Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Maandag 14 april 2014 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van de Voorzitter
 3.In memoriam
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 5.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis, lid 6, van het Reglement)
 6.Rectificaties (artikel 216 van het Reglement)
 7.Interpretatie van het Reglement
 8.Samenstelling Parlement
 9.Samenstelling fracties
 10.Samenstelling commissies en delegaties
 11.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten (artikel 74 van het Reglement)
 12.Verzoekschriften
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 14.Ingekomen stukken
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen ***I (debat)
 17.Afmetingen en gewichten van aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen ***I (debat)
 18.Invoering van geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op EU-luchthavens ***II (debat)
 19.Levensmiddelen- en diervoederwetgeving, voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid, teeltmateriaal en gewasbeschermingsmiddelen ***I - Diergezondheid ***I - Beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten ***I (debat)
 20.Interinstitutioneel akkoord over het transparantieregister (debat)
 21.Een vriendelijk klimaat voor ondernemingen, bedrijven en start-ups om banen te scheppen - Follow-up van de Commissie van het "Top Ten"-overleg met kmo's over EU-regels (debat)
 22.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 23.Onderhandelingen over het MFK 2014-2020: welke lessen kunnen worden getrokken en hoe moet het verder? (korte presentatie)
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (190 kb) Presentielijst (54 kb) 
 
Notulen (150 kb) Presentielijst (35 kb) 
 
Notulen (260 kb) Presentielijst (62 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid