Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2176(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0101/2014

Debatter :

PV 14/04/2014 - 21
CRE 14/04/2014 - 21

Omröstningar :

PV 15/04/2014 - 17.16
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0394

Protokoll
Måndagen den 14 april 2014 - Strasbourg

21. Gynnsam miljö för företag och nystartade företag för att skapa arbetstillfällen - Kommissionens uppföljning av Topp 10-samrådet med små och medelstora företag om EU-lagstiftningen (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om hur Europeiska unionen kan bidra till att skapa en gynnsam miljö för företag och nystartade företag för att skapa arbetstillfällen [2013/2176(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Anthea McIntyre (A7-0101/2014)

Fråga för muntligt besvarande (O-000049/2014), från Paul Rübig, för utskottet ITRE, till kommissionen: Topp 10-samrådet och att minska EU-regelbördan för små och medelstora företag (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)

Anthea McIntyre redogjorde för sitt betänkande.

Paul Rübig utvecklade frågan.

ORDFÖRANDESKAP: Jacek PROTASIEWICZ
Vice talman

Talare: Silvia-Adriana Ţicău, ställde en fråga ("blått kort") till Paul Rübig, som denne besvarade.

Talare: Antonio Tajani (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Karin Kadenbach (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Sari Essayah för PPE-gruppen, Philippe De Backer för ALDE-gruppen, och Krisztina Morvai, grupplös.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Monika Panayotova, Ruža Tomašić, Phil Bennion, Miloslav Ransdorf och Nicole Sinclaire.

Talare: Antonio Tajani och Anthea McIntyre.

Resolutionsförslaget (artikel 115.5 i arbetsordningen) skulle tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 17.16 i protokollet av den 15.4.2014.

Omröstning om resolutionen: punkt 9.15 i protokollet av den 17.4.2014.

Talare: Seán Kelly yttrade sig om ögonkontaktsförfarandet (talmannen förklarade varför han hade beslutat som han gjorde).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy