032107/02 - 2014/2667(RPS) - terminas: 14/6/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo pakeičiamas Reglamento (ES) Nr. 601/2012 dėl minimalaus analizės atlikimo dažnio VII priedas (D032367/01 - 2014/2680(RPS) - terminas: 14/6/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE

- Komisijos reglamentas, kuriuo Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų priderinamas prie technikos pažangos (D032390/01 - 2014/2672(RPS) - terminas: 14/6/2014)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomas Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3924/91 nurodytų pramonės produktų 2014 m. sąrašas „Prodcom“ (D032483/01 - 2014/2679(RPS) - terminas: 14/6/2014)
perduota atsakingam komitetui: ITRE


4. Pagrindiniai bendros užsienio ir saugumo politikos ir bendros saugumo ir gynybos politikos aspektai ir esminiai pasirinkimai (ES sutarties 36 straipsnis) – Visapusiškas ES požiūris ir jo padariniai ES išorės veiksmų darnai (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Pagrindiniai bendros užsienio ir saugumo politikos ir bendros saugumo ir gynybos politikos aspektai ir esminiai pasirinkimai (ES sutarties 36 straipsnis) (2013/2633(RSP))

Pranešimas dėl visapusiško ES požiūrio ir jo padarinių ES išorės veiksmų darnai [2013/2146(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Arnaud Danjean pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Ricardo Cortés Lastra (DEVE komiteto nuomonės referentas), Minodora Cliveti (FEMM komiteto nuomonės referentė), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą William (The Earl of) Dartmouth), Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu, William (The Earl of) Dartmouth EFD frakcijos vardu, (jis taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, pateiktus Reinhard Bütikofer ir Charles Goerens), Nick Griffin , nepriklausomas Parlamento narys, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Franz Obermayr), Norica Nicolai, Indrek Tarand, Ruža Tomašić, Willy Meyer, Cristian Dan Preda, María Muñiz De Urquiza, Andrew Duff, Mark Demesmaeker, Francisco José Millán Mon, Marek Siwiec, Marietje Schaake, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Charles Goerens, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Davor Ivo Stier ir Eduard Kukan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Tonino Picula, Andrew Henry William Brons ir Nikola Vuljanić.

Kalbėjo: Arnaud Danjean ir Catherine Ashton.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 7.10 punktas.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas


5. Padėtis Irane (diskusijos)

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas: Padėtis Irane (2014/2625(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Catherine Ashton (Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos) vardu.

Kalbėjo: Tunne Kelam PPE frakcijos vardu, María Muñiz De Urquiza S&D frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Isabelle Durant Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Nikolaos Salavrakos EFD frakcijos vardu, Ewald Stadler , nepriklausomas Parlamento narys, Krzysztof Lisek, Josef Weidenholzer, Peter van Dalen, Tunne Kelam (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Josef Weidenholzer, pastarasis į jį atsakė), Bastiaan Belder, Andrew Henry William Brons, Potito Salatto, Libor Rouček, Derk Jan Eppink, Paweł Zalewski, Ana Gomes ir Oldřich Vlasák.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Richard Howitt, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Oreste Rossi, Paul Murphy ir Franz Obermayr.

Kalbėjo Dimitrios Kourkoulas.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- María Muñiz De Urquiza AFET komiteto vardu dėl ES strategijos Irano klausimu 2014/2625(RSP) (B7-0279/2014)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 7.63 punktas.


6. Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimas ***II (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą [18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A7-0236/2014)

Christofer Fjellner pristatė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo Karel De Gucht (Komisijos narys).

Kalbėjo: Jörg Leichtfried S&D frakcijos vardu, Niccolò Rinaldi ALDE frakcijos vardu, Paul Murphy GUE/NGL frakcijos vardu ir George Sabin Cutaş.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franz Obermayr.

Kalbėjo: Karel De Gucht ir Christofer Fjellner.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 7.1 punktas.

(Posėdis sustabdytas prieš balsavimą 11.25 val. ir atnaujintas 11.30 val.)


PIRMININKAVO: Anni PODIMATA
Pirmininko pavaduotoja

7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimas ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą [18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A7-0236/2014)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P7_TA(2014)0277)


7.2. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų rinka (tarptautinės aviacijos išmetamieji teršalai) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, siekiant iki 2020 m. įgyvendinti tarptautinį susitarimą, kuriuo tarptautinės aviacijos išmetamiesiems teršalams nustatoma viena pasaulinė rinkos priemonė, iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje [COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Peter Liese (A7-0079/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0278)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0278)


7.3. Tarpbankiniai mokesčiai už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas [COM(2013)0550 - C7-0241/2013- 2013/0265(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Pablo Zalba Bidegain (A7-0167/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0279)

Pablo Zalba Bidegain (pranešėjas) pasiūlė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalį.

Parlamentas patvirtino pasiūlymą. Klausimas grąžinamas atsakingam komitetui iš naujo svarstyti.


7.4. Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2013/36/ES ir 2009/110/EB ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Diogo Feio (A7-0169/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0280)

Diogo Feio (pranešėjas) pasiūlė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalį.

Parlamentas patvirtino pasiūlymą. Klausimas bgrąžinamas atsakingam komitetui iš naujo svarstyti.


7.5. Europos bendroji elektroninių ryšių rinka ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos bendrosios elektroninių ryšių rinkos ir žemyno ryšių infrastruktūros plėtros priemonės ir iš dalies keičiamos direktyvos 2002/20/EB, 2002/21/EB ir 2002/22/EB ir reglamentai (EB) Nr. 1211/2009 ir (ES) Nr. 531/2012 [COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0281)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0281)

Kalbėjo:

Pilar del Castillo Vera (pranešėja), po balsavimo.


7.6. Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugos vidaus rinkoje ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje [COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0282)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0282)


7.7. Viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatytas auditas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų [COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Sajjad Karim (A7-0177/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0283)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0283)


7.8. Teisės aktų nustatytas metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės auditas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito [COM(2011)0778 - C7-0461/2011 - 2011/0389(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Sajjad Karim (A7-0171/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0284)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0284)


7.9. Ukrainos kilmės prekėms taikomų muitų sumažinimas arba panaikinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Ukrainos kilmės prekėms taikomų muitų sumažinimo arba panaikinimo [COM(2014)0166 - C7-0103/2014 - 2014/0090(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Paweł Zalewski (A7-0238/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta (P7_TA(2014)0285)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0285)


7.10. Visapusiškas ES požiūris ir jo padariniai ES išorės veiksmų darnai (balsavimas)

Pranešimas dėl visapusiško ES požiūrio ir jo padarinių ES išorės veiksmų darnai [2013/2146(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0286)


7.11. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos [COM(2013)0570 - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Markus Pieper (A7-0242/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0287)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0287)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas,ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.12. Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimą (balsavimas)

Pranešimas dėl Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą [2013/2260(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Markus Pieper (A7-0222/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0288)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0288)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)

Kalbėjo:

Markus Pieper (pranešėjas), jis pasiūlė du 283 ir 284 dalių žodinius pakeitimus, kuriems pritarta.


7.13. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Parlamentas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0289)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)

Kalbėjo::

Ingeborg Gräßle, ji prieštaravo Pirmininko sprendimui 47 dalį paskelbti nepriimtina pagal Darbo tvarko taisyklių 20 straipsnį (posėdžio pirmininkė pateikė paaiškinimus dėl Darbo tvarko taisyklių 20 straipsnio), Bart Staes (CONT komiteto pirmininko Michael Theurer vardu), jis taip pat prieštaravo minėtam sprendimui (posėdžio pirmininkė paskelbė, kad Pirmininko sprendimas patvirtintas);

Edward McMillan-Scott;

Hans-Peter Mayer, jis prašė atidėti galutinį balsavimą kitai sesijai, Bart Staes, jis pritarė šiam prašymui, ir Jens Geier, jis šiam prašymui prieštaravo. Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (431 balsavo už, 154 – prieš, 13 susilaikė) patenkino prašymą;

Lucas Hartong.


7.14. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 8-asis, 9-asis ir 10-asis Europos plėtros fondai (balsavimas)

Pranešimas dėl aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Jan Mulder (A7-0176/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0290)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0290)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.15. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Vadovų Taryba ir Taryba (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba [COM(2013)0570 - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bogusław Sonik (A7-0189/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0291)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0291)

Biudžeto įvykdymo patvirtinimas ir sąskaitų uždarymas atidedami (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


7.16. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos išorės veiksmų tarnyba (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba [COM(2013)0570 - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tamás Deutsch (A7-0199/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0292)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0292)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.17. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Teisingumo Teismas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas [COM(2013)0570 - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tamás Deutsch (A7-0213/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0293)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0293)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.18. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmai (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai [COM(2013)0570 - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tamás Deutsch (A7-0212/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0294)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0294)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.19. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas [COM(2013)0570 - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bogusław Sonik (A7-0218/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0295)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0295)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.20. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Regionų komitetas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas [COM(2013)0570 - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bogusław Sonik (A7-0226/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0296)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0296)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.21. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ombudsmenas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas [COM(2013)0570 - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bogusław Sonik (A7-0225/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0297)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0297)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.22. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas [COM(2013)0570 - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bogusław Sonik (A7-0228/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0298)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0298)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.23. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos agentūrų 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo: veikla, finansų valdymas ir kontrolė [2013/2256(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A7-0237/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0299)


7.24. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A7-0208/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 24)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0300)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0300)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.25. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A7-0206/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 25)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0301)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0301)

Biudžeto įvykdymo patvirtinimas ir sąskaitų uždarymas atidedami (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


7.26. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A7-0205/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 26)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0302)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0302)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


7.27. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A7-0207/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 27)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0303)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0303)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


7.28. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos policijos koledžo 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A7-0240/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 28)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0304)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0304)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


7.29. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A7-0221/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 29)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0305)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0305)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.30. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A7-0187/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 30)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0306)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0306)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.31. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos bankininkystės institucijos 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A7-0220/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 31)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0307)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0307)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.32. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A7-0224/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 32)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0308)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0308)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.33. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A7-0229/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 33)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0309)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0309)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.34. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A7-0235/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 34)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0310)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0310)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.35. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A7-0233/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 35)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0311)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0311)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.36. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A7-0219/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 36)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0312)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0312)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.37. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos lyčių lygybės instituto 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A7-0230/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 37)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0313)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0313)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.38. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A7-0232/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 38)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0314)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0314)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.39. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A7-0234/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 39)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0315)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0315)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.40. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos vaistų agentūros 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A7-0227/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 40)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0316)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0316)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.41. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A7-0185/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 41)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0317)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0317)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.42. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A7-0196/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 42)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0318)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0318)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.43. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A7-0194/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 43)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0319)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0319)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.44. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos geležinkelio agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos geležinkelio agentūros 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A7-0209/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 44)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0320)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0320)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.45. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A7-0231/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 45)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0321)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0321)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.46. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos mokymo fondo 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A7-0182/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 46)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0322)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0322)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.47. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A7-0193/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 47)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0323)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0323)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.48. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Euratomo tiekimo agentūros 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A7-0180/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 48)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0324)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0324)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.49. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A7-0183/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 49)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0325)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0325)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.50. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Eurojustas (balsavimas)

Pranešimas dėl Eurojusto 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A7-0186/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 50)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0326)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0326)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.51. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europolas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos policijos biuro 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A7-0179/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 51)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0327)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0327)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.52. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A7-0184/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 52)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0328)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0328)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.53. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie išorės sienų valdymo agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A7-0181/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 53)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0329)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0329)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.54. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos GNSS agentūros 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A7-0223/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 54)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0330)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0330)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.55. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ARTEMIS (balsavimas)

Pranešimas dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Paul Rübig (A7-0203/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 55)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0331)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0331)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.56. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus“ (balsavimas)

Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Paul Rübig (A7-0210/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 56)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0332)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0332)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.57. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ENIAC (balsavimas)

Pranešimas dėl bendrosios įmonės ENIAC 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Paul Rübig (A7-0204/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 57)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0333)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0333)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.58. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (balsavimas)

Pranešimas dėl Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Paul Rübig (A7-0202/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 58)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0334)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0334)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.59. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (balsavimas)

Pranešimas dėl Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Paul Rübig (A7-0200/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 59)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0335)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0335)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.60. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Paul Rübig (A7-0198/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 60)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0336)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0336)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.61. 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendra įmonė SESAR (balsavimas)

Pranešimas dėl bendros įmonės SESAR 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2013)0570 - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Paul Rübig (A7-0197/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 61)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0337)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0337)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį)


7.62. 2012 m. metinė ataskaita dėl ES finansinių interesų apsaugos. Kova su sukčiavimu (balsavimas)

Pranešimas dėl 2012 m. metinės ataskaitos dėl Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos. Kova su sukčiavimu [2013/2132(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A7-0195/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 62)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0338)


7.63. Padėtis Irane (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0279/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 63)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0339).


8. Komitetų ir delegacijų sudėtis

EDF frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šį paskyrimą:

JURI komitetas: Francesco Enrico Speroni nebėra komiteto narys.


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Kalbėjo Jean-Pierre Audy.

(2014 m. balandžio 2 d., trečiadienis, balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Niccolò Rinaldi - A7-0308/2013
Marino Baldini

Pranešimas: Dagmar Roth-Behrendt - A7-0324/2013
Biljana Borzan ir Elisabetta Gardini

Pranešimas: Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar ir Carlo Casini - A7-0153/2014
Zdravka Bušić, Krisztina Morvai ir Marino Baldini

(2014 m. balandžio 3 d., ketvirtadienis, balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Pilar del Castillo Vera - A7-0190/2014
Phil Bennion ir Davor Ivo Stier

Pranešimas: Paweł Zalewski - A7-0238/2014
Krisztina Morvai

Pranešimas: Arnaud Danjean - A7-0138/2014
Charles Tannock

Pranešimas: Tamás Deutsch - A7-0199/2014
Biljana Borzan

Pranešimas: Bogusław Sonik - A7-0226/2014
Marino Baldini.


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


11. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas perkelti DEC 08/2014 asignavimus. III skirsnis – Komisija (N7-0061/2014 - C7-0131/2014 - 2014/2033(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama kelionių viza ir iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir reglamentai (EB) Nr.562/2006 ir (EB) Nr.767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
Pagal Sutarties 304 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

DEVE, AFET

2) Parlamento narių:

pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnis)

- Philip Claeys ir Marine Le Pen. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos išorės veiksmų tarnybos panaikinimo (B7-0269/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

AFCO

- Philip Claeys ir Marine Le Pen. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Regionų komiteto panaikinimo (B7-0270/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

nuomonė :

REGI

- Philip Claeys ir Marine Le Pen. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) panaikinimo (B7-0271/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Philip Claeys ir Marine Le Pen. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto panaikinimo (B7-0272/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

nuomonė :

EMPL, ECON

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos kelių eismo saugos (B7-0274/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nuostatų dėl didžiausio palankumo statuso suteikimo ir įmonių apsaugos Europos viešbučių sektoriuje (B7-0275/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Šveicarijos referendumo poveikio Europos imigracijos politikai (B7-0276/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

EMPL

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su dempingu priemonių Italijos triušienos sektoriuje (B7-0277/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sekso paslaugų teikėjų veiklos reglamentavimo Europoje (B7-0278/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

FEMM

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Pirmojo pasaulinio karo šimtųjų metinių minėjimo ant Monte Grappa kalno (B7-0280/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

nuomonė :

REGI


12. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 179 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas ir vakar dienos posėdžio protokolas bus pateikti Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


13. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2014 m. balandžio 14–17 d..


14. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 13.20 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barbagallo, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delvaux, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jadot, Jędrzejewska, Jeggle, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver

Leista nedalyvauti:

Bufton, Dehaene, Mirsky, Papastamkos, Scurria, Tzavela

Teisinė informacija - Privatumo politika