Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 14 aprilie 2014 - Strasbourg

5. Acte delegate [articolul 87a alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Recomandarea Comisiei EMPL de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 din 11 martie 2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA)) (B7-0273/2014) a fost anunțată în plen la 2 aprilie 2014 (punctul 5 al PV din 2.4.2014).

Nu a fost formulată nicio obiecțiune la această recomandare în termenul de 24 de ore stabilit prin articolul 87a alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

În consecință, această recomandare se consideră aprobată, cu efect de la 3 aprilie 2014, iar decizia va fi publicată în texte adoptate pentru ședința din 15 aprilie 2014 (P7_TA(2014)0340).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate