Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2176(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0101/2014

Разисквания :

PV 14/04/2014 - 21
CRE 14/04/2014 - 21

Гласувания :

PV 15/04/2014 - 17.16
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0394

Протокол
Понеделник, 14 април 2014 г. - Страсбург

21. Благоприятна среда за предприятията и дружествата, включително новосъздадените дружества с цел разкриването на работни места - Последващи действия на Комисията, произтичащи от консултацията с МСП за десетте най-обременяващи законодателни акта на ЕС (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно „Как Европейският съюз може да допринесе за създаването на благоприятна среда за предприятията и дружествата, включително новосъздадените дружества, която да спомага за разкриването на работни места?“ [2013/2176(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Anthea McIntyre (A7-0101/2014)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000049/2014), зададен от Paul Rübig, от името на комисията ITRE, към Комисията: Процес на консултация за десетте най-обременяващи акта на ЕС за МСП ("top ten") и облекчаване на тежестта от регулирането на ЕС за МСП (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)

Anthea McIntyre представи доклада.

Paul Rübig разви въпроса.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jacek PROTASIEWICZ
Заместник-председател

Изказа се Silvia-Adriana Ţicău, за да зададе въпрос „синя карта“ Paul Rübig, който/която отговори.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Karin Kadenbach (докладчик по становището на комисията REGI), Sari Essayah, от името на групата PPE, Philippe De Backer, от името на групата ALDE, и Krisztina Morvai, независим член на ЕП.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Моника Панайотова, Ruža Tomašić, Phil Bennion, Miloslav Ransdorf и Nicole Sinclaire.

Изказаха се: Antonio Tajani и Anthea McIntyre.

Предложението за резолюция, което следва да бъде внесено в съответствие с член 108, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъде обявено впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 17.16 от протокола от 15.4.2014.

Гласуване на резолюцията: точка 9.15 от протокола от 17.4.2014.

Изказа се Seán Kelly, относно процедурата с привличане на вниманието ("catch-the-eye") (Председателят пояснява причините за своя избор).

Правна информация - Политика за поверителност