Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2005(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0254/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0254/2014

Συζήτηση :

PV 14/04/2014 - 23
CRE 14/04/2014 - 23

Ψηφοφορία :

PV 15/04/2014 - 8.38
CRE 15/04/2014 - 8.38
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0378

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 14 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

23. Διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ 2014-2020: διδάγματα που πρέπει να αντληθούν και μελλοντικές προοπτικές (σύντομη παρουσίαση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ 2014-2020: διδάγματα που πρέπει να αντληθούν και μελλοντικές προοπτικές [2014/2005(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Jean-Luc Dehaene και Ivailo Kalfin (A7-0254/2014)

Οι Reimer Böge (ο οποίος αναπληρώνει τον εισηγητή) και Ivailo Kalfin παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrej Plenković, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Mulder, Younous Omarjee και Ivana Maletić.

Παρεμβαίνει ο Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.38 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.4.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου