Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Pirmadienis, 2014 m. balandžio 14 d. - Strasbūras
 1.Sesijos atnaujinimas
 2.Pirmininko pareiškimai
 3.Atminimo pagerbimas
 4.Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas
 5.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnio 6 dalis)
 6.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)
 7.Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas
 8.Parlamento sudėtis
 9.Frakcijų sudėtis
 10.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 11.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnis)
 12.Peticijos
 13.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 14.Gauti dokumentai
 15.Darbų programa
 16.Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimas ***I (diskusijos)
 17.Bendrijoje vežimui naudojamų kelių transporto priemonių matmenys ir masė ***I (diskusijos)
 18.Su triukšmu susijusių naudojimo apribojimų taikymas Sąjungos oro uostuose ***II (diskusijos)
 19.Maisto ir pašarų srities teisės aktai bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų taisyklės ***I - Gyvūnų sveikata ***I - Apsaugos nuo augalų kenksmingųjų organizmų priemonės ***I (diskusijos)
 20.Tarpinstitucinis susitarimas dėl Skaidrumo registro (diskusijos)
 21.Palankios sąlygos darbo vietų kūrimui įmonėse, bendrovėse ir naujai įsteigtose įmonėse - Komisijos tolesni veiksmai po konsultacijų su MVĮ dėl 10 labiausiai veiklą sunkinančių ES teisės aktų (diskusijos)
 22.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 23.Derybos dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP): įgyta patirtis ir tolesni veiksmai (trumpas pristatymas)
 24.Kito posėdžio darbotvarkė
 25.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas (187 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (54 kb) 
 
Protokolas (195 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (35 kb) 
 
Protokolas (252 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (62 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika