Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2176(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0101/2014

Debatten :

PV 14/04/2014 - 21
CRE 14/04/2014 - 21

Stemmingen :

PV 15/04/2014 - 17.16
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0394

Notulen
Maandag 14 april 2014 - Straatsburg

21. Een vriendelijk klimaat voor ondernemingen, bedrijven en start-ups om banen te scheppen - Follow-up van de Commissie van het "Top Ten"-overleg met kmo's over EU-regels (debat)
CRE

Verslag over "Hoe kan de Europese Unie bijdragen aan een vriendelijk klimaat voor ondernemingen, bedrijven en start-ups om banen te scheppen?" [2013/2176(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Anthea McIntyre (A7-0101/2014)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000049/2014), van Paul Rübig, namens de Commissie ITRE, aan de Commissie: Het "Top Ten"-overleg en de vermindering van de EU-regeldruk voor kmo's (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)

Anthea McIntyre leidt het verslag in.

Paul Rübig licht de vraag toe.

VOORZITTER: Jacek PROTASIEWICZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Silvia-Adriana Ţicău, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Paul Rübig, die hierop ingaat.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Karin Kadenbach (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Sari Essayah, namens de PPE-Fractie, Philippe De Backer, namens de ALDE-Fractie, en Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Monika Panayotova, Ruža Tomašić, Phil Bennion, Miloslav Ransdorf en Nicole Sinclaire.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani en Anthea McIntyre.

De ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, zal op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 17.16 van de notulen van 15.4.2014.

Stemming resolutie: punt 9.15 van de notulen van 17.4.2014.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, over de “catch-the-eye”-procedure (De Voorzitter zet de redenen van zijn keuze uiteen).

Juridische mededeling - Privacybeleid