Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2176(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0101/2014

Forhandlinger :

PV 14/04/2014 - 21
CRE 14/04/2014 - 21

Afstemninger :

PV 15/04/2014 - 17.16
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0394

Protokol
Mandag den 14. april 2014 - Strasbourg

21. Et erhvervsvenligt miljø for etablerede og nystartede virksomheder med henblik på at fremme beskæftigelsen? - Kommissionens opfølgning på TOP 10-høringen af SMV'er om EU-regulering (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om hvordan kan EU bidrage til at skabe et erhvervsvenligt miljø for etablerede og nystartede virksomheder med henblik på at fremme beskæftigelsen? [2013/2176(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Anthea McIntyre (A7-0101/2014)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000049/2014), af Paul Rübig, for ITRE, til Kommissionen: "Top 10-høringsprocessen" og mindskelse af byrden ved EU-regulering for SMV'er (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)

Anthea McIntyre forelagde betænkningen.

Paul Rübig begrundede spørgsmålet.

FORSÆDE: Jacek PROTASIEWICZ
næstformand

Indlæg af Silvia-Adriana Ţicău, for at stille et blåt kort-spørgsmål Paul Rübig, som besvarede det.

Indlæg af Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen).

Talere: Karin Kadenbach (ordfører for udtalelse fra REGI), Sari Essayah for PPE-Gruppen, Philippe De Backer for ALDE-Gruppen, og Krisztina Morvai, løsgænger.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Monika Panayotova, Ruža Tomašić, Phil Bennion, Miloslav Ransdorf og Nicole Sinclaire.

Talere: Antonio Tajani og Anthea McIntyre.

Der ville senere blive givet meddelelse om det beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 108, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 17.16 i protokollen af 15.4.2014.

Afstemning om beslutning: punkt 9.15 i protokollen af 17.4.2014

Indlæg af Seán Kelly om "catch-the-eye"-proceduren (Formanden begrundede sit valg).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik