Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Ponedeljek, 14. april 2014 - Strasbourg
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjave predsedujočega
 3.Počastitev spomina
 4.Sprejetje zapisnikov predhodnih sej
 5.Delegirani akti (člen 87a(6) Poslovnika)
 6.Popravki (člen 216 Poslovnika)
 7.Razlaga Poslovnika
 8.Sestava Parlamenta
 9.Članstvo v političnih skupinah
 10.Sestava odborov in delegacij
 11.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 74 Poslovnika)
 12.Peticije
 13.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 14.Predložitev dokumentov
 15.Razpored dela
 16.Infrastruktura za alternativna goriva ***I (razprava)
 17.Mere in teže cestnih vozil v Skupnosti ***I (razprava)
 18.Uvedba s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Unije ***II (razprava)
 19.Zakonodaja o živilih in krmi ter pravila o zdravstvenem varstvu živali, dobrobiti živali, zdravstvenem varstvu rastlin, rastlinskem razmnoževalnem materialu in fitofarmacevtskih sredstvih ***I - Zdravje živali ***I - Zaščitni ukrepi proti škodljivim organizmom na rastlinah ***I (razprava)
 20.Medinstitucionalni sporazum o registru za preglednost (razprava)
 21.Ugodno okolje za podjetja, poslovne dejavnosti in zagonska podjetja za ustvarjanje novih delovnih mest - Nadaljnje ukrepanje Komisije po posvetovanju držav TOP-10 z MSP o pravni ureditvi EU (razprava)
 22.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 23.Pogajanja o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020: pridobljene izkušnje in pot naprej (kratka predstavitev)
 24.Dnevni red naslednje seje
 25.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (183 kb) Seznam navzočih (54 kb) 
 
Zapisnik (187 kb) Seznam navzočih (35 kb) 
 
Zapisnik (243 kb) Seznam navzočih (63 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov