Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 14 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

4. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων

Τα Συνοπτικά Πρακτικά των συνεδριάσεων της 2ας Απριλίου 2014 και της 3ης Απριλίου 2014 εγκρίνονται.

°
° ° °

Η Marian Harkin ήταν παρούσα στις συνεδριάσεις της 13ης Μαρτίου 2014 και της 2ας Απριλίου 2014, αλλά το όνομά της δεν εμφανίζεται στην κατάσταση παρόντων.

Ο Gaston Franco ήταν παρών στις συνεδριάσεις της 2ας και 3ης Απριλίου 2014, αλλά το όνομά του δεν εμφανίζεται στην κατάσταση παρόντων.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου