Indiċi 
Minuti
PDF 291kWORD 273k
Il-Ħamis, 3 ta' April 2014 - Brussell
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura)
 3.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.Aspetti ewlenin u għażliet bażiċi tal-politika estera u ta' sigurtà komuni u tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni (Artikolu 36 TUE) - L-approċċ komprensiv tal-UE u l-koerenza tal-azzjoni esterna tal-UE (dibattitu)
 5.Is-sitwazzjoni fl-Iran (dibattitu)
 6.Reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju ***II (dibattitu)
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  
7.1.Reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju ***II (votazzjoni)
  
7.2.L-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra (emissjonijiet tal-avjazzjoni internazzjonali) ***I (votazzjoni)
  
7.3.It-tariffi tal-interkambju għat-tranżazzjonijiet ta’ pagament ibbażati fuq kard ***I (votazzjoni)
  
7.4.Servizzi ta' ħlas fis-suq intern ***I (votazzjoni)
  
7.5.Suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika ***I (votazzjoni)
  
7.6.Identifikazzjoni elettronika u servizzi fiduċjarji għal tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern ***I (votazzjoni)
  
7.7.Awditjar statutorju tal-entitajiet ta' interess pubbliku ***I (votazzjoni)
  
7.8.Il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati ***I (votazzjoni)
  
7.9.It-tnaqqis jew l-eliminazzjoni ta’ dazji doganali fuq oġġetti li joriġinaw fl-Ukraina ***I (votazzjoni)
  
7.10.L-approċċ komprensiv tal-UE u l-koerenza tal-azzjoni esterna tal-UE (votazzjoni)
  
7.11.Kwittanza 2012: Il-Kummissjoni Ewropea u l-aġenziji eżekuttivi (votazzjoni)
  
7.12.Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni 2012 (votazzjoni)
  
7.13.Kwittanza 2012: Il-Parlament Ewropew (votazzjoni)
  
7.14.Kwittanza 2012: It-8, id-9 u l-10 Fondi Ewropej għall-Iżvilupp (votazzjoni)
  
7.15.Kwittanza 2012: Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (votazzjoni)
  
7.16.Kwittanza 2012: Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (votazzjoni)
  
7.17.Kwittanza 2012: Il-Qorti tal-Ġustizzja (votazzjoni)
  
7.18.Kwittanza 2012: Il-Qorti tal-Awdituri (votazzjoni)
  
7.19.Kwittanza 2012: Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali (votazzjoni)
  
7.20.Kwittanza 2012: Il-Kumitat tar-Reġjuni (votazzjoni)
  
7.21.Kwittanza 2012: L-Ombudsman Ewropew (votazzjoni)
  
7.22.Kwittanza 2012: Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (votazzjoni)
  
7.23.Kwittanza 2012: Prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE (votazzjoni)
  
7.24.Kwittanza 2012: L-Aġenzija Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (votazzjoni)
  
7.25.Kwittanza 2012: Il-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (votazzjoni)
  
7.26.Kwittanza 2012: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (votazzjoni)
  
7.27.Kwittanza 2012: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (votazzjoni)
  
7.28.Kwittanza 2012: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (votazzjoni)
  
7.29.Kwittanza 2012: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (votazzjoni)
  
7.30.Kwittanza 2012: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (votazzjoni)
  
7.31.Kwittanza 2012: L-Awtorità Bankarja Ewropea (votazzjoni)
  
7.32.Kwittanza 2012: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (votazzjoni)
  
7.33.Kwittanza 2012: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (votazzjoni)
  
7.34.Kwittanza 2012: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (votazzjoni)
  
7.35.Kwittanza 2012: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (votazzjoni)
  
7.36.Kwittanza 2012: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (votazzjoni)
  
7.37.Kwittanza 2012: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (votazzjoni)
  
7.38.Kwittanza 2012: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (votazzjoni)
  
7.39.Kwittanza 2012: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (votazzjoni)
  
7.40.Kwittanza 2012: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (votazzjoni)
  
7.41.Kwittanza 2012: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (votazzjoni)
  
7.42.Kwittanza 2012: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (votazzjoni)
  
7.43.Kwittanza 2012: L-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni (votazzjoni)
  
7.44.Kwittanza 2012: L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (votazzjoni)
  
7.45.Kwittanza 2012: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (votazzjoni)
  
7.46.Kwittanza 2012: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (votazzjoni)
  
7.47.Kwittanza 2012: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (votazzjoni)
  
7.48.Kwittanza 2012: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (votazzjoni)
  
7.49.Kwittanza 2012: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (votazzjoni)
  
7.50.Kwittanza 2012: Eurojust (votazzjoni)
  
7.51.Kwittanza 2012: Europol (votazzjoni)
  
7.52.Kwittanza 2012: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (votazzjoni)
  
7.53.Kwittanza 2012: Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni (votazzjoni)
  
7.54.Kwittanza 2012: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (votazzjoni)
  
7.55.Kwittanza 2012: L-Impriża Konġunta Artemis (votazzjoni)
  
7.56.Kwittanza 2012: L-Impriża Konġunta Clean Sky (votazzjoni)
  
7.57.Kwittanza 2012: L-Impriża Konġunta ENIAC (votazzjoni)
  
7.58.Kwittanza 2012: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (votazzjoni)
  
7.59.Kwittanza 2012: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi (votazzjoni)
  
7.60.Kwittanza 2012: L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (votazzjoni)
  
7.61.Kwittanza 2012: L-Impriża Konġunta SESAR (votazzjoni)
  
7.62.Rapport Annwali 2012 dwar il-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji tal-UE - Il-ġlieda kontra l-frodi (votazzjoni)
  
7.63.Is-sitwazzjoni fl-Iran (votazzjoni)
 8.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Dokumenti mressqa
 12.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 13.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 14.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Othmar KARAS
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.30.


2. Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati li ġejjin intbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-regoli ta’ proċedura dwar penali imposti fuq ir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq inklużi regoli dwar id-dritt tad-difiża u dispożizzjonijiet temporali (C(2014)01537 – 2014/2682(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: tliet xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 223/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (C(2014)01627 – 2014/2676(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: EMPL

- Direttiva Delegata tal-Kummissjoni li temenda, għall-finijiet ta’ adattament għall-progress tekniku, l-Anness IV tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ eżenzjoni għaċ-ċomb f'elettrodi tal-platinu platinizzat użati għall-kejl tal-konduttività (C(2014)01628 – 2014/2677(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: : ENVI

- Direttiva Delegata tal-Kummissjoni li temenda, għall-finijiet ta’ adattament għall-progress tekniku, l-Anness III tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ eżenzjoni għaċ-ċomb fl-issaldjar u fix-xogħlijiet tal-aħħar ta' komponenti elettriċi u elettroniċi u fix-xogħlijiet tal-aħħar tal-unitajiet ta' ċirkwit stampati użati fil-moduli ta' ignixin u f'sistemi oħrajn ta' kontroll, kemm elettriċi kif ukoll elettroniċi, tal-magna (C(2014)01629 – 2014/2678(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: ENVI

- Direttiva Delegata tal-Kummissjoni li temenda, għal skopijiet ta’ adattament għall-progress tekniku, l-Anness IV tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ eżenzjoni għall-merkurju f'bozoz florexxenti bil-katodu kiesaħ (CCFLs) għal skrins bil-kristalli likwidi li jixegħlu minn wara, mhux aktar minn 5 mg għal kull bozza, użati fi strumenti ta' monitoraġġ u kontroll industrijali mqiegħda fis-suq qabel it-22 ta' Lulju 2017 (C(2014)01633 – 2014/2687(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: ENVI

- Direttiva Delegata tal-Kummissjoni li temenda, għal skopijiet ta’ adattament għall-progress tekniku, l-Anness IV tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ eżenzjoni għal ċomb użat f'sistemi ta' konnetturi tal-pinnijiet oħra li mhumiex dawk konformi mas-C-press għal sistemi ta' monitoraġġ u kontroll industrijali (C(2014)01636 – 2014/2684(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: ENVI

- Direttiva Delegata tal-Kummissjoni li temenda, għal skopijiet ta’ adattament għall-progress tekniku, l-AnnessIV tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ eżenzjoni għal ċomb f’ċeramika dielettrika f’kapasiters għal vultaġġ nominali ta’ inqas minn 125 V AC jew 250 V DC użati fi strumenti ta’ monitoraġġ u kontroll industrijali (C(2014)01637 – 2014/2685(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: ENVI

- Direttiva Delegata tal-Kummissjoni li temenda, għall-finijiet ta’ adattament għall-progress tekniku, l-Anness IV tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ eżenzjoni għaċ-ċomb fil-pjanċi għall-micro-channel (MCPs) (C(2014)01641 – 2014/2671(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: ENVI

- Deċiżjoni Delegata tal-Kummissjoni li temenda, għall-finijiet ta’ adattament għall-progress tekniku, l-AnnessIV tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ eżenzjoni għaċ-ċomb fl-issaldjar f'interfaċċa waħda ta' elementi stampati stivati li jintużaw fuq superfiċe kbira (C(2014)01642 – 2014/2683(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: ENVI

- Direttiva Delegata tal-Kummissjoni li temenda, għal skopijiet ta’ adattament għall-progress tekniku, l-AnnessIII tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ eżenzjoni għall-Merkurju f'tubi bi skariku luminuż magħmula bl-idejn (HLDTs) użati għas-sinjali, kemm dawk dekorattivi kif ukoll dawk arkitettoniċi, għad-dawl speċjalizzat u għall-opri tal-arti bid-dawl (C(2014)01645 – 2014/2686(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: ENVI

Abbozzi ta' atti delegati li għalihom it-terminu għall-oġġezzjonijiet ġie prorogat:

- Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni dwar il-kundizzjonijiet biex titqiegħed għad-dispożizzjoni f'websajt dikjarazzjoni dwar il-prestazzjoni ta' prodotti għall-bini (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: tliet xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-30 ta' Ottubru 2013

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: tliet xhur supplimentari għat-talba tal-Kunsill.

irreferut responsabbli: IMCO

- Regolament ta' Delega li jissupplimenta d-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jiddeterminaw it-tipi ta' maniġers ta' fondi ta' investiment alternattiv (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: tliet xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-17 ta' Diċembru 2013

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: tliet xhur supplimentari għat-talba tal-Parlament Ewropew.

irreferut responsabbli: ECON (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura), JURI (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li jikkonċerna l-istandards tekniċi regolatorji fir-rigward tal-kriterji kwalitattivi u kwantitattivi xierqa biex jiġu identifikati l-kategoriji ta’ persunal li l-attivitajiet professjonali tagħhom għandhom impatt materjali fuq il-profil tar-riskju tal-istituzzjoni (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Marzu 2014

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahar supplimentari fuq talba tal-Parlament Ewropew.

irreferut responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-informazzjoni li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri tad-domiċilju u dawk ospitanti jagħtu lil xulxin (C(2014)01554 – 2014/2660(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tat-12 ta' Marzu 2014

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahar supplimentari fuq talba tal-Parlament Ewropew.

irreferut responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għar-riskju non-delta ta' opzjonijiet fil-metodu standardizzat għar-riskju tas-suq (C(2014)01556 – 2014/2662(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tat-12 ta' Marzu 2014

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahar supplimentari fuq talba tal-Parlament Ewropew.

irreferut responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, rigward standards tekniċi regolatorji għall-valutazzjoni tal-materjalità tal-estensjonijiet u l-bidliet tal-Approċċ Ibbażat fuq il-Klassifikazzjoni Interna u l-Approċċ ta' Kejl Avvanzat (C(2014)01551 – 2014/2663(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tat-12 ta' Marzu 2014

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahar supplimentari fuq talba tal-Parlament Ewropew.

irreferut responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jiddefinixxu ulterjorment l-iskoperturi materjali u l-livelli limitu għall-approċċi interni għar-riskju speċifiku fil-portafoll tan-negozjar (C(2014)01561 – 2014/2664(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tat-12 ta' Marzu 2014

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahar supplimentari fuq talba tal-Parlament Ewropew.

irreferut responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għad-determinazzjoni ta' x'jikkostitwixxi l-korrispondenza mill-qrib bejn il-valur tal-bonds koperti ta' istituzzjoni u l-valur tal-assi tal-istituzzjoni (C(2014)01553 – 2014/2665(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tat-12 ta' Marzu 2014

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahar supplimentari fuq talba tal-Parlament Ewropew.

irreferut responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva (UE) Nru 2013/36/EU tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-klassijiet ta’ strumenti li jirriflettu b’mod adegwat il-kwalità kreditizja ta’ istituzzjoni bħala negozju avvjat u li huma xierqa sabiex jintużaw għall-finijiet ta’ remunerazzjoni varjabbli (C(2014)01550 – 2014/2666(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tat-12 ta' Marzu 2014

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahar supplimentari fuq talba tal-Parlament Ewropew.

irreferut responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji għad-definizzjoni tas-suq (C(2014)01552 – 2014/2673(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Marzu 2014

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahar supplimentari fuq talba tal-Parlament Ewropew.

irreferut responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji għad-determinazzjoni ta' firxa ta' approssimazzjoni indiretta u portafolli iżgħar limitati għar-riskju tal-aġġustament tal-valwazzjoni tal-kreditu (C(2014)01555 – 2014/2674(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Marzu 2014

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahar supplimentari fuq talba tal-Parlament Ewropew.

irreferut responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill permezz ta' standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw ir-rekwiżiti tal-istituzzjonijiet investituri, sponsors, mutwanti oriġinali u oriġinaturi marbuta ma' skoperturi għar-riskju tal-kreditu trasferit (C(2014)01557 – 2014/2675(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Marzu 2014

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahar supplimentari fuq talba tal-Parlament Ewropew.

irreferut responsabbli: ECON


3. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Direttiva tal-Kummissjoni li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/98/KE dwar it-tagħmir marittimu (D031588/04 - 2014/2669(RPS) - skadenza: 14/6/2014)
irreferut responsabbli: TRAN

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kategoriji tal-laħam u l-użu ta' ċerti addittivi tal-ikel fil-preparati tal-laħam (D031939/03 - 2014/2668(RPS) - skadenza: 14/5/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livelli massimi ta’ residwu għall-etossisulfuron, il-metsulfuron-metil, in-nikosulfuron, il-prosulfuron, ir-rimsulfuron, is-sulfosulfuron u t-tifensulfuron-metil f'ċerti prodotti jew fuqhom (D032073/03 - 2014/2688(RPS) - skadenza: 19/5/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi III u IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livelli massimi ta' residwu għaż-żejt tal-larinġ, Phlebiopsis gigantea, l-aċidu Gibberelliku, Paecilomyces fumosoroseus razza FE 9901, il-vajrus tal-poliedrożi nukleari Spodoptera littoralis, il-vajrus tal-poliedrożi nukleari Spodoptera exigua, Bacillus firmus I-1582, l-aċidu s-abscisic, l-aċidu L-askorbiku u l-vajrus tal-poliedrożi nukleari Helicoverpa armigera fi jew fuq ċerti prodotti (D032083/03 - 2014/2681(RPS) - skadenza: 14/5/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 211/2013 dwar ir-rekwiżiti taċ-ċertifikazzjoni għall-importazzjonijiet fl-Unjoni tan-nebbieta (sprouts) u ż-żrieragħ maħsuba għall-produzzjoni tan-nebbieta (D032107/02 - 2014/2667(RPS) - skadenza: 14/6/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jissostitwixxi l-Anness VII tar-Regolament (UE) Nru 601/2012 fir-rigward tal-frekwenza minima ta' analiżijiet (D032367/01 - 2014/2680(RPS) - skadenza: 14/6/2014)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: ITRE

- Regolament tal-Kummissjoni li jadatta għall-progress tekniku r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta’ reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq (D032390/01 - 2014/2672(RPS) - skadenza: 14/6/2014)
irreferut responsabbli: TRAN

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jistabbilixxi għall-2014 il-"Lista ta’ Prodcom" ta’ prodotti industrijali stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3924/91 (D032483/01 - 2014/2679(RPS) - skadenza: 14/6/2014)
irreferut responsabbli: ITRE


4. Aspetti ewlenin u għażliet bażiċi tal-politika estera u ta' sigurtà komuni u tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni (Artikolu 36 TUE) - L-approċċ komprensiv tal-UE u l-koerenza tal-azzjoni esterna tal-UE (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Aspetti ewlenin u għażliet bażiċi tal-politika estera u ta' sigurtà komuni u tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni (Artikolu 36 TUE) (2013/2633(RSP))

Rapport dwar l-approċċ komprensiv tal-UE u l-implikazzjonijiet tiegħu għall-koerenza tal-azzjoni esterna tal-UE [2013/2146(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

Catherine Ashton (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Arnaud Danjean ippreżenta r-rapport.

Interventi ta': Ricardo Cortés Lastra (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Minodora Cliveti (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-Grupp PPE, Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck f'isem il-Grupp ALDE, Reinhard Bütikofer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' William (The Earl of) Dartmouth, Sabine Lösing f'isem il-Grupp GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth f'isem il-Grupp EFD, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Reinhard Bütikofer u Charles Goerens, Nick Griffin Membru mhux affiljat, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Franz Obermayr, Norica Nicolai, Indrek Tarand, Ruža Tomašić, Willy Meyer, Cristian Dan Preda, María Muñiz De Urquiza, Andrew Duff, Mark Demesmaeker, Francisco José Millán Mon, Marek Siwiec, Marietje Schaake, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Charles Goerens, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Davor Ivo Stier u Eduard Kukan.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Tonino Picula, Andrew Henry William Brons u Nikola Vuljanić.

Interventi ta': Arnaud Danjean u Catherine Ashton.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.10 tal- Minuti ta' 3.4.2014.

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President


5. Is-sitwazzjoni fl-Iran (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fl-Iran (2014/2625(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel id-dikjarazzjoni f'isem Catherine Ashton (Viċi President tal-Kummissjoni u Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Interventi ta': Tunne Kelam f'isem il-Grupp PPE, María Muñiz De Urquiza f'isem il-Grupp S&D, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Isabelle Durant f'isem il-Grupp Verts/ALE, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos f'isem il-Grupp EFD, Ewald Stadler Membru mhux affiljat, Krzysztof Lisek, Josef Weidenholzer, Peter van Dalen, Tunne Kelam, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" Josef Weidenholzer li wieġeb, Bastiaan Belder, Andrew Henry William Brons, Potito Salatto, Libor Rouček, Derk Jan Eppink, Paweł Zalewski, Ana Gomes u Oldřich Vlasák.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Richard Howitt, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Oreste Rossi, Paul Murphy u Franz Obermayr.

Intervent ta': Dimitrios Kourkoulas.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- María Muñiz De Urquiza, f'isem il-Kumitat AFET, dwar l-istrateġija tal-UE rigward l-Iran 2014/2625(RSP) (B7-0279/2014)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.63 tal- Minuti ta' 3.4.2014.


6. Reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 428/2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta' oġġetti b'użu doppju [18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Christofer Fjellner (A7-0236/2014)

Christofer Fjellner ippreżenta r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Intervent ta': Karel De Gucht (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Jörg Leichtfried f'isem il-Grupp S&D, Niccolò Rinaldi f'isem il-Grupp ALDE, Paul Murphy f'isem il-Grupp GUE/NGL, u George Sabin Cutaş.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Franz Obermayr.

Interventi ta': Karel De Gucht u Christofer Fjellner.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.1 tal- Minuti ta' 3.4.2014.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.25
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 11.30)


PRESIDENZA: Anni PODIMATA
Viċi President

7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


7.1. Reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 428/2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta' oġġetti b'użu doppju [18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Christofer Fjellner (A7-0236/2014)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarat approvat (P7_TA(2014)0277)


7.2. L-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra (emissjonijiet tal-avjazzjoni internazzjonali) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/87/KE li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-Komunità, fid-dawl tal-implimentazzjoni sal-2020 ta' ftehim internazzjonali li japplika miżura globali unika bbażata fuq is-suq għal emissjonijiet tal-avjazzjoni internazzjonali [COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Peter Liese (A7-0079/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0278)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0278)


7.3. It-tariffi tal-interkambju għat-tranżazzjonijiet ta’ pagament ibbażati fuq kard ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tariffi tal-interkambju għat-tranżazzjonijiet ta’ pagament ibbażati fuq kard [COM(2013)0550 - C7-0241/2013- 2013/0265(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Pablo Zalba Bidegain (A7-0167/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0279)

Pablo Zalba Bidegain (rapporteur) ippropona l-posponiment tal-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva skont l-Artikolu 57(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament approva l-proposta. Għaldaqstant hu meqjus li l-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat kompetenti biex tiġi eżaminata mill-ġdid.


7.4. Servizzi ta' ħlas fis-suq intern ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-servizzi ta' ħlas fis-suq intern li temenda d-Direttivi 2002/65/KE, 2013/36/UE u 2009/110/KE u li tħassar id-Direttiva 2007/64/KE [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Diogo Feio (A7-0169/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0280)

Diogo Feio (rapporteur) ippropona l-posponiment tal-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva skont l-Artikolu 57(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament approva l-proposta. Għaldaqstant hu meqjus li l-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat kompetenti biex tiġi eżaminata mill-ġdid.


7.5. Suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistipula miżuri li jikkonċernaw is-suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika u biex jinkiseb Kontinent Konness, u li jemenda d-Direttivi 2002/20/KE, 2002/21/KE, 2002/22/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 1211/2009 u (UE) Nru 531/2012 [COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0281)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0281)

Interventi

Pilar del Castillo Vera (rapporteur), wara l-votazzjoni.


7.6. Identifikazzjoni elettronika u servizzi fiduċjarji għal tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar identifikazzjoni elettronika u servizzi fiduċjarji għal tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern [COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0282)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0282)


7.7. Awditjar statutorju tal-entitajiet ta' interess pubbliku ***I (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti speċifiċi rigward l-awditjar statutorju tal-entitajiet ta' interess pubbliku [COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Sajjad Karim (A7-0177/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0283)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0283)


7.8. Il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/43/KE dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati [COM(2011)0778 - C7-0461/2011 - 2011/0389(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Sajjad Karim (A7-0171/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0284)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0284)


7.9. It-tnaqqis jew l-eliminazzjoni ta’ dazji doganali fuq oġġetti li joriġinaw fl-Ukraina ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis jew l-eliminazzjoni ta’ dazji doganali fuq oġġetti li joriġinaw fl-Ukraina [COM(2014)0166 - C7-0103/2014 - 2014/0090(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Paweł Zalewski (A7-0238/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0285)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0285)


7.10. L-approċċ komprensiv tal-UE u l-koerenza tal-azzjoni esterna tal-UE (votazzjoni)

Rapport dwar l-approċċ komprensiv tal-UE u l-implikazzjonijiet tiegħu għall-koerenza tal-azzjoni esterna tal-UE [2013/2146(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0286)


7.11. Kwittanza 2012: Il-Kummissjoni Ewropea u l-aġenziji eżekuttivi (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2012, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi [COM(2013)0570 - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Markus Pieper (A7-0242/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0287)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0287)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.12. Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni 2012 (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni 2012 [2013/2260(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Markus Pieper (A7-0222/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0288)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0288)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Interventi

Markus Pieper (rapporteur) biex iressaq żewġ emendi orali għall-paragrafi 283 u 284 rispettivament, li nżammu.


7.13. Kwittanza 2012: Il-Parlament Ewropew (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2012, Taqsima I – Il-Parlament Ewropew [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0289)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Interventi ta'::

Ingeborg Gräßle, biex topponi d-deċiżjoni tal-President li jiddikjara l-paragrafu 47 inammissibbli skont l-Artikolu 20 tar-Regoli ta' Proċedura (Il-President għamel xi preċiżjonijiet rigward l-Artikolu 20 tar-Regoli ta' Proċedura ), Bart Staes (f'isem Michael Theurer, President tal-Kumitat CONT), ukoll biex jopponi din id-deċiżjoni (Il-President iddikjara li d-deċiżjoni tal-President hi stabbilita);

Edward McMillan-Scott;

Hans-Peter Mayer, biex jitlob il-posponiment tal-votazzjoni finali għas-sessjoni parzjali li jmiss, Bart Staes, biex jappoġġa t-talba, u Jens Geier, kontra t-talba. Permezz ta' VE (431 favur, 154 kontra, 13-il astensjoni) il-Parlament approva t-talba;

Lucas Hartong.


7.14. Kwittanza 2012: It-8, id-9 u l-10 Fondi Ewropej għall-Iżvilupp (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa' u tal-għaxar Fondi Ewropej għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Jan Mulder (A7-0176/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0290)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0290)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.15. Kwittanza 2012: Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2012, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill [COM(2013)0570 - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bogusław Sonik (A7-0189/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0291)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0291)

Il-kwittanza ġiet aġġornata u l-għeluq tal-kontijiet ġie pospost (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.16. Kwittanza 2012: Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2012, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna [COM(2013)0570 - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tamás Deutsch (A7-0199/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0292)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0292)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.17. Kwittanza 2012: Il-Qorti tal-Ġustizzja (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2012, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja [COM(2013)0570 - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tamás Deutsch (A7-0213/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0293)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0293)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.18. Kwittanza 2012: Il-Qorti tal-Awdituri (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2012, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri [COM(2013)0570 - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tamás Deutsch (A7-0212/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0294)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0294)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.19. Kwittanza 2012: Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2012, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew [COM(2013)0570 - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bogusław Sonik (A7-0218/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0295)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0295)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.20. Kwittanza 2012: Il-Kumitat tar-Reġjuni (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2012, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni [COM(2013)0570 - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bogusław Sonik (A7-0226/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 20)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0296)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0296)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.21. Kwittanza 2012: L-Ombudsman Ewropew (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2012, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew [COM(2013)0570 - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bogusław Sonik (A7-0225/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 21)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0297)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0297)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.22. Kwittanza 2012: Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2012, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data [COM(2013)0570 - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bogusław Sonik (A7-0228/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 22)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0298)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0298)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.23. Kwittanza 2012: Prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2012: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll [2013/2256(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0237/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 23)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0299)


7.24. Kwittanza 2012: L-Aġenzija Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0208/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 24)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0300)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0300)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.25. Kwittanza 2012: Il-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0206/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 25)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0301)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0301)

Il-kwittanza ġiet aġġornata u l-għeluq tal-kontijiet ġie pospost (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.26. Kwittanza 2012: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0205/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 26)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0302)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0302)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura)..


7.27. Kwittanza 2012: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0207/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 27)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0303)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0303)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura)..


7.28. Kwittanza 2012: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0240/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 28)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0304)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0304)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura)..


7.29. Kwittanza 2012: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0221/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 29)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0305)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0305)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.30. Kwittanza 2012: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0187/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 30)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0306)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0306)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.31. Kwittanza 2012: L-Awtorità Bankarja Ewropea (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Bankarja Ewropea għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0220/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 31)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0307)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0307)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.32. Kwittanza 2012: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0224/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 32)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0308)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0308)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.33. Kwittanza 2012: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0229/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 33)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0309)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0309)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.34. Kwittanza 2012: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0235/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 34)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0310)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0310)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.35. Kwittanza 2012: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0233/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 35)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0311)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0311)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.36. Kwittanza 2012: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0219/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 36)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0312)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0312)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.37. Kwittanza 2012: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0230/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 37)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0313)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0313)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.38. Kwittanza 2012: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0232/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 38)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0314)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0314)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.39. Kwittanza 2012: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0234/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 39)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0315)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0315)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.40. Kwittanza 2012: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0227/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 40)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0316)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0316)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.41. Kwittanza 2012: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0185/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 41)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0317)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0317)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.42. Kwittanza 2012: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0196/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 42)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0318)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0318)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.43. Kwittanza 2012: L-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0194/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 43)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0319)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0319)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.44. Kwittanza 2012: L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0209/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 44)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0320)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0320)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.45. Kwittanza 2012: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0231/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 45)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0321)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0321)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.46. Kwittanza 2012: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0182/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 46)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0322)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0322)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.47. Kwittanza 2012: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0193/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 47)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0323)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0323)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.48. Kwittanza 2012: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0180/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 48)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0324)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0324)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.49. Kwittanza 2012: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0183/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 49)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0325)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0325)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.50. Kwittanza 2012: Eurojust (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ta' Eurojust għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0186/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 50)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0326)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0326)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.51. Kwittanza 2012: Europol (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0179/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 51)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0327)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0327)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.52. Kwittanza 2012: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0184/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 52)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0328)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0328)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.53. Kwittanza 2012: Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0181/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 53)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0329)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0329)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.54. Kwittanza 2012: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0223/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 54)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0330)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0330)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.55. Kwittanza 2012: L-Impriża Konġunta Artemis (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Artemis għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Paul Rübig (A7-0203/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 55)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0331)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0331)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.56. Kwittanza 2012: L-Impriża Konġunta Clean Sky (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta "Clean Sky" għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Paul Rübig (A7-0210/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 56)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0332)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0332)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.57. Kwittanza 2012: L-Impriża Konġunta ENIAC (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ENIAC għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Paul Rübig (A7-0204/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 57)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0333)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0333)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.58. Kwittanza 2012: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Paul Rübig (A7-0202/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 58)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0334)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0334)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.59. Kwittanza 2012: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Paul Rübig (A7-0200/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 59)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0335)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0335)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.60. Kwittanza 2012: L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Paul Rübig (A7-0198/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 60)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0336)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0336)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.61. Kwittanza 2012: L-Impriża Konġunta SESAR (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2012 [COM(2013)0570 - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Paul Rübig (A7-0197/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 61)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0337)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0337)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


7.62. Rapport Annwali 2012 dwar il-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji tal-UE - Il-ġlieda kontra l-frodi (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali 2012 dwar il-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji tal-UE – Il-ġlieda kontra l-frodi [2013/2132(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0195/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 62)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0338)


7.63. Is-sitwazzjoni fl-Iran (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0279/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 63)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0339).


8. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-Grupp EFD, il-Parlament irratifika l-ħatra li ġejja:

Kumitat JURI: Francesco Enrico Speroni m'għadux membru.


9. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Intervent ta': Jean-Pierre Audy.

(Ħin tal-votazzjonijiet tal-Erbgħa 2 ta' April 2014)

Rapport Niccolò Rinaldi - A7-0308/2013
Marino Baldini

Rapport Dagmar Roth-Behrendt - A7-0324/2013
Biljana Borzan u Elisabetta Gardini

Rapport Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar u Carlo Casini - A7-0153/2014
Zdravka Bušić, Krisztina Morvai u Marino Baldini

(Ħin tal-votazzjonijiet tal-Ħamis 3 ta' April 2014)

Rapport Pilar del Castillo Vera - A7-0190/2014
Phil Bennion u Davor Ivo Stier

Rapport Paweł Zalewski - A7-0238/2014
Krisztina Morvai

Rapport Arnaud Danjean - A7-0138/2014
Charles Tannock

Rapport Tamás Deutsch - A7-0199/2014
Biljana Borzan

Rapport Bogusław Sonik - A7-0226/2014
Marino Baldini.


10. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'Sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


11. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 08/2014 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0061/2014 - C7-0131/2014 - 2014/2033(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi viża itineranti u li jemenda l-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta’ Schengen u r-Regolamenti (KE) Nru562/2006 u (KE) Nru767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
F'konformità mal-Artikolu 304(1) tat-Trattat, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

DEVE, AFET

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 120 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Philip Claeys u Marine Le Pen. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-abolizzjoni tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (B7-0269/2014)

irreferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

AFCO

- Philip Claeys u Marine Le Pen. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-abolizzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (B7-0270/2014)

irreferut

responsabbli :

AFCO

opinjoni :

REGI

- Philip Claeys u Marine Le Pen. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-abolizzjoni tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) (B7-0271/2014)

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET

- Philip Claeys u Marine Le Pen. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-abolizzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (B7-0272/2014)

irreferut

responsabbli :

AFCO

opinjoni :

EMPL, ECON

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sikurezza fit-toroq Ewropej (B7-0274/2014)

irreferut

responsabbli :

TRAN

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-klawsoli tan-nazzjon l-aktar iffavorit u l-protezzjoni tal-kumpaniji fis-settur Ewropew tal-lukandi (B7-0275/2014)

irreferut

responsabbli :

IMCO

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-konsegwenzi tar-referendum Svizzeru fuq il-politiki Ewropej tal-immigrazzjoni (B7-0276/2014)

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

EMPL

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-fenomeni ta' dumping fis-settur Taljan tat-trobbija tal-fniek (B7-0277/2014)

irreferut

responsabbli :

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-regolamentazzjoni tal-attivitajiet tal-ħaddiema tas-sess fl-Ewropa (B7-0278/2014)

irreferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

FEMM

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tifkira taċ-ċentinarju tal-Gwerra l-Kbira fuq Monte Grappa (B7-0280/2014)

irreferut

responsabbli :

CULT

opinjoni :

REGI


12. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

F'konformità mal-Artikolu 179(2) tar-Regoli ta' Proċedura, il-minuti ta' din is-seduta u l-minuti tas-seduta tal-bieraħ se jitressqu għall-approvazzjoni tal-Parlament fil-bidu tas-seduta li jmiss.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


13. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 14 ta' April 2014 sad-data 17 ta' April 2014.


14. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 13.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barbagallo, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delvaux, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jadot, Jędrzejewska, Jeggle, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver

Skużati:

Bufton, Dehaene, Mirsky, Papastamkos, Scurria, Tzavela

Avviż legali - Politika tal-privatezza