Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2014 m. balandžio 14 d. - Strasbūras

6. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)

Per 2014 m. balandžio 2 d., trečiadienio, posėdį paskelbti klaidų ištaisymai P6_TA(2009)0275(COR01), P7_TA-PROV(2013)0461(COR01), P7_TA-PROV(2013)0342(COR01) ir P7_TA-PROV(2014)0057(COR01) ( 6 punktas).

Kadangi nė viena iš frakcijų arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepaprašė balsuoti dėl klaidų ištaisymų, jie laikomi patvirtintais pagal Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio 4 dalį.

°
° ° °

Atsakingi komitetai perdavė šiuos Europos Parlamento priimtų tekstų klaidų ištaisymus:

- 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671) (Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2013 m. lapkričio 20 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą P7_TA-PROV(2013)0492) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD)) klaidų ištaisymas (P7_TA-PROV(2013)0492(COR02))

- Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2014 m. vasario 27 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../2014/ES, kuriuo nustatoma supaprastinta asmenų kontrolės prie išorės sienų tvarka, grindžiama vienašališku [Bulgarijos], Kroatijos, Kipro [ir Rumunijos] tam tikrų dokumentų pripažinimu lygiaverčiais jų išduodamoms nacionalinėms vizoms tranzito per jų teritoriją arba buvimo joje ne ilgiau kaip 90 per bet kurį 180 dienų laikotarpį tikslu ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr.895/2006/EB ir Nr.582/2008/EB P7_TA-PROV(2014)0168 (COM(2013)0441 – C7-0186/2013 – 2013/0210(COD)) klaidų ištaisymas (P7_TA-PROV(2014)0168(COR01))

- Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2014 m. vasario 27 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr.539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus P7_TA-PROV(2014)0169 (COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD)) klaidų ištaisymas (P7_TA-PROV(2014)0169(COR01))

- 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo (OL L 94, 2014 03 28, p. 1) (Europos Parlamento ir Tarybos pozicijos, priimtos 2014 m. sausio 15 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą direktyvą (P7_TA-PROV(2014)0024)) (COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)) klaidų ištaisymas (P7_TA-PROV(2014)0024(COR01))

Su klaidų ištaisymais galima susipažinti tinklalapyje Séance en direct, kol vyks ši mėnesinė sesija.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio 4 dalį šie klaidų ištaisymai laikomi patvirtintais, jeigu per dvidešimt keturias valandas kuri nors frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepaprašo dėl jų balsuoti.

Teisinė informacija - Privatumo politika