Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2010(ACI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0258/2014

Ingivna texter :

A7-0258/2014

Debatter :

PV 14/04/2014 - 20
CRE 14/04/2014 - 20

Omröstningar :

PV 15/04/2014 - 8.36
CRE 15/04/2014 - 8.36
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0376

Protokoll
Måndagen den 14 april 2014 - Strasbourg

20. Interinstitutionella avtalet om öppenhetsregistret (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om ändring av det interinstitutionella avtalet om öppenhetsregistret [2014/2010(ACI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

Roberto Gualtieri redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Tonio Borg (ledamot av kommissionen).

Talare: György Schöpflin för PPE-gruppen, Sandra Petrović Jakovina för S&D-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Gerald Häfner för Verts/ALE-gruppen, Rina Ronja Kari för GUE/NGL-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Evelyn Regner, Andrew Duff, Claude Turmes och Zita Gurmai.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Carl Schlyter, Nikola Vuljanić, Krisztina Morvai och Seán Kelly.

Talare: Tonio Borg och Roberto Gualtieri.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.36 i protokollet av den 15.4.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy