Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 14. huhtikuuta 2014 - Strasbourg

5. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 87 a artiklan 6 kohta)

EMPL-valiokunnan suosituksesta olla vastustamatta vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta 11. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) No 223/2014 täydentämisestä annettua komission delegoitua asetusta (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA)) (B7-0273/2014) ilmoitettiin täysistunnossa 2. huhtikuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 2.4.2014, kohta 5).

Tätä suositusta ei vastustettu työjärjestyksen 87 a artiklan 6 kohdassa vahvistetun 24 tunnin määräajan kuluessa.

Näin ollen tämä suositus katsotaan hyväksytyksi 3. huhtikuuta 2014 alkaen, ja päätös julkaistaan 15. huhtikuuta 2014 pidetyn istunnon hyväksytyissä teksteissä (P7_TA(2014)0340).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö