Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 14. aprill 2014 - Strasbourg

5. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 87a lõige 6)

EMPL-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni delegeeritud määrusele, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 223/2014, mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudustkannatavate isikute jaoks (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA)) (B7-0273/2014), tehti teatavaks 2. aprilli 2014. aasta istungil (2.4.2014protokoll punkt 5).

Selle soovituse kohta ei esitatud kodukorra artikli 87a lõikes 6 määratud 24-tunnilise tähtaja jooksul ühtegi vastuväidet.

Seega loetakse see soovitus vastuvõetuks alates 3. aprillist 2014 ja otsus avaldatakse 15. aprilli 2014. aasta istungi vastuvõetud tekstide hulgas (P7_TA(2014)0340).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika