Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Pondělí, 14. dubna 2014 - Štrasburk
 1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.In memoriam
 4.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 5.Akty v přenesené pravomoci (čl. 87a odst. 6 jednacího řádu)
 6.Opravy (článek 216 jednacího řádu)
 7.Výklad jednacího řádu
 8.Složení Parlamentu
 9.Členství v politických skupinách
 10.Členství ve výborech a delegacích
 11.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 74 jednacího řádu)
 12.Petice
 13.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 14.Předložení dokumentů
 15.Plán práce
 16.Zavádění infrastruktury pro alternativní paliva ***I (rozprava)
 17.Rozměry a hmotnosti pro silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství ***I (rozprava)
 18.Zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Unie v rámci vyváženého přístupu ***II (rozprava)
 19.Potraviny a krmiva, pravidla týkající se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin ***I – Zdraví zvířat ***I – Ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin ***I (rozprava)
 20.Interinstitucionální dohoda o rejstříku transparentnosti (rozprava)
 21.Vstřícné prostředí pro podniky, podnikání a startovací podniky v zájmu vytvoření pracovních míst – Následné kroky Komise v souvislosti s konzultací MSP „Top 10“ o regulaci na úrovni EU (rozprava)
 22.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 23.Jednání o VFR na období 2014–2020: ponaučení a další postup (krátké přednesení)
 24.Pořad jednání příštího denního zasedání
 25.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (187 kb) Prezenční listina (54 kb) 
 
Zápis (189 kb) Prezenční listina (35 kb) 
 
Zápis (252 kb) Prezenční listina (63 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí