Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0105(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0256/2014

Ingivna texter :

A7-0256/2014

Debatter :

PV 14/04/2014 - 17
CRE 14/04/2014 - 17

Omröstningar :

PV 15/04/2014 - 8.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0353

Protokoll
Måndagen den 14 april 2014 - Strasbourg

17. Dimensioner och vikter för vägfordon som framförs inom gemenskapen ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen [COM(2013)0195 - C7-0102/2013- 2013/0105(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Jörg Leichtfried (A7-0256/2014)

Jörg Leichtfried redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Siim Kallas (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Mathieu Grosch för PPE-gruppen, Saïd El Khadraoui för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Philippe De Backer, Phil Bennion för ALDE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Jacqueline Foster och Peter van Dalen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, Dieter-Lebrecht Koch och Ismail Ertug.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Peter van Dalen, ställde en fråga ("blått kort") Ismail Ertug, som svarade, Philippe De Backer, Jacqueline Foster, Hubert Pirker och Oldřich Vlasák.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bendt Bendtsen, Silvia-Adriana Ţicău, Gesine Meissner, Michael Cramer och Miroslav Mikolášik.

Talare: Siim Kallas och Jörg Leichtfried.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.13 i protokollet av den 15.4.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy