Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 14 april 2014 - Straatsburg

4. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen

De notulen van de vergaderingen van 2 april 2014 en 3 april 2014 worden goedgekeurd.

°
° ° °

Marian Harkin was aanwezig op de vergaderingen van 13 maart 2014 en 2 april 2014, maar haar naam staat niet op de presentielijsten.

Gaston Franco was aanwezig op de vergaderingen van 2 en 3 april 2014, maar zijn naam staat niet op de presentielijsten.

Juridische mededeling - Privacybeleid