Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Maanantai 14. huhtikuuta 2014 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausumat
 3.Muistosanat
 4.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 5.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 87 a artiklan 6 kohta)
 6.Oikaisut (työjärjestyksen 216 artikla)
 7.Työjärjestyksen tulkinta
 8.Parlamentin kokoonpano
 9.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 10.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 11.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 74 artikla)
 12.Vetoomukset
 13.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Käsittelyjärjestys
 16.Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri ***I (keskustelu)
 17.Yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen mitat ja painot ***I (keskustelu)
 18.Meluun liittyvien toimintarajoitusten asettaminen Euroopan unionin lentoasemilla ***II (keskustelu)
 19.Elintarvike- ja rehulainsäädäntö ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineistoa ja kasvinsuojeluaineita koskevat säännöt ***I - Eläinten terveys ***I - Kasvintuhoojien vastaiset suojatoimenpiteet ***I (keskustelu)
 20.Avoimuusrekisteriä koskeva toimielinten sopimus (keskustelu)
 21.Yrityksille, liiketoiminnalle ja uusyrityksille otollinen ympäristö - Komission jatkotoimet pk-yrityksille suunnatun, EU:n sääntelyä koskevan "Top 10" -kuulemisen johdosta (keskustelu)
 22.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 23.Kauden 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevat neuvottelut: kokemukset ja tulevat vaiheet (lyhyt esittely)
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (189 kb) Läsnäololista (54 kb) 
 
Pöytäkirja (149 kb) Läsnäololista (35 kb) 
 
Pöytäkirja (248 kb) Läsnäololista (62 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö