Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2010(ACI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0258/2014

Внесени текстове :

A7-0258/2014

Разисквания :

PV 14/04/2014 - 20
CRE 14/04/2014 - 20

Гласувания :

PV 15/04/2014 - 8.36
CRE 15/04/2014 - 8.36
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0376

Протокол
Понеделник, 14 април 2014 г. - Страсбург

20. Междуинституционалното споразумение относно регистъра за прозрачност (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно изменението на междуинституционалното споразумение относно регистъра за прозрачност [2014/2010(ACI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

Roberto Gualtieri представи доклада.

Изказа се Tonio Borg (член на Комисията).

Изказаха се: György Schöpflin, от името на групата PPE, Sandra Petrović Jakovina, от името на групата S&D, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Gerald Häfner, от името на групата Verts/ALE, Rina Ronja Kari, от името на групата GUE/NGL, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Evelyn Regner, Andrew Duff, Claude Turmes и Zita Gurmai.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Carl Schlyter, Nikola Vuljanić, Krisztina Morvai и Seán Kelly.

Изказаха се: Tonio Borg и Roberto Gualtieri.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.36 от протокола от 15.4.2014.

Правна информация - Политика за поверителност