Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2005(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0254/2014

Ingivna texter :

A7-0254/2014

Debatter :

PV 14/04/2014 - 23
CRE 14/04/2014 - 23

Omröstningar :

PV 15/04/2014 - 8.38
CRE 15/04/2014 - 8.38
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0378

Protokoll
Måndagen den 14 april 2014 - Strasbourg

23. Förhandlingar om den fleråriga budgetramen 2014-2020: lärdomar och fortsatt utveckling (kortfattad redogörelse)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förhandlingar om den fleråriga budgetramen 2014-2020: lärdomar och fortsatt utveckling [2014/2005(INI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jean-Luc Dehaene och Ivailo Kalfin (A7-0254/2014)

Reimer Böge (som ersatte föredraganden) och Ivailo Kalfin redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrej Plenković, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Mulder, Younous Omarjee och Ivana Maletić.

Talare: Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 8.38 i protokollet av den 15.4.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy