Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0136(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0129/2014

Forhandlinger :

PV 14/04/2014 - 19
CRE 14/04/2014 - 19

Afstemninger :

PV 15/04/2014 - 17.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0381

Protokol
Mandag den 14. april 2014 - Strasbourg

19. Fødevare- og foderstoflovgivningen og regler for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed, planteformeringsmateriale og plantebeskyttelsesmidler ***I - Dyresundhed ***I - Beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på anvendelsen af fødevare- og foderstoflovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed, planteformeringsmateriale og plantebeskyttelsesmidler og om ændring af forordning (EF) No 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, forordning (EU) No 1151/2012, [….]/2013 samt direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF, 2008/120/EF and 2009/128/EF (forordningen om offentlig kontrol) [COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om dyresundhed [COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Marit Paulsen (A7-0129/2014)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere [COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

Mario Pirillo, Marit Paulsen og Hynek Fajmon forelagde betænkningerne.

Indlæg af Tonio Borg (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

Talere: Oreste Rossi (ordfører for udtalelse fra ENVI), Kartika Tamara Liotard (ordfører for udtalelse fra ENVI), Britta Reimers (ordfører for udtalelse fra AGRI), Isabella Lövin (ordfører for udtalelse fra PECH), Horst Schnellhardt for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Christa Klaß, Giovanni Barbagallo for S&D-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Martina Anderson for GUE/NGL-Gruppen, Giancarlo Scottà for EFD-Gruppen, Elisabeth Jeggle, Daciana Octavia Sârbu, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski, Bastiaan Belder, Pilar Ayuso, Åsa Westlund, James Nicholson, Peter Liese, Justas Vincas Paleckis, Albert Deß og Iratxe García Pérez.

FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand

Talere: Zofija Mazej Kukovič og Ewald Stadler.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik, Marusya Lyubcheva, Christa Klaß, Tonino Picula og Andrew Henry William Brons.

Talere: Tonio Borg, Mario Pirillo, Marit Paulsen og Hynek Fajmon.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 17.2, i protokollen af 15.4.2014, punkt 17.3 i protokollen af 15.4.2014 og punkt 17.4 i protokollen af 15.4.2014.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik