Index 
Proces-verbal
PDF 285kWORD 278k
Joi, 3 aprilie 2014 - Bruxelles
1.Deschiderea şedinţei
 2.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)
 3.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)
 4.Aspectele principale și opțiunile fundamentale din domeniul politicii externe și de securitate comune și ale politicii de securitate și apărare comune (articolul 36 din TUE) - Abordarea cuprinzătoare a UE şi coerenţa acţiunii sale externe (dezbatere)
 5.Situația din Iran (dezbatere)
 6.Regimul comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare ***II (dezbatere)
 7.Votare
  7.1.Regimul comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare ***II (vot)
  7.2.Comercializarea cotelor de emisie de gaze cu efect de seră (emisiile generate de aviația internațională) ***I (vot)
  7.3.Comisioanele interbancare pentru operațiunile de plată pe bază de card ***I (vot)
  7.4.Serviciile de plată în cadrul pieței interne ***I (vot)
  7.5.Piața unică europeană a comunicațiilor electronice ***I (vot)
  7.6.Identificarea electronică și serviciile de asigurare a încrederii pentru tranzacțiile electronice pe piața internă ***I (vot)
  7.7.Auditul statutar al entităților de interes public ***I (vot)
  7.8.Auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate ***I (vot)
  7.9.Reducerea sau eliminarea taxelor vamale pentru bunurile care provin din Ucraina ***I (vot)
  7.10.Abordarea cuprinzătoare a UE şi coerenţa acţiunii sale externe (vot)
  7.11.Descărcarea de gestiune 2012: Comisia Europeană și agențiile executive (vot)
  7.12.Rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul descărcării de gestiune a Comisiei pentru 2012 (vot)
  7.13.Descărcarea de gestiune 2012: Parlamentul European (vot)
  7.14.Descărcarea de gestiune 2012: Al optulea, al nouălea și al zecelea Fond European de Dezvoltare (vot)
  7.15.Descărcarea de gestiune 2012: Consiliul European și Consiliul (vot)
  7.16.Descărcarea de gestiune 2012: Serviciul European de Acţiune Externă (vot)
  7.17.Descărcarea de gestiune 2012: Curtea de Justiţie (vot)
  7.18.Descărcarea de gestiune 2012: Curtea de Conturi (vot)
  7.19.Descărcarea de gestiune 2012: Comitetul Economic şi Social (vot)
  7.20.Descărcarea de gestiune 2012: Comitetul Regiunilor (vot)
  7.21.Descărcarea de gestiune 2012: Ombudsmanul European (vot)
  7.22.Descărcarea de gestiune 2012: Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (vot)
  7.23.Descărcarea de gestiune 2012: Performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE (vot)
  7.24.Descărcarea de gestiune 2012: Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (vot)
  7.25.Descărcarea de gestiune 2012: Organismul autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (vot)
  7.26.Descărcarea de gestiune 2012: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (vot)
  7.27.Descărcarea de gestiune 2012: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (vot)
  7.28.Descărcarea de gestiune 2012: Colegiul European de Poliție (vot)
  7.29.Descărcarea de gestiune 2012: Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (vot)
  7.30.Descărcarea de gestiune 2012: Biroul European de Sprijin pentru Azil (vot)
  7.31.Descărcarea de gestiune 2012: Autoritatea Bancară Europeană (vot)
  7.32.Descărcarea de gestiune 2012: Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC) (vot)
  7.33.Descărcarea de gestiune 2012: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (vot)
  7.34.Descărcarea de gestiune 2012: Agenţia Europeană de Mediu (vot)
  7.35.Descărcarea de gestiune 2012: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (vot)
  7.36.Descărcarea de gestiune 2012: Agenţia Europeană pentru Siguranţa Alimentară (vot)
  7.37.Descărcarea de gestiune 2012: Institutul European pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (vot)
  7.38.Descărcarea de gestiune 2012: Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (vot)
  7.39.Descărcarea de gestiune 2012: Institutul European de Inovare şi Tehnologie (vot)
  7.40.Descărcarea de gestiune 2012: Agenţia Europeană pentru Medicamente (vot)
  7.41.Descărcarea de gestiune 2012: Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (vot)
  7.42.Descărcarea de gestiune 2012: Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă (vot)
  7.43.Descărcarea de gestiune 2012: Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (vot)
  7.44.Descărcarea de gestiune 2012: Agenția Europeană a Căilor Ferate (vot)
  7.45.Descărcarea de gestiune 2012: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (vot)
  7.46.Descărcarea de gestiune 2012: Fundaţia Europeană de Formare (vot)
  7.47.Descărcarea de gestiune 2012: Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (vot)
  7.48.Descărcarea de gestiune 2012: Agenția de Aprovizionare a Euratom (vot)
  7.49.Descărcarea de gestiune 2012: Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (vot)
  7.50.Descărcarea de gestiune 2012: Eurojust (vot)
  7.51.Descărcarea de gestiune 2012: Europol (vot)
  7.52.Descărcarea de gestiune 2012: Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (vot)
  7.53.Descărcarea de gestiune 2012: Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (vot)
  7.54.Descărcarea de gestiune 2012: Agenția GNSS European (vot)
  7.55.Descărcarea de gestiune 2012: Întreprinderea comună Artemis (vot)
  7.56.Descărcarea de gestiune 2012: Întreprinderea comună Clean Sky (vot)
  7.57.Descărcarea de gestiune 2012: Întreprinderea comună ENIAC (vot)
  7.58.Descărcarea de gestiune 2012: Întreprinderea comună Pile de combustie și hidrogen (vot)
  7.59.Descărcarea de gestiune 2012: Întreprinderea comună pentru punerea în aplicare a inițiativei privind medicamentele inovatoare (vot)
  7.60.Descărcarea de gestiune 2012: Întreprinderea comună pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (vot)
  7.61.Descărcarea de gestiune 2012: Întreprinderea comună SESAR (vot)
  7.62.Raportul anual pe 2012 privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene – combaterea fraudei (vot)
  7.63.Situația din Iran (vot)
 8.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 9.Explicaţii privind votul
 10.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 11.Depunere de documente
 12.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 13.Calendarul următoarelor şedinţe
 14.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 8.30.


2. Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele procedurale referitoare la sancțiunile impuse registrelor centrale de tranzacții de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, inclusiv normele referitoare la dreptul la apărare și dispozițiile temporale (C(2014)01537 – 2014/2682(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: trei luni de la data primirii 13 martie 2014.

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (C(2014)01627 – 2014/2676(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 13 martie 2014.

retrimis fond: EMPL

- Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din electrozii de platină platinați care sunt utilizați în măsurători de conductivitate (C(2014)01628 – 2014/2677(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 13 martie 2014.

retrimis fond: : ENVI

- Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din punctele de sudură și din straturile acoperitoare ale capetelor componentelor electrice și electronice și din straturile acoperitoare ale plăcilor cu circuite imprimate care sunt utilizate în module de aprindere și în alte sisteme electrice și electronice de comandă a motoarelor (C(2014)01629 – 2014/2678(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 13 martie 2014.

retrimis fond: ENVI

- Directiva delegată a Comisei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru mercurul din lămpile fluorescente cu catod rece – maximum 5 mg pe lampă – folosite pentru iluminarea din spate a afișajelor cu cristale lichide din componența instrumentelor industriale de monitorizare și control introduse pe piață înainte de 22 iulie 2017 (C(2014)01633 – 2014/2687(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 13 martie 2014.

retrimis fond: ENVI

- Directiva delegată a Comisei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul utilizat în alte sisteme decât cele de conectori cu pini conformi „C-press” pentru instrumente industriale de monitorizare și control (C(2014)01636 – 2014/2684(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 13 martie 2014.

retrimis fond: ENVI

- Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din materialul dielectric ceramic al condensatoarelor cu tensiunea nominală sub 125 Vc.a. sau sub 250 Vc.c. utilizate în instrumentele industriale de monitorizare și control (C(2014)01637 – 2014/2685(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 13 martie 2014.

retrimis fond: ENVI

- Directiva delegată a Comisei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexeiIV la Directiva2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din plăcuțele cu microcanale (C(2014)01641 – 2014/2671(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 13 martie 2014.

retrimis fond: ENVI

- Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexeiIV la Directiva2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din punctele de sudură ale unei interfețe de elemente suprapuse de mare suprafață (C(2014)01642 – 2014/2683(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 13 martie 2014.

retrimis fond: ENVI

- Directiva delegată .a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexeiIII la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru mercurul din tuburile luminescente artizanale folosite pentru firme luminoase, iluminat decorativ sau arhitectural și specializat și opere de artă luminoasă (C(2014)01645 – 2014/2686(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 13 martie 2014.

retrimis fond: ENVI

Proiecte de acte delegate pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni:

- Regulamentul delegat al Comisei privind condițiile publicării pe un site internet a unei declarații de performanță referitoare la produse pentru construcții (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: trei luni de la data primirii 30 octombrie 2013.

Prelungirea termenului de prezentare a obiecțiilor, la cererea Consiliului, cu trei luni.

retrimis fond: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care stabilesc tipurile de administratori ai fondurilor de investiții alternative (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: trei luni de la data primirii 17 decembrie 2013.

Prelungirea termenului de prezentare a obiecțiilor: trei luni în plus, la cererea Parlamentului European.

retrimis fond: ECON (articolul 50 din Regulamentul de procedură), JURI (articolul 50 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la criteriile calitative și cantitative corespunzătoare pentru identificarea categoriilor de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei instituții (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 14 martie 2014.

Prelungirea termenului de prezentare a obiecțiilor: o lună în plus, la cererea Parlamentului European.

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Directivei2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care specifică informațiile pe care autoritățile competente din statele membre de origine și cele din statele membre gazdă și le comunică reciproc (C(2014)01554 – 2014/2660(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 12 martie 2014.

Prelungirea termenului de prezentare a obiecțiilor: o lună în plus, la cererea Parlamentului European.

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru alte riscuri decât riscul delta ale opțiunilor în cadrul abordării standardizate a riscului de piață (C(2014)01556 – 2014/2662(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 12 martie 2014.

Prelungirea termenului de prezentare a obiecțiilor: o lună în plus, la cererea Parlamentului European.

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru evaluarea gradului de importanță al extinderilor și al modificărilor abordării bazate pe modele interne de rating și ale abordării avansate de evaluare (C(2014)01551 – 2014/2663(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 12 martie 2014.

Prelungirea termenului de prezentare a obiecțiilor: o lună în plus, la cererea Parlamentului European.

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu standarde tehnice de reglementare în care sunt definite mai detaliat expunerile semnificative și pragurile pentru abordările interne de calculare a riscului specific din portofoliul de tranzacționare (C(2014)01561 – 2014/2664(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 12 martie 2014.

Prelungirea termenului de prezentare a obiecțiilor: o lună în plus, la cererea Parlamentului European.

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru stabilirea a ceea ce constituie legătura strânsă dintre valoarea obligațiunilor garantate ale unei instituții și valoarea activelor instituției (C(2014)01553 – 2014/2665(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 12 martie 2014.

Prelungirea termenului de prezentare a obiecțiilor: o lună în plus, la cererea Parlamentului European.

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Directivei (UE) nr. 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la specificarea claselor de instrumente care reflectă în mod corespunzător calitatea creditului instituției în condiții de asigurare a continuității activității și care sunt adecvate pentru a fi utilizate în scopul remunerației variabile (C(2014)01550 – 2014/2666(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 12 martie 2014.

Prelungirea termenului de prezentare a obiecțiilor: o lună în plus, la cererea Parlamentului European.

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru definirea pieței (C(2014)01552 – 2014/2673(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 13 martie 2014.

Prelungirea termenului de prezentare a obiecțiilor: o lună în plus, la cererea Parlamentului European.

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare în vederea stabilirii marjei aproximative și a numărului limitat de portofolii mai mici pentru riscul de ajustare a evaluării creditului (C(2014)01555 – 2014/2674(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 13 martie 2014.

Prelungirea termenului de prezentare a obiecțiilor: o lună în plus, la cererea Parlamentului European.

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului prin intermediul unor standarde tehnice de reglementare care specifică cerințele aplicabile instituțiilor care acționează în calitate de investitori, sponsori, creditori inițiali și inițiatori în ceea ce privește expunerile la riscul de credit transferat (C(2014)01557 – 2014/2675(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 13 martie 2014.

Prelungirea termenului de prezentare a obiecțiilor: o lună în plus, la cererea Parlamentului European.

retrimis fond: ECON


3. Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidenţa procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Directiva Comisei de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime (D031588/04 - 2014/2669(RPS) - termen: 14/6/2014)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește categoriile de carne și utilizarea anumitor aditivi alimentari în preparatele din carne (D031939/03 - 2014/2668(RPS) - termen: 14/5/2014)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru etoxisulfuron, metsulfuron-metil, nicosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron și tifensulfuron-metil din sau de pe anumite produse (D032073/03 - 2014/2688(RPS) - termen: 19/5/2014)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexelor III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de ulei de portocale, Phlebiopsis gigantea, acid giberelic, Paecilomyces fumosoroseus tulpina FE 9901, virusul poliedrozei nucleare Spodoptera littoralis, virusul poliedrozei nucleare Spodoptera exigua, Bacillus firmus I-1582, S-acid abscisic, acid L-ascorbic și virusul poliedrozei nucleare Helicoverpa armigera din sau de pe anumite produse (D032083/03 - 2014/2681(RPS) - termen: 14/5/2014)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 211/2013 privind cerințele de certificare pentru importurile în Uniune de germeni și semințe pentru producția de germeni (D032107/02 - 2014/2667(RPS) - termen: 14/6/2014)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de înlocuire a anexei VII la Regulamentul (UE) nr. 601/2012 în ceea ce privește frecvențele minime ale analizelor (D032367/01 - 2014/2680(RPS) - termen: 14/6/2014)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE

- Regulamentul Comisei de adaptare la progresul tehnic a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier (D032390/01 - 2014/2672(RPS) - termen: 14/6/2014)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul Comisei de stabilire, pentru anul 2014, a „listei Prodcom” de produse industriale prevăzută în Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului (D032483/01 - 2014/2679(RPS) - termen: 14/6/2014)
retrimis fond: ITRE


4. Aspectele principale și opțiunile fundamentale din domeniul politicii externe și de securitate comune și ale politicii de securitate și apărare comune (articolul 36 din TUE) - Abordarea cuprinzătoare a UE şi coerenţa acţiunii sale externe (dezbatere)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Aspectele principale și opțiunile fundamentale din domeniul politicii externe și de securitate comune și ale politicii de securitate și apărare comune (articolul 36 din TUE) (2013/2633(RSP))

Raport referitor la abordarea cuprinzătoare a UE și consecințele acesteia asupra coerenței acțiunii sale externe [2013/2146(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate) a făcut declaraţia.

Arnaud Danjean şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Ricardo Cortés Lastra (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Minodora Cliveti (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către William (The Earl of) Dartmouth, Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, în numele Grupului EFD, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Reinhard Bütikofer şi Charles Goerens, Nick Griffin, neafiliat, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Franz Obermayr, Norica Nicolai, Indrek Tarand, Ruža Tomašić, Willy Meyer, Cristian Dan Preda, María Muñiz De Urquiza, Andrew Duff, Mark Demesmaeker, Francisco José Millán Mon, Marek Siwiec, Marietje Schaake, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Charles Goerens, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Davor Ivo Stier şi Eduard Kukan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Tonino Picula, Andrew Henry William Brons şi Nikola Vuljanić

Au intervenit: Arnaud Danjean şi Catherine Ashton.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.10 al PV din 3.4.2014.

A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte


5. Situația din Iran (dezbatere)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Situația din Iran (2014/2625(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a făcut declaraţia în numele lui Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate).

Au intervenit: Tunne Kelam, în numele Grupului PPE, María Muñiz De Urquiza, în numele Grupului S&D, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Isabelle Durant, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, în numele Grupului EFD, Ewald Stadler, neafiliat, Krzysztof Lisek, Josef Weidenholzer, Peter van Dalen, Tunne Kelam, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Josef Weidenholzer care a răspuns, Bastiaan Belder, Andrew Henry William Brons, Potito Salatto, Libor Rouček, Derk Jan Eppink, Paweł Zalewski, Ana Gomes şi Oldřich Vlasák.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Richard Howitt, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Oreste Rossi, Paul Murphy şi Franz Obermayr.

A intervenit Dimitrios Kourkoulas.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- María Muñiz De Urquiza, în numele Comisiei AFET, referitoare la strategia UE privind Iranul 2014/2625(RSP) (B7-0279/2014)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.63 al PV din 3.4.2014.


6. Regimul comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare [18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Christofer Fjellner (A7-0236/2014)

Christofer Fjellner a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit Karel De Gucht (membru al Comisiei).

Au intervenit: Jörg Leichtfried, în numele Grupului S&D, Niccolò Rinaldi, în numele Grupului ALDE, Paul Murphy, în numele Grupului GUE/NGL, şi George Sabin Cutaş.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Franz Obermayr.

Au intervenit: Karel De Gucht şi Christofer Fjellner.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.1 al PV din 3.4.2014.

(Şedinţa, suspendată la 11.25 în aşteptarea votării, a fost reluată la 11.30)


A PREZIDAT: Anni PODIMATA
Vicepreşedintă

7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


7.1. Regimul comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare [18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Christofer Fjellner (A7-0236/2014)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

POZIŢIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P7_TA(2014)0277)


7.2. Comercializarea cotelor de emisie de gaze cu efect de seră (emisiile generate de aviația internațională) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității în vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord internațional privind aplicarea unei măsuri unice mondiale bazate pe piață pentru emisiile generate de aviația internațională [COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Peter Liese (A7-0079/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0278)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0278)


7.3. Comisioanele interbancare pentru operațiunile de plată pe bază de card ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comisioanele interbancare pentru operațiunile de plată pe bază de card [COM(2013)0550 - C7-0241/2013- 2013/0265(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Pablo Zalba Bidegain (A7-0167/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0279)

Pablo Zalba Bidegain (raportor) a propus reportarea votării propunerii de rezoluție legislativă în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Parlamentul a aprobat propunerea. Propunerea se consideră retrimisă spre reexaminare comisiei competente.


7.4. Serviciile de plată în cadrul pieței interne ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2013/36/UE și 2009/110/CE și de abrogare a Directivei 2007/64/CE [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Diogo Feio (A7-0169/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0280)

Diogo Feio (raportor) a propus reportarea votării propunerii de rezoluție legislativă în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Parlamentul a aprobat propunerea. Propunerea se consideră retrimisă spre reexaminare comisiei competente.


7.5. Piața unică europeană a comunicațiilor electronice ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind piața unică europeană a comunicațiilor electronice și de realizare a unui continent conectat și de modificare a Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE și 2002/22/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1211/2009 și (UE) nr. 531/2012 [COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0281)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0281)

Intervenţii

Pilar del Castillo Vera (raportoare), după vot.


7.6. Identificarea electronică și serviciile de asigurare a încrederii pentru tranzacțiile electronice pe piața internă ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de asigurare a încrederii pentru tranzacțiile electronice pe piața internă [COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0282)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0282)


7.7. Auditul statutar al entităților de interes public ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public [COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Sajjad Karim (A7-0177/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0283)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0283)


7.8. Auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate [COM(2011)0778 - C7-0461/2011 - 2011/0389(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Sajjad Karim (A7-0171/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0284)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0284)


7.9. Reducerea sau eliminarea taxelor vamale pentru bunurile care provin din Ucraina ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind reducerea sau eliminarea taxelor vamale pentru bunurile care provin din Ucraina [COM(2014)0166 - C7-0103/2014 - 2014/0090(COD)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Paweł Zalewski (A7-0238/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat (P7_TA(2014)0285)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0285)


7.10. Abordarea cuprinzătoare a UE şi coerenţa acţiunii sale externe (vot)

Raport referitor la abordarea cuprinzătoare a UE și consecințele acesteia asupra coerenței acțiunii sale externe [2013/2146(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0286)


7.11. Descărcarea de gestiune 2012: Comisia Europeană și agențiile executive (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012, secțiunea III – Comisia și agențiile executive [COM(2013)0570 - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Markus Pieper (A7-0242/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0287)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0287)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.12. Rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul descărcării de gestiune a Comisiei pentru 2012 (vot)

Raport referitor la rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul descărcării de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2012 [2013/2260(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Markus Pieper (A7-0222/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0288)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0288)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)

Intervenţii

Markus Pieper (raportor) pentru a prezenta două amendamente orale la punctele 283 și 284, ce au fost adoptate.


7.13. Descărcarea de gestiune 2012: Parlamentul European (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012, secțiunea I – Parlamentul European [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0289)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)

Au intervenit::

Ingeborg Gräßle, pentru a se opune deciziei Președintelui de a declara inadmisibil punctul 47 în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul de procedură(Preşedinta a făcut precizări cu privire la articolul 20 din regulamentul de procedură), Bart Staes (în numele lui Michael Theurer, preşedintele Comisiei CONT), pentru a se opune de asemenea acestei decizii (Preşedinta a declarat adoptată poziția Președintelui);

Edward McMillan-Scott;

Hans-Peter Mayer, pentru a solicita amânarea votului final pentru viitoarea ședință plenară, Bart Staes, în sprijinul solicitării, și Jens Geier, împotriva solicitării. Parlamentul a aprobat solicitarea prin VE (431 pentru, 154 împotrivă, 13 abțineri);

Lucas Hartong.


7.14. Descărcarea de gestiune 2012: Al optulea, al nouălea și al zecelea Fond European de Dezvoltare (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de al optulea, de al nouălea și de al zecelea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Jan Mulder (A7-0176/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0290)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0290)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.15. Descărcarea de gestiune 2012: Consiliul European și Consiliul (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul [COM(2013)0570 - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bogusław Sonik (A7-0189/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0291)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0291)

Se amână descărcarea de gestiune și închiderea conturilor (a se vedea anexa VI, articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).


7.16. Descărcarea de gestiune 2012: Serviciul European de Acţiune Externă (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012, secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă [COM(2013)0570 - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Tamás Deutsch (A7-0199/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0292)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0292)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.17. Descărcarea de gestiune 2012: Curtea de Justiţie (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012, secțiunea IV – Curtea de Justiție [COM(2013)0570 - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Tamás Deutsch (A7-0213/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0293)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0293)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.18. Descărcarea de gestiune 2012: Curtea de Conturi (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012, secțiunea V – Curtea de Conturi [COM(2013)0570 - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Tamás Deutsch (A7-0212/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0294)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0294)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.19. Descărcarea de gestiune 2012: Comitetul Economic şi Social (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012, secțiunea VI – Comitetul Economic și Social European [COM(2013)0570 - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bogusław Sonik (A7-0218/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0295)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0295)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.20. Descărcarea de gestiune 2012: Comitetul Regiunilor (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012, secțiunea VII – Comitetul Regiunilor [COM(2013)0570 - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bogusław Sonik (A7-0226/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0296)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0296)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.21. Descărcarea de gestiune 2012: Ombudsmanul European (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012, secțiunea VIII – Ombudsmanul European [COM(2013)0570 - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bogusław Sonik (A7-0225/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0297)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0297)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.22. Descărcarea de gestiune 2012: Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor [COM(2013)0570 - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bogusław Sonik (A7-0228/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0298)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0298)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.23. Descărcarea de gestiune 2012: Performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012: performanțe, gestiune financiară și control [2013/2256(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A7-0237/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0299)


7.24. Descărcarea de gestiune 2012: Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A7-0208/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 24)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0300)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0300)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.25. Descărcarea de gestiune 2012: Organismul autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A7-0206/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 25)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0301)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0301)

Se amână descărcarea de gestiune și închiderea conturilor (a se vedea anexa VI, articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).


7.26. Descărcarea de gestiune 2012: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A7-0205/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 26)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0302)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0302)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură).


7.27. Descărcarea de gestiune 2012: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A7-0207/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 27)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0303)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0303)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură).


7.28. Descărcarea de gestiune 2012: Colegiul European de Poliție (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A7-0240/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 28)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0304)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0304)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură).


7.29. Descărcarea de gestiune 2012: Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A7-0221/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 29)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0305)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0305)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.30. Descărcarea de gestiune 2012: Biroul European de Sprijin pentru Azil (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A7-0187/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 30)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0306)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0306)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.31. Descărcarea de gestiune 2012: Autoritatea Bancară Europeană (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A7-0220/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 31)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0307)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0307)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.32. Descărcarea de gestiune 2012: Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A7-0224/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 32)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0308)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0308)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.33. Descărcarea de gestiune 2012: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A7-0229/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 33)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0309)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0309)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.34. Descărcarea de gestiune 2012: Agenţia Europeană de Mediu (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A7-0235/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 34)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0310)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0310)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.35. Descărcarea de gestiune 2012: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A7-0233/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 35)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0311)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0311)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.36. Descărcarea de gestiune 2012: Agenţia Europeană pentru Siguranţa Alimentară (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A7-0219/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 36)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0312)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0312)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.37. Descărcarea de gestiune 2012: Institutul European pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A7-0230/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 37)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0313)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0313)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.38. Descărcarea de gestiune 2012: Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A7-0232/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 38)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0314)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0314)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.39. Descărcarea de gestiune 2012: Institutul European de Inovare şi Tehnologie (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A7-0234/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 39)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0315)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0315)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.40. Descărcarea de gestiune 2012: Agenţia Europeană pentru Medicamente (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A7-0227/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 40)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0316)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0316)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.41. Descărcarea de gestiune 2012: Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A7-0185/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 41)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0317)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0317)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.42. Descărcarea de gestiune 2012: Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A7-0196/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 42)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0318)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0318)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.43. Descărcarea de gestiune 2012: Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A7-0194/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 43)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0319)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0319)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.44. Descărcarea de gestiune 2012: Agenția Europeană a Căilor Ferate (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A7-0209/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 44)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0320)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0320)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.45. Descărcarea de gestiune 2012: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A7-0231/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 45)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0321)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0321)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.46. Descărcarea de gestiune 2012: Fundaţia Europeană de Formare (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A7-0182/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 46)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0322)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0322)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.47. Descărcarea de gestiune 2012: Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A7-0193/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 47)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0323)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0323)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.48. Descărcarea de gestiune 2012: Agenția de Aprovizionare a Euratom (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A7-0180/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 48)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0324)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0324)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.49. Descărcarea de gestiune 2012: Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A7-0183/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 49)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0325)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0325)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.50. Descărcarea de gestiune 2012: Eurojust (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A7-0186/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 50)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0326)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0326)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.51. Descărcarea de gestiune 2012: Europol (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A7-0179/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 51)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0327)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0327)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.52. Descărcarea de gestiune 2012: Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A7-0184/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 52)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0328)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0328)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.53. Descărcarea de gestiune 2012: Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A7-0181/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 53)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0329)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0329)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.54. Descărcarea de gestiune 2012: Agenția GNSS European (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A7-0223/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 54)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0330)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0330)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.55. Descărcarea de gestiune 2012: Întreprinderea comună Artemis (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune Artemis aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Paul Rübig (A7-0203/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 55)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0331)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0331)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.56. Descărcarea de gestiune 2012: Întreprinderea comună Clean Sky (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune Clean Sky aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Paul Rübig (A7-0210/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 56)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0332)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0332)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.57. Descărcarea de gestiune 2012: Întreprinderea comună ENIAC (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune ENIAC aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Paul Rübig (A7-0204/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 57)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0333)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0333)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.58. Descărcarea de gestiune 2012: Întreprinderea comună Pile de combustie și hidrogen (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune Pile de combustie și hidrogen aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Paul Rübig (A7-0202/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 58)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0334)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0334)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.59. Descărcarea de gestiune 2012: Întreprinderea comună pentru punerea în aplicare a inițiativei privind medicamentele inovatoare (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Paul Rübig (A7-0200/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 59)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0335)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0335)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.60. Descărcarea de gestiune 2012: Întreprinderea comună pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Paul Rübig (A7-0198/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 60)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0336)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0336)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.61. Descărcarea de gestiune 2012: Întreprinderea comună SESAR (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Paul Rübig (A7-0197/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 61)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0337)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0337)

Se acordă descărcarea de gestiune şi se aprobă închiderea conturilor (conform articolului 5 alineatul (1) din Anexa VI la Regulamentul de procedură)


7.62. Raportul anual pe 2012 privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene – combaterea fraudei (vot)

Raport referitor la raportul anual pe 2012 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei [2013/2132(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A7-0195/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 62)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0338)


7.63. Situația din Iran (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0279/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 63)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0339).


8. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

La solicitarea Grupului EFD, Parlamentul a ratificat următoarea numire:

JURI: Francesco Enrico Speroni nu mai este membru.


9. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

A intervenit Jean-Pierre Audy.

(Vot miercuri 2 aprilie 2014)

Raport Niccolò Rinaldi - A7-0308/2013
Marino Baldini

Raport Dagmar Roth-Behrendt - A7-0324/2013
Biljana Borzan şi Elisabetta Gardini

Raport Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar şi Carlo Casini - A7-0153/2014
Zdravka Bušić, Krisztina Morvai şi Marino Baldini

(Vot joi 3 aprilie 2014)

Raport Pilar del Castillo Vera - A7-0190/2014
Phil Bennion şi Davor Ivo Stier

Raport Paweł Zalewski - A7-0238/2014
Krisztina Morvai

Raport Arnaud Danjean - A7-0138/2014
Charles Tannock

Raport Tamás Deutsch - A7-0199/2014
Biljana Borzan

Raport Bogusław Sonik - A7-0226/2014
Marino Baldini.


10. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


11. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de transfer de credite DEC 08/2014 - Sectiunea III - Comisie (N7-0061/2014 - C7-0131/2014 - 2014/2033(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a vizei de circuit și de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 562/2006 și (CE) nr. 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
În conformitate cu articolul 304 alineatul (1) din tratat, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

DEVE, AFET

2) de către deputaţi, propuneri de rezoluţie (articolul 120 din Regulamentul de procedură):

- Philip Claeys Marine Le Pen. Propunere de rezoluție referitoare la desființarea Serviciului European de Acțiune Externă (B7-0269/2014)

retrimis

fond :

AFET

aviz :

AFCO

- Philip Claeys Marine Le Pen. Propunere de rezoluție referitoare la desființarea Comitetului Regiunilor (B7-0270/2014)

retrimis

fond :

AFCO

aviz :

REGI

- Philip Claeys Marine Le Pen. Propunere de rezoluție referitoare la desființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) (B7-0271/2014)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Philip Claeys Marine Le Pen. Propunere de rezoluție referitoare la desființarea Comitetului Economic și Social European (B7-0272/2014)

retrimis

fond :

AFCO

aviz :

EMPL, ECON

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la siguranța rutieră în Europa (B7-0274/2014)

retrimis

fond :

TRAN

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la clauza națiunii celei mai favorizate și la protecția întreprinderilor din sectorul hotelier european (B7-0275/2014)

retrimis

fond :

IMCO

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la consecințele referendumului elvețian asupra politicilor europene în domeniul imigrației (B7-0276/2014)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

EMPL

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea fenomenelor de dumping în sectorul cuniculturii din Italia (B7-0277/2014)

retrimis

fond :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la reglementarea activităților operatorilor din industria sexului (B7-0278/2014)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

FEMM

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la comemorarea centenarului Primului Război Mondial pe Muntele Grappa (B7-0280/2014)

retrimis

fond :

CULT

aviz :

REGI


12. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 179 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe şi procesul-verbal al şedinţei precedente vor fi supuse aprobării Parlamentului la începutul şedinţei următoare.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


13. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc între 14 aprilie 2014 şi 17 aprilie 2014.


14. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 13.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Prezenți

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barbagallo, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delvaux, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jadot, Jędrzejewska, Jeggle, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver

Absenți motivat

Bufton, Dehaene, Mirsky, Papastamkos, Scurria, Tzavela

Aviz juridic - Politica de confidențialitate