Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2176(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0101/2014

Συζήτηση :

PV 14/04/2014 - 21
CRE 14/04/2014 - 21

Ψηφοφορία :

PV 15/04/2014 - 17.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0394

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 14 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

21. Διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις - Συνέχεια που δόθηκε από την Επιτροπή στην διαδικασία διαβούλευσης «TOP-10» με τις ΜΜΕ (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τρόπους με τους οποίους μπορεί να συμβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις [2013/2176(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Anthea McIntyre (A7-0101/2014)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000049/2014), που κατέθεσε ο Paul Rübig, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, προς την Επιτροπή: Η διαδικασία διαβούλευσης "TOP-10" και η μείωση του διοικητικού φόρτου της νομοθεσίας της ΕΕ για τις ΜΜΕ (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)

Η Anthea McIntyre παρουσιάζει την έκθεσή της.

Ο Paul Rübig αναπτύσσει την ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek PROTASIEWICZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Silvia-Adriana Ţicău, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, ο οποίος απαντά.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Karin Kadenbach (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Sari Essayah, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Philippe De Backer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Monika Panayotova, Ruža Tomašić, Phil Bennion, Miloslav Ransdorf και Nicole Sinclaire.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani και Anthea McIntyre.

Η πρόταση ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 17.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.4.2014.

Ψηφοφορία επί του ψηφίσματος: σημείο 9.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.4.2014

Παρεμβαίνει ο Seán Kelly, επί της διαδικασίας "catch-the-eye" (Ο Πρόεδρος εξηγεί τους λόγους της επιλογής του).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου