Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2014. április 14., Hétfő - Strasbourg

6. Helyesbítések (az eljárási szabályzat 216. cikke)

A P6_TA(2009)0275(COR01), P7_TA-PROV(2013)0461(COR01), P7_TA-PROV(2013)0342(COR01) és P7_TA-PROV(2014)0057(COR01) helyesbítéseket a 2014. április 2-i, szerdai plenáris ülésen jelentették be (2014.4.2-i jegyzőkönyv, 6. pont ).

Mivel sem valamelyik képviselőcsoport, sem legalább 40 képviselő nem nyújtott be kérelmet szavazásra bocsátásukra, az eljárási szabályzat 216. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítések elfogadottnak tekintendők.

°
° ° °

Az illetékes bizottságok az alábbi helyesbítéseket továbbították az Európai Parlament által elfogadott szövegekhez:

- Helyesbítés (P7_TA-PROV(2013)0492(COR02)) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-én 1308/2013EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.) (az Európai Parlament által 2013. november 20-án a fent említett rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott álláspont (P7_TA-PROV(2013)0492) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

- Helyesbítés (P7_TA-PROV(2014)0168(COR01)) az Európai Parlament által 2014. február 27-ém a személyek külső határokon történő, egyes okmányoknak a [Bulgária], Horvátország, Ciprus [és Románia] által a területükön történő átutazás és a bármely 180 napos időszakban 90 napot nem meghaladó tervezett tartózkodás céljából kiadott nemzeti vízumaikkal egyenértékűként való egyoldalú elismerésén alapuló, ellenőrzése egyszerűsített rendszerének bevezetéséről, valamint a 895/2006/EK tanácsi határozat és az 582/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2014/.../EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott állásponthoz (P7_TA-PROV(2014)0168) (COM(2013)0441 – C7-0186/2013 – 2013/0210(COD))

- Helyesbítés (P7_TA-PROV(2014)0169(COR01)) az Európai Parlament által 2014. február 27-én a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott állásponthoz (P7_TA-PROV(2014)0169) (COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

- Helyesbítés (P7_TA-PROV(2014)0024(COR01)) a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló, 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 94., 2014.3.28., 1. o.) (az Európai Parlamentnek a fenti irányelv elfogadására tekintettel első olvasatban 2014. január 15-én elfogadott álláspontja (P7_TA-PROV(2014)0024)) (COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)).

A helyesbítések a jelenlegi ülésszak időtartama alatt a „Séance en direct” honlapon érhetők el.

Az eljárási szabályzat 216. cikkének (4) bekezdése értelmében e helyesbítéseket elfogadottnak kell tekinteni, ha huszonnégy órán belül sem egy képviselőcsoport, sem legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátásukra.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat