Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2010(ACI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0258/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0258/2014

Keskustelut :

PV 14/04/2014 - 20
CRE 14/04/2014 - 20

Äänestykset :

PV 15/04/2014 - 8.36
CRE 15/04/2014 - 8.36
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0376

Pöytäkirja
Maanantai 14. huhtikuuta 2014 - Strasbourg

20. Avoimuusrekisteriä koskeva toimielinten sopimus (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö avoimuusrekisteriä koskevan toimielinten sopimuksen muuttamisesta [2014/2010(ACI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

Roberto Gualtieri esitteli mietinnön.

Tonio Borg (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: György Schöpflin PPE-ryhmän puolesta, Sandra Petrović Jakovina S&D-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Gerald Häfner Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rina Ronja Kari GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, Evelyn Regner, Andrew Duff, Claude Turmes ja Zita Gurmai.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Carl Schlyter, Nikola Vuljanić, Krisztina Morvai ja Seán Kelly.

Puheenvuorot: Tonio Borg ja Roberto Gualtieri.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.4.2014, kohta 8.36.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö