Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0398(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0274/2014

Ingivna texter :

A7-0274/2014

Debatter :

PV 14/04/2014 - 18
CRE 14/04/2014 - 18

Omröstningar :

PV 16/04/2014 - 7.16
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0412

Protokoll
Måndagen den 14 april 2014 - Strasbourg

18. Införande av driftsrestriktioner av bullerskäl vid flygplatser i unionen ***II (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om regler och förfaranden för att av bullerskäl införa driftsrestriktioner vid flygplatser i unionen inom en välavvägd strategi och om upphävande av direktiv 2002/30/EG [05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

Jörg Leichtfried redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Siim Kallas (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, Bogusław Liberadzki för S&D-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Jacqueline Foster för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, och Marian-Jean Marinescu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik och Silvia-Adriana Ţicău.

Talare: Siim Kallas och Jörg Leichtfried.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.16 i protokollet av den 16.4.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy