Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0398(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0274/2014

Ingediende teksten :

A7-0274/2014

Debatten :

PV 14/04/2014 - 18
CRE 14/04/2014 - 18

Stemmingen :

PV 16/04/2014 - 7.16
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0412

Notulen
Maandag 14 april 2014 - Straatsburg

18. Invoering van geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op EU-luchthavens ***II (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de vaststelling van regels en procedures voor de invoering van geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op EU-luchthavens in het kader van een evenwichtige aanpak, en tot intrekking van Richtlijn 2002/30/EG [05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

Jörg Leichtfried licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Michael Gahler, namens de PPE-Fractie, Bogusław Liberadzki, namens de S&D-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Jacqueline Foster, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, en Marian-Jean Marinescu.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik en Silvia-Adriana Ţicău.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas en Jörg Leichtfried.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.16 van de notulen van 16.4.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid