Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 14. aprill 2014 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.In memoriam
 4.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 5.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 87a lõige 6)
 6.Parandused (kodukorra artikkel 216)
 7.Kodukorra tõlgendamine
 8.Parlamendi koosseis
 9.Fraktsioonide koosseis
 10.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 11.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 74)
 12.Petitsioonid
 13.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 14.Esitatud dokumendid
 15.Tööplaan
 16.Alternatiivkütuste infrastruktuur ***I (arutelu)
 17.Ühenduses liikuvate maanteesõidukite mõõtmed ja täismass ***I (arutelu)
 18.Müraga seotud käitamispiirangute kehtestamine liidu lennuväljadel ***II (arutelu)
 19.Toidu- ja söödaalased õigusnormid ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise, taimse paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendite eeskirjad ***I - Loomatervis ***I - Taimekahjustajate vastased kaitsemeetmed ***I (arutelu)
 20.Läbipaistvusregistrit käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe (arutelu)
 21.Ettevõtjatele, ettevõtetele ja idufirmadele uute töökohtade loomiseks soodne keskkond - Komisjoni järelmeetmed seoses VKEdega ELi õigusaktide teemal toimunud TOP-10 konsultatsioonidega (arutelu)
 22.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 23.Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) läbirääkimised: saadud kogemused ja edasised sammud (lühiettekanne)
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (183 kb) Kohalolijate nimekiri (54 kb) 
 
Protokoll (146 kb) Kohalolijate nimekiri (35 kb) 
 
Protokoll (244 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika