Indeks 
Zapisnik
PDF 248kWORD 190k
Ponedjeljak, 14. travnja 2014. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Izjave Predsjedništva
 3.Sjećanje
 4.Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica
 5.Delegirani akti (članak 87.a stavak 6. Poslovnika)
 6.Ispravci (članak 216. Poslovnika)
 7.Tumačenje Poslovnika
 8.Sastav Parlamenta
 9.Sastav klubova zastupnika
 10.Sastav odbora i izaslanstava
 11.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnih postupkom (članak 74. Poslovnika)
 12.Predstavke
 13.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 14.Podnošenje dokumenata
 15.Plan rada
 16.Infrastruktura za alternativna goriva ***I (rasprava)
 17.Dimenzije i masa cestovnih vozila koja prometuju unutar Zajednice ***I (rasprava)
 18.Uvođenje operativnih ograničenja povezanih s bukom u zračnim lukama Unije ***II (rasprava)
 19.Propisi o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja, biljnom reproduktivnom materijalu i sredstvima za zaštitu bilja ***I - Zdravlje životinja ***I - Zaštitne mjere protiv organizama štetnih za bilje ***I (rasprava)
 20.Međuinstitucionalni sporazum o registru transparentnosti (rasprava)
 21.Pogodno okruženje za poduzeća, poslovne djelatnosti i novoosnovana poduzeća kako bi se stvorila nova radna mjesta - Daljnji koraci Komisije nakon savjetovanja „Top 10” s malim i srednjim poduzećima o propisima EU-a (rasprava)
 22.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 23.Pregovori o Višegodišnjem financijskom okviru 2014. – 2020.: pouke koje treba izvući i smjernice za budućnost (kratko predstavljanje)
 24.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 25.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 17:00.


2. Izjave Predsjedništva

Predsjednik je dao izjavu kojom izražava zabrinutost Parlamenta zbog stanja u Ukrajini. Parlament insistira na važnosti teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine i traži od Rusije da poštuje načela međunarodnog prava i povuče svoje trupe s ukrajinskog teritorija. Predsjednik je pojasnio da će Parlament u četvrtak usvojiti rezoluciju o Ukrajini i uputiti izaslanstvo promatrača na ukrajinske predsjedničke izbore čije je održavanje predviđeno u svibnju 2014.

°
° ° °

Predsjednik je dao izjavu prigodom 20. godišnjice genocida u Ruandi.


3. Sjećanje

Predsjednik je u ime Europskog parlamenta odao posljednju počast Dominiqueu Baudisu, francuskom pučkom pravobranitelju i bivšem zastupniku u Europskom parlamentu.

Parlament je minutom šutnje odao počast u njegovo sjećanje i sjećanje na žrtve genocida u Ruandi.


4. Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica

Usvojeni su zapisnici sa sljedećih dnevnih sjednica: 2. travnja 2014. i 3. travnja 2014.

°
° ° °

Marian Harkin bila je nazočna na sjednicama 13. ožujka 2014. i 2. travnja 2014., ali njezino ime nije na popisu nazočnih.

Gaston Franco bio je nazočan na sjednicama 2. i 3. travnja 2014., ali njegovo ime nije na popisu nazočnih.


5. Delegirani akti (članak 87.a stavak 6. Poslovnika)

Preporuka Odbora EMPL o neulaganju prigovora na delegiranu Uredbu Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 223/2014 od 11. ožujka 2014. Europskog parlamenta i Vijeća o Fondu za europsku pomoć najugroženijima (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA)) (B7-0273/2014) najavljena je na sjednici od 2. travnja 2014. (točka 5. zapisnika od 2.4.2014.).

Na tu preporuku nije uložen nijedan prigovor u roku od 24 sata određenom člankom 87.a stavkom 6. Poslovnika.

Ta se preporuka stoga smatra prihvaćenom s učinkom od 3. travnja 2014., a odluka će biti objavljena u Usvojenim tekstovima s dnevne sjednice od 15. travnja 2014. (P7_TA(2014)0340).


6. Ispravci (članak 216. Poslovnika)

Ispravci P6_TA(2009)0275(COR01), P7_TA-PROV(2013)0461(COR01), P7_TA-PROV(2013)0342(COR01) i P7_TA-PROV(2014)0057(COR01) objavljeni su na plenarnoj sjednici u srijedu 2. travnja 2014. (točka 6. zapisnika od 2.4.2014.).

Budući da nijedan klub zastupnika ni najmanje četrdeset zastupnika, u skladu s člankom 216. stavkom 4. Poslovnika, nisu zatražili da se o ispravcima glasuje, oni se smatraju prihvaćenima.

°
° ° °

Nadležni odbori proslijedili su sljedeće ispravke na tekstove koje je usvojio Europski parlament:

- Ispravak (P7_TA-PROV(2013)0492(COR02)) Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 671.) (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 20. studenoga 2013. radi donošenja gore navedene Uredbe (P7_TA-PROV(2013)0492) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

- Ispravak (P7_TA-PROV(2014)0168(COR01)) stajališta Europskog parlamenta usvojenog u prvom čitanju 27. veljače 2014. radi donošenja Odluke 2014/.../EU Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju pojednostavljenog režima kontrole osoba na vanjskim granicama na temelju jednostranog priznanja [Bugarske], Hrvatske, Cipra [i Rumunjske] da su određeni dokumenti ekvivalentni njihovim nacionalnim vizama za potrebe tranzita ili planiranih boravaka na njihovim teritorijima koji ne prelaze 90 dana u bilo kojem 180-dnevnom razdoblju i stavljanju izvan snage Odluke br. 895/2006/EZ i Odluke br. 582/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (P7_TA-PROV(2014)0168) (COM(2013)0441 – C7-0186/2013 – 2013/0210(COD))

- Ispravak (P7_TA-PROV(2014)0169(COR01)) stajališta Europskog parlamenta usvojenog u prvom čitanju 27. veljače 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br..../2014. Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemlje čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (P7_TA-PROV(2014)0169) (COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

- Ispravak (P7_TA-PROV(2014)0024(COR01)) Direktive 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji (SL L 94, 28.3.2014., str. 1.) (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 15. siječnja 2014. radi donošenja Direktive (P7_TA-PROV(2014)0024)) (COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)).

Ispravci su dostupni na internetskoj stranici „Séance en direct” tijekom trajanja ove sjednice.

U skladu s člankom 216. stavkom 4. Poslovnika smatra se da su ispravci prihvaćeni, osim ako u sljedeća 24 sata klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika ne zatraže glasovanje o ispravcima.


7. Tumačenje Poslovnika

Predsjednik je u skladu s člankom 211. stavkom 3. Poslovnika informirao Parlament o sljedećem tumačenju članka 166., članka 167. stavka 1 i članka 195. stavka 3. Poslovnika koje je dao Odbor za ustavna pitanja, kojemu je postavljeno pitanje o primjeni te odredbe:

„Odredbe članka 166., članka 167. stavka 1. i članka 195. stavka 3. o poimeničnom glasovanju ne primjenjuju se na izvješća predviđena člankom 6.b stavkom 2. i člankom 7. stavcima 3., 6. i 8. u okviru postupaka o imunitetu zastupnika.”

Ako do početka sutrašnje dnevne sjednice, u utorak 15. travnja 2014., ovo tumačenje ne ospori klub zastupnika ili najmanje četrdeset zastupnika, ono će se u skladu s člankom 211. stavkom 4. Poslovnika smatrati prihvaćenim. U suprotnom će o njemu glasati Parlament.


8. Sastav Parlamenta

Ivari Padar imenovan je ministrom poljoprivrede u Estoniji s učinkom od 7. travnja 2014.

Harlem Désir imenovan je državnim tajnikom u Francuskoj s učinkom od 9. travnja 2014.

Maria Da Graça Carvalho preuzet će dužnost nespojivu s onom zastupnice u Europskom parlamentu s učinkom od 1. svibnja 2014.

U skladu s člankom 4. stavkom 1. Poslovnika Parlament utvrđuje slobodno zastupničko mjesto Ivarija Padara od 7. travnja 2014., Harlema Désira od 9. travnja 2014. i Marije Da Graça Carvalho od 1. svibnja 2014. i o tome obavještava dotične nacionalne vlasti.

Nadležna estonska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Katrin Saks umjesto Ivarija Padara na mjesto zastupnice u Europskom parlamentu s učinkom od 7. travnja 2014.

U skladu s člankom 7. stavkom 1. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima i člankom 4. stavcima 1. i 4. Poslovnika, Parlament prima na znanje izbor Katrin Saks s učinkom od 7. travnja 2014.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjeri valjanost zastupničkog mandata ili donese odluka o mogućem sporu Katrin Saks sudjeluje na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja joj uz to pripadaju pod uvjetom da je prethodno izjavila da ne obnaša dužnost nespojivu s dužnošću zastupnice u Europskom parlamentu.


9. Sastav klubova zastupnika

Angelika Werthmann više nije članica kluba zastupnika ALDE i od 8. travnja 2014. postaje nezavisna zastupnica.


10. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od kluba S&D primio sljedeće zahtjeve za imenovanje:

Odbor ECON: Katrin Saks

Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana te za odnose s Tadžikistanom, Turkmenistanom i Mongolijom: Katrin Saks.

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


11. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnih postupkom (članak 74. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 16. travnja 2014. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama (00139/2013/LEX - C7-0173/2014 – 2011/0367(COD))

- Odluku Europskog Parlamenta i Vijeća kojom se dodjeljuje jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije (00003/2014/LEX - C7-0172/2014 - 2013/0152(COD))

- Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o uvozu riže podrijetlom iz Bangladeša i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3491/90 (00040/2014/LEX - C7-0171/2014 - 2012/0085(COD))

- Odluku Europskog Parlamenta i Vijeća o Europskoj godini za razvoj (2015.) (00043/2014/LEX - C7-0170/2014 - 2013/0238(COD))

- Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju ili ukidanju carina na robu podrijetlom iz Ukrajine (00073/2014/LEX - C7-0169/2014 - 2014/0090(COD))

- Uredbu Europskog Parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju, o izmjeni Odluke Vijeća 2008/381/EZ i o stavljanju izvan snage odluka br. 573/2007/EZ i br. 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Odluke Vijeća 2007/435/EZ (00142/2013/LEX - C7-0168/2014 - 2011/0366(COD))

- Direktivu Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/43/EZ o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja (00006/2014/LEX - C7-0167/2014 - 2011/0389(COD))

- Direktivu Europskog parlamenta i Vijeća o kaznenopravnim sankcijama za zlouporabu tržišta (direktiva o zlouporabi tržišta) (00008/2014/LEX - C7-0166/2014 - 2011/0297(COD))

- Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o zlouporabi tržišta (uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ (00078/2013/LEX - C7-0165/2014 - 2011/0295(COD))

- Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o posebnim zahtjevima u vezi sa zakonskom revizijom subjekata od javnog interesa i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2005/909/EZ (00005/2014/LEX - C7-0164/2014 - 2011/0359(COD))

- Direktivu Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (00021/2014/LEX - C7-0163/2014 - 2013/0213(COD))

- Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Instrumenta za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2007/125/PUP (00135/2013/LEX - C7-0162/2014 - 2011/0368(COD))

- Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice radi provedbe međunarodnog sporazuma o primjeni jedinstvene globalne tržišno utemeljene mjere na emisije iz međunarodnog zrakoplovstva do 2020. (00018/2014/LEX - C7-0161/2014 - 2013/0344(COD))

- Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ (00002/2014/LEX - C7-0160/2014 - 2012/0192(COD))

- Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza i stavljanju izvan snage Odluke br. 574/2007/EZ (00141/2013/LEX - C7-0159/2014 - 2011/0365(COD))

- Direktivu Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobodnog kretanja radnika (00004/2014/LEX - C7-0158/2014 - 2013/0124(COD))

- Uredbu Europskog Parlamenta i Vijeća o utvrđivanju trgovinskih aranžmana primjenjivih na određenu robu dobivenu preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 1216/2009 i (EZ) br. 614/2009 (00124/2013/LEX - C7-0157/2014 - 2013/0063(COD))

- Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 691/2011 o europskim ekonomskim računima okoliša (00037/2014/LEX - C7-0156/2014 - 2013/0130(COD))

- Odluku Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Okvira potpore za nadzor i praćenje u svemiru (00031/2014/LEX - C7-0155/2014 - 2013/0064(COD))

- Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom (00086/2014/LEX - C7-0154/2014 - 2011/0310(COD))

- Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila i postupaka u vezi s uvođenjem operativnih ograničenja povezanih s bukom u zračnim lukama Unije u okviru uravnoteženog pristupa i stavljanju izvan snage Direktive 2002/30/EZ (00085/2014/LEX - C7-0153/2014 - 2011/0398(COD))

- Odluku Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033. i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1622/2006/EZ (00084/2014/LEX - C7-0152/2014 - 2012/0199(COD))

- Direktivu Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima osiguranja depozita (preinaka) (00082/2014/LEX - C7-0151/2014 - 2010/0207(COD))

- Direktivu Europskog parlamenta i Vijeća o minimalnim zahtjevima za poboljšanje mobilnosti radnika među državama članicama unaprjeđivanjem stjecanja i očuvanja prava na dopunsku mirovinu (00087/2014/LEX - C7-0150/2014 - 2005/0214(COD))

- Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 812/2004 o utvrđivanju mjera koje se odnose na slučajni ulov kitova i dupina pri ribolovu (00083/2014/LEX - C7-0149/2014 - 2012/0216(COD))

- Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o razini buke motornih vozila i zamjenskih sustava za prigušivanje te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 70/157/EEZ (00081/2014/LEX - C7-0148/2014 - 2011/0409(COD))

- Uredbu Europskog Parlamenta i Vijeća o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji (00131/2013/LEX - C7-0143/2014 - 2012/0278(COD))

- Direktivu Europskog Parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/5/EZ (00017/2014/LEX - C7-0142/2014 - 2012/0283(COD))

- Direktivu Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2011/92/EU o procjeni utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (00015/2014/LEX - C7-0141/2014 - 2012/0297(COD))

- Direktivu Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2003/71/EZ i 2009/138/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010 u pogledu ovlasti Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) i Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (00007/2014/LEX - C7-0140/2014 - 2011/0006(COD))

- Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju primitaka od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije s učinkom od 1. srpnja 2012. (00057/2014/LEX - C7-0139/2014 - 2013/0439(COD))

- Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 912/2010 o osnivanju Agencije za europski GNSS (00133/2013/LEX - C7-0138/2014 - 2013/0022(COD))

- Uredbu Europskog Parlamenta i Vijeća o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 (00001/2014/LEX - C7-0137/2014 - 2012/0305(COD))

- Uredbu Europskog Parlamenta i Vijeća o usklađivanju primitaka od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije te koeficijenata ispravka koji se na njih primjenjuju, s učinkom od 1. srpnja 2011. (00056/2014/LEX - C7-0136/2014 - 2013/0438(COD)).


12. Predstavke

U skladu s člankom 201. stavkom 6. Poslovnika, sljedeće su predstavke unesene u registar niže navedenih datuma i proslijeđene nadležnom odboru:

9. travnja 2014.

Lorenzo Croce (br. 0714/2014); Bruno Terriou (br. 0715/2014); dr. Nagy Marianna (br. 0716/2014); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0717/2014); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0718/2014); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0719/2014); Raffaele Postiglione (br. 0720/2014); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0721/2014); Danièle Favari (br. 0722/2014); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0723/2014); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0724/2014); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0725/2014); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0726/2014); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0727/2014); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0728/2014); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0729/2014); Laurenţiu Vasilescu (br. 0730/2014); Francesc d'Assís Rossell i Taberner (br. 0731/2014); Barbara Chiodi (br. 0732/2014); Gregorian Bivolaru (br. 0733/2014); Cristian Stanciu (br. 0734/2014); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0735/2014); Christian Bosco (br. 0736/2014); Marian Laurenţiu Statache (br. 0737/2014); Rudolf Görke (br. 0738/2014); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0739/2014); José Pereira (8 potpisa) (br. 0740/2014); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0741/2014); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0742/2014); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0743/2014); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0744/2014); Joseph-Christos Kondylakis (br. 0745/2014); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0746/2014); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0747/2014); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0748/2014); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0749/2014); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0750/2014); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0751/2014); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0752/2014).


13. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 115. Poslovnika):

- (O-000032/2014) koje je Brian Simpson u ime Odbora TRAN postavio Komisiji: Provedba Uredbe (EZ) br. 1071/2009 (2014/2700(RSP)) (B7-0113/2014);

- (O-000050/2014) koje je Alain Lamassoure u ime Odbora BUDG postavio Vijeću: Zabrinjavajući nedostatak plaćanja za financiranje vanjske pomoći EU-a (2014/2697(RSP)) (B7-0114/2014);

- (O-000051/2014) koje je Alain Lamassoure u ime Odbora BUDG postavio Komisiji: Zabrinjavajući nedostatak plaćanja za financiranje vanjske pomoći EU-a (2014/2697(RSP)) (B7-0115/2014);

- (O-000053/2014) koje je Eva Joly u ime Odbora DEVE postavila Vijeću: Zabrinjavajući nedostatak plaćanja za financiranje vanjske pomoći EU-a (2014/2697(RSP)) (B7-0116/2014);

- (O-000054/2014) koje je Eva Joly u ime Odbora DEVE postavila Komisiji: Zabrinjavajući nedostatak plaćanja za financiranje vanjske pomoći EU-a (2014/2697(RSP)) (B7-0117/2014);

- (O-000049/2014) koje je Paul Rübig u ime Odbora ITRE postavio Komisiji: Postupak savjetovanja „Top 10” i smanjivanje opterećenja koje se propisima EU-a nameće malim i srednjim poduzetnicima (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014).


14. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (preinaka) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD))
U skladu s člankom 124. stavkom 1. Poslovnika predsjednik će se o ovom prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležni :

ECON

mišljenje :

FEMM, EMPL, JURI

- Nacrt izmjene proračuna br. 1 za opći proračun za 2014.: stajalište Vijeća od 9. travnja 2014. (08219/2014 - C7-0146/2014 - 2014/2018(BUD))

upućeno

nadležni :

BUDG

mišljenje :

ITRE

2) odbora

2.1) izvješća

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 o pošiljkama otpada (COM(2013)0516 - C7-0217/2013 - 2013/0239(COD)) – Odbor ENVI – Izvjestitelj: Bart Staes (A7-0069/2014)

- ***I Izvješće o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijećao poboljšanoj suradnji između javnih službi za zapošljavanje (COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD)) – Odbor EMPL – Izvjestitelj: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)) – Odbor REGI – Izvjestiteljica: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijećao praćenju i provjeravanju emisija ugljičnog dioksida iz pomorskog prometa i izvješćivanju o njima te o izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013 (COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD)) – Odbor ENVI – Izvjestitelj: Theodoros Skylakakis (A7-0080/2014)

- * Izvješće o prijedlogu Uredbe Vijeća o zajedničkom poduzeću „Clean Sky 2” (COM(2013)0505 - C7-0255/2013 - 2013/0244(NLE)) – Odbor ITRE – Izvjestitelj: Christian Ehler (A7-0083/2014)

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (preinaka) (COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD)) – Odbor ENVI - Izvjestitelj: Matthias Groote (A7-0087/2014)

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD)) – Odbor ENVI – Izvjestitelj: Pavel Poc (A7-0088/2014)

- * Izvješće o prijedlogu Uredbe Vijeća o zajedničkom poduzeću za bioindustriju (COM(2013)0496 - C7-0257/2013 - 2013/0241(NLE)) – Odbor ITRE – Izvjestitelj: Lambert van Nistelrooij (A7-0092/2014)

- * Izvješće o prijedlogu Uredbe Vijeća o zajedničkom poduzeću za gorive ćelije i vodik 2 (COM(2013)0506 - C7-0256/2013 - 2013/0245(NLE)) – Odbor ITRE - Izvjestitelj: Vladko Todorov Panayotov (A7-0094/2014)

- * Izvješće o prijedlogu Uredbe Vijeća o Zajedničkom poduzeću za inicijativu za inovativne lijekove (COM(2013)0495 - C7-0259/2013 - 2013/0240(NLE)) – Odbor ITRE - Izvjestiteljica: Teresa Riera Madurell (A7-0105/2014)

- ***I Izvješće o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju makrofinancijske pomoći Republici Tunisu (COM(2013)0860 - C7-0437/2013 - 2013/0416(COD)) – Odbor INTA – Izvjestitelj: Vital Moreira (A7-0110/2014)

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zdravlju životinja (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)) – Odbor AGRI - Izvjestiteljica: Marit Paulsen (A7-0129/2014)

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 718/1999 o politici Zajednice u odnosu na kapacitet flote s ciljem promicanja prijevoza unutarnjim plovnim putovima (COM(2013)0621 - C7-0265/2013 - 2013/0303(COD)) – Odbor TRAN - Izvjestiteljica: Corien Wortmann-Kool (A7-0142/2014)

- ***I Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe i stavljanju izvan snage Direktive 2006/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2013)0622 - C7-0266/2013 - 2013/0302(COD)) – Odbor TRAN - Izvjestiteljica: Corien Wortmann-Kool (A7-0145/2014)

- ***I Izvješće o nacrtu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke 2005/681/PUP o osnivanju Europske policijske akademije (CEPOL) (17043/2013 - C7-0435/2013 - 2013/0812(COD)) – Odbor LIBE - Izvjestiteljica: Kinga Gál (A7-0146/2014)

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje (COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)) – Odbor AGRI - Izvjestitelj: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o službenom nadzoru i ostalim službenim aktivnostima koje se provode kako bi se osigurala primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i biljnom reproduktivnom materijalu, sredstvima za zaštitu bilja te o izmjenama uredbi (EZ) br. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, uredbi (EU) br. 1151/2012, [….]/2013 i direktiva 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ, 2008/120/EZ i 2009/128/EZ (Uredba o službenom nadzoru) (COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)) – Odbor ENVI – Izvjestitelj: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

- Izvješće o zaštiti potrošača – zaštita potrošača u sektoru komunalnih usluga (2013/2153(INI)) – Odbor IMCO – Izvjestitelj: Josef Weidenholzer (A7-0163/2014)

- *** Preporuka o nacrtu Odluke Vijeća o prijedlogu Odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Kneževine Lihtenštajn o načinima njezina sudjelovanja u Europskom potpornom uredu za azil (18116/2013 - C7-0091/2014 - 2013/0423(NLE)) – Odbor LIBE – Izvjestiteljica: Roberta Metsola (A7-0168/2014)

- ***I Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u okviru premještaja unutar društva (COM(2010)0378 - C7-0179/2010 - 2010/0209(COD)) – Odbor LIBE – Izvjestitelj: Salvatore Iacolino (A7-0170/2014)

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013 s obzirom na tehničku provedbu Protokola iz Kyota uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime (COM(2013)0769 - C7-0393/2013 - 2013/0377(COD)) – Odbor ENVI – Izvjestitelj: Vladimir Urutchev (A7-0171/2014)

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o novim psihoaktivnim tvarima (COM(2013)0619 - C7-0272/2013 - 2013/0305(COD)) – Odbor LIBE – Izvjestitelj: Jacek Protasiewicz (A7-0172/2014)

- ***I Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/757/PUP od 25. listopada 2004. kojom se utvrđuju minimalne odredbe u vezi sa sastavnim elementima kaznenih djela i zakonskih kazni u području nedopuštene trgovine drogama, a u pogledu definicije droge (COM(2013)0618 - C7-0271/2013 - 2013/0304(COD)) – Odbor LIBE – Izvjestiteljica: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0173/2014)

- ***I Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu radi smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećica (COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)) – Odbor ENVI – Izvjestiteljica: Margrete Auken (A7-0174/2014)

- Izvješće o izmjeni Poslovnika Europskog parlamenta kako bi se predvidjela mogućnost elektroničkih potpisa (2014/2011(REG)) – Odbor AFCO – Izvjestitelj: György Schöpflin (A7-0175/2014)

- *** Preporuka o nacrtu Odluke Vijećao potpisivanju, u ime Europske unije, Protokola između Europske unije i Unije Komorâ o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u sektoru ribarstva koji je na snazi između dviju stranaka (16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE)) – Odbor PECH – Izvjestitelj: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0177/2014)

- *** Preporuka o nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju Protokola dogovorenog između Europske unije i Republike Madagaskar o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu koji je na snazi između dviju strana (14164/1/2012 - C7-0408/2012 - 2012/0238(NLE)) – Odbor PECH – Izvjestitelj: Crescenzio Rivellini (A7-0178/2014)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Gruzije o općim načelima sudjelovanja Gruzije u programima Unije (16612/2013 - C7-0486/2013 - 2013/0257(NLE)) – Odbor AFET – Izvjestitelj: Krzysztof Lisek (A7-0191/2014)

- *** Preporuka o nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju u ime Europske unije i njezinih država članica Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Crne Gore, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (14187/2013 - C7-0007/2014 - 2013/0262(NLE)) – Odbor AFET – Izvjestitelj: Charles Tannock (A7-0192/2014)

- *** Preporuka o prijedlogu Odluke Vijeća o sklapanju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u sektoru ribarstva između Europske zajednice i Republike Sejšeli (16651/2013 - C7-0020/2014 - 2013/0375(NLE)) – Odbor PECH – Izvjestiteljica: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0201/2014)

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim fondovima za dugoročna ulaganja (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) – Odbor ECON – Izvjestiteljica: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0211/2014)

- * Izvješće o preporuci za Odluku Vijeća o pristupanju Hrvatske Konvenciji od 23. srpnja 1990. o ukidanju dvostrukog oporezivanja u vezi s usklađivanjem dobiti povezanih poduzeća (COM(2013)0586 - C7-0381/2013 - 2013/0308(CNS)) – Odbor ECON – Izvjestitelj: Sławomir Nitras (A7-0214/2014)

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o informiranju i promotivnim mjerama za poljoprivredne proizvode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama (COM(2013)0812 - C7-0416/2013 - 2013/0398(COD)) – Odbor AGRI – Izvjestitelj: Esther Herranz García (A7-0217/2014)

- ***I Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 515/97 od 13. ožujka 1997. o uzajamnoj pomoći upravnih tijela država članica i o suradnji potonjih s Komisijom radi osiguravanja pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima (COM(2013)0796 - C7-0421/2013 - 2013/0410(COD)) – Odbor IMCO – Izvjestitelj: António Fernando Correia de Campos (A7-0241/2014)

- Izvješće s preporukom Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i Europskoj službi za vanjsko djelovanje o pregovorima o Sporazumu o strateškom partnerstvu EU-a i Japana (2014/2021(INI)) – Odbor AFET – Izvjestitelj: Alojz Peterle (A7-0244/2014)

- ***I Izvješće o izmijenjenom prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (kodificirani tekst) (COM(2013)0932 - C7-0006/2014 - 2010/0095(COD)) – Odbor JURI – Izvjestitelj: Francesco Enrico Speroni (A7-0247/2014)

- Izvješće o novim tehnologijama i otvorenim obrazovnim resursima (2013/2182(INI)) – Odbor CULT – Izvjestitelj: Cătălin Sorin Ivan (A7-0249/2014)

- ***I Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (COM(2012)0363 - C7-0192/2012 - 2012/0193(COD)) – Odbor CONT – Odbor LIBE – Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle – Izvjestitelj: Juan Fernando López Aguilar (A7-0251/2014)

- Izvješće o izmjeni članka 90. Poslovnika Europskog parlamenta o međunarodnim sporazumima (2013/2259(REG)) – Odbor AFCO – Izvjestitelj: David Martin (A7-0253/2014)

- Izvješće o pregovorima o Višegodišnjem financijskom okviru 2014. – 2020.: pouke koje treba izvući i smjernice za budućnost (2014/2005(INI)) – Odbor BUDG – Izvjestitelji: Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin (A7-0254/2014)

- Izvješće o odnosima Europskog parlamenta s nacionalnim parlamentima (2013/2185(INI)) – Odbor AFCO – Izvjestitelj: Carlo Casini (A7-0255/2014)

- ***I Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 96/53/EZ od 25. srpnja 1996. o utvrđivanju najvećih dopuštenih dimenzija u unutarnjem i međunarodnom prometu te najveće dopuštene mase u međunarodnom prometu za određena cestovna vozila koja prometuju unutar Zajednice (COM(2013)0195 - C7-0102/2013 - 2013/0105(COD)) – Odbor TRAN – Izvjestitelj: Jörg Leichtfried (A7-0256/2014)

- *** Preporuka o nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju sporazuma između Europske unije i Kraljevine Norveške o načinima njezina sudjelovanja u Europskom potpornom uredu za azil (18141/2013 - C7-0107/2014 - 2013/0427(NLE)) – Odbor LIBE – Izvjestitelj: Roberta Metsola (A7-0257/2014)

- Izvješće o sklapanju međuinstitucionalnog sporazuma o registru transparentnosti (2014/2010(ACI)) – Odbor AFCO – Izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

- * Izvješće o prijedlogu Uredbe Vijeća o uspostavi zajedničkog poduzeća Shift2Rail (COM(2013)0922 - C7-0034/2014 - 2013/0445(NLE)) – Odbor ITRE – Izvjestiteljica: Josefa Andrés Barea (A7-0259/2014)

- Izvješće o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2012/004 ES/Grupo Santana iz Španjolske) (COM(2014)0116 - C7-0101/2014 - 2014/2027(BUD)) – Odbor BUDG – Izvjestitelj: Frédéric Daerden (A7-0260/2014)

- Izvješće o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2012/007 IT/VDC Technologies iz Italije) (COM(2014)0119 - C7-0089/2014 - 2014/2025(BUD)) – Odbor BUDG – Izvjestitelj: Frédéric Daerden (A7-0261/2014)

- * Izvješće o prijedlogu Odluke Vijeća o ovlašćivanju Portugala da primjenjuje snižene stope trošarine u autonomnoj regiji Madeiri na lokalno proizveden i potrošen rum i likere te u autonomnoj regiji Azorima na lokalno proizvedene i potrošene likere i rakije (COM(2014)0117 - C7-0104/2014 - 2014/0064(CNS)) – Odbor REGI – Izvjestiteljica: Danuta Maria Hübner (A7-0262/2014)

- * Izvješće o prijedlogu Odluke Vijeća o porezu AIEM primjenjivom na Kanarskim otocima (COM(2014)0171 - C7-0106/2014 - 2014/0093(CNS)) – Odbor REGI – Izvjestiteljica: Danuta Maria Hübner (A7-0263/2014)

- * Izvješće o prijedlogu Odluke Vijećao izmjeni Odluke 2004/162/EZ o porezu „octroi de mer” u francuskim prekomorskim departmanima u pogledu razdoblja njezine primjene (COM(2014)0181 - C7-0129/2014 - 2014/0101(CNS)) – Odbor REGI – Izvjestiteljica: Danuta Maria Hübner (A7-0264/2014)

- *** Preporuka o nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju Okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane i Republike Koreje, s druge strane, uz iznimku pitanja koja se odnose na ponovni prihvat (05287/2014 - C7-0044/2014 - 2013/0267B(NLE)) – Odbor AFET – Izvjestiteljica: Norica Nicolai (A7-0265/2014)

- *** Preporuka o nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Albanije, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (14783/2013 - C7-0075/2014 - 2013/0311(NLE)) – Odbor AFET – Izvjestitelj: Nikola Vuljanić (A7-0266/2014)

- *** Preporuka o nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju Okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, u pogledu pitanja koja se odnose na ponovni prihvat (05290/2014 - C7-0046/2014 - 2013/0267A(NLE)) – Odbor LIBE – Izvjestitelj: Hubert Pirker (A7-0267/2014)

- * Izvješće o nacrtu Uredbe Vijeća o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava te vlastitih sredstava temeljenih na PDV-u i BND-u i o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom (preinaka) (05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)) – Odbor BUDG – Izvjestitelji: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

- Preporuka o nacrtu Uredbe Vijeća (EU, Euratom) o provedbenim mjerama za sustav vlastitih sredstava Europske unije (05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP)) – Odbor BUDG – Izvjestitelji: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0269/2014)

- Izvješće o provedbenim mjerama za sustav vlastitih sredstava Europske unije (2014/2020(INI)) – Odbor BUDG – Izvjestitelji: Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen (A7-0270/2014)

- * Izvješće o nacrtu Odluke Vijećao sustavu vlastitih sredstava Europske unije (05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)) – Odbor BUDG – Izvjestitelj: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

- Izvješće o zahtjevu za zaštitu imuniteta i povlastica Alexandera Mirskog (2014/2026(IMM)) – Odbor JURI – Izvjestiteljica: Marielle Gallo (A7-0273/2014)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2014 Europske unije za financijsku godinu 2014., Dio III. – Komisija (08219/2014 - C7-0146/2014 - 2014/2018(BUD)) – Odbor BUDG – Izvjestiteljica: Anne E. Jensen (A7-0276/2014)

- Izvješće o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2015. (2014/2003(BUD)) – Odbor BUDG – Izvjestitelj: Salvador Garriga Polledo (A7-0277/2014)

2.2) preporuke za drugo čitanje

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima osiguranja depozita [preinaka] (05199/1/2014 - C7-0094/2014 - 2010/0207(COD)) – Odbor ECON – Izvjestitelj: Peter Simon (A7-0216/2014)

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 812/2004 Vijeća o utvrđivanju mjera koje se odnose na slučajni ulov kitova i dupina pri ribolovu (06103/1/2014 - C7-0100/2014 - 2012/0216(COD)) – Odbor PECH – Izvjestitelj: Raül Romeva i Rueda (A7-0272/2014)

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila i postupaka u vezi s uvođenjem operativnih ograničenja povezanih s bukom u zračnim lukama Unije unutar uravnoteženog pristupa kojom se stavlja izvan snage Direktiva 2002/30/EZ (05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)) – Odbor TRAN – Izvjestitelj: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju inicijative Unije za europske prijestolnice kulture za razdoblje od 2020. do 2033. i stavljanju izvan snage Odluke br. 1622/2006/EZ (05793/1/2014 - C7-0132/2014 - 2012/0199(COD)) – Odbor CULT – Izvjestitelj: Marco Scurria (A7-0275/2014)


15. Plan rada

Sljedeća je točka na dnevnom redu plan rada Parlamenta.

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda za II. plenarnu sjednicu u travnju 2014. (PE 531.857/PDOJ) i predložene su njegove sljedeće izmjene (članak 140. Poslovnika).

°
° ° °

Govorili su: Ewald Stadler, koji smatra da je 10. travnja 2014. u Bruxellesu Hannes Swoboda na temu europske građanske inicijative Jedan od nas” iznio opaske koje nisu u skladu s člankom 9. stavkom 2. Poslovnika i traži od predsjednika da poduzme mjere u skladu s člancima 152., 153. i 154. Poslovnika (predsjednik mu je odgovorio da će razmotriti taj prijedlog), i Hannes Swoboda na tu temu.

Govorili su: Michael Theurer (predsjednik Odbora CONT), kako bi se u skladu s člankom 20. Poslovnika usprotivio odluci predsjednika o proglašenju neprihvatljivim stavka 47. izvješća koje je podnio Cătălin Sorin Ivan o razrješnici za 2012. godinu: Europski parlament (A7-0246/2014) o kojemu se trebalo glasovati u srijedu, Bernd Posselt o govoru Hannesa Swobode, te Ingeborg Gräßle i Bart Staes o odluci predsjednika.

Ponedjeljak

Zahtjev kluba PPE o uvrštavanju u dnevni red zajedničke rasprave o Izvješću Anthea McIntyre (A7-0101/2014) i o pitanju za usmeni odgovor O-000049/2014: postupak savjetovanja Top 10” i smanjivanje opterećenja koje se propisima EU-a nameće malim i srednjim poduzetnicima (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014).

Govorili su: Paul Rübig u ime kluba PPE, koji je obrazložio zahtjev, i Bendt Bendtsen koji je zahtjev podržao.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (105 za, 85 protiv, 5 uzdržanih) odobrio zahtjev.

Utorak

Zahtjev kluba Verts/ALE o odgodi glasovanja o Izvješću Gesine Meissner o pomorskom prostornom planiranju i integriranom upravljanju obalnim područjem za četvrtak (A7-0379/2013).

Govorili su: Keith Taylor u ime kluba Verts/ALE, koji je obrazložio zahtjev, te Francesco Enrico Speroni i Guy Verhofstadt, koji su zahtjev podržali.

Parlament je odobrio zahtjev.

Govorili su: Hannes Swoboda i Pervenche Berès o predviđenom načinu glasovanja o Izvješću Salvatore Iacolino o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u okviru premještaja unutar društva (A7-0170/2014).

Govorila je Ingeborg Gräßle.

Srijeda, četvrtak

Nema predloženih izmjena:

Time je utvrđen plan rada.


16. Infrastruktura za alternativna goriva ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva [COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

Mathieu Grosch (zamjenik izvjestitelja) predstavio je izvješće.

PREDSJEDA: Gianni PITTELLA
potpredsjednik

Govorio je Siim Kallas (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Georges Bach u ime kluba PPE, Ismail Ertug u ime kluba S&D, Gesine Meissner u ime kluba ALDE, Keith Taylor u ime kluba Verts/ALE, Jaromír Kohlíček u ime kluba GUE/NGL, Peter Liese, Inés Ayala Sender i Patrizia Toia.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Miroslav Mikolášik, Tonino Picula, Phil Bennion, Krisztina Morvai i Spyros Danellis.

Govorili su: Siim Kallas i Mathieu Grosch.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.12. zapisnika od 15.4.2014.


17. Dimenzije i masa cestovnih vozila koja prometuju unutar Zajednice ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 96/53/EZ od 25. srpnja 1996. o utvrđivanju najvećih dopuštenih dimenzija u unutarnjem i međunarodnom prometu te najveće dopuštene mase u međunarodnom prometu za određena cestovna vozila koja prometuju unutar Zajednice [COM(2013)0195 - C7-0102/2013- 2013/0105(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Jörg Leichtfried (A7-0256/2014)

Jörg Leichtfried predstavio je izvješće.

Govorio je Siim Kallas (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Mathieu Grosch u ime kluba PPE, Saïd El Khadraoui, u ime kluba S&D, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Philippe De Backer, Phil Bennion u ime kluba ALDE, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Jacqueline Foster i Peter van Dalen, Eva Lichtenberger u ime kluba Verts/ALE, Peter van Dalen u ime kluba ECR, Dieter-Lebrecht Koch i Ismail Ertug.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su: Peter van Dalen, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Ismailu Ertugu, koji je na pitanje odgovorio, Philippe De Backer, Jacqueline Foster, Hubert Pirker i Oldřich Vlasák.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bendt Bendtsen, Silvia-Adriana Ţicău, Gesine Meissner, Michael Cramer i Miroslav Mikolášik.

Govorili su: Siim Kallas i Jörg Leichtfried.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.13. zapisnika od 15.4.2014.


18. Uvođenje operativnih ograničenja povezanih s bukom u zračnim lukama Unije ***II (rasprava)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila i postupaka u vezi s uvođenjem operativnih ograničenja povezanih s bukom u zračnim lukama Unije unutar uravnoteženog pristupa kojom se stavlja izvan snage Direktiva 2002/30/EZ [05560/2/2014 - C7-0133/2014- 2011/0398(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

Jörg Leichtfried predstavio je preporuku za drugo čitanje.

Govorio je Siim Kallas (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Michael Gahler u ime kluba PPE, Bogusław Liberadzki u ime kluba S&D, Gesine Meissner u ime kluba ALDE, Eva Lichtenberger u ime kluba Verts/ALE, Jacqueline Foster u ime kluba ECR, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, i Marian-Jean Marinescu.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Miroslav Mikolášik i Silvia-Adriana Ţicău.

Govorili su: Siim Kallas i Jörg Leichtfried.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.16. zapisnika od 16.4.2014.


19. Propisi o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja, biljnom reproduktivnom materijalu i sredstvima za zaštitu bilja ***I - Zdravlje životinja ***I - Zaštitne mjere protiv organizama štetnih za bilje ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o službenom nadzoru i ostalim službenim aktivnostima koje se provode kako bi se osigurala primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i biljnom reproduktivnom materijalu, sredstvima za zaštitu bilja te o izmjenama Uredbi (EZ) br. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, Uredbi (EU) br. 1151/2012, [….]/2013 i Direktiva 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ, 2008/120/EZ i 2009/128/EZ (Uredba o službenom nadzoru) [COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zdravlju životinja [COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestiteljica: Marit Paulsen (A7-0129/2014)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje [COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

Mario Pirillo, Marit Paulsen i Hynek Fajmon predstavili su svoja izvješća.

Govorio je Tonio Borg (povjerenik Komisije).

PREDSJEDA: Gianni PITTELLA
potpredsjednik

Govorili su: Oreste Rossi (izvjestitelj za mišljenje Odbora ENVI), Kartika Tamara Liotard (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ENVI), Britta Reimers (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AGRI), Isabella Lövin (izvjestiteljica za mišljenje Odbora PECH), Horst Schnellhardt u ime kluba PPE, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Christa Klaß, Giovanni Barbagallo u ime kluba S&D, Bart Staes u ime kluba Verts/ALE, Julie Girling u ime kluba ECR, Martina Anderson u ime kluba GUE/NGL, Giancarlo Scottà u ime kluba EFD, Elisabeth Jeggle, Daciana Octavia Sârbu, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski, Bastiaan Belder, Pilar Ayuso, Åsa Westlund, James Nicholson, Peter Liese, Justas Vincas Paleckis, Albert Deß i Iratxe García Pérez.

PREDSJEDA: Isabelle DURANT
potpredsjednica

Govorili su: Zofija Mazej Kukovič i Ewald Stadler.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Miroslav Mikolášik, Marusya Lyubcheva, Christa Klaß, Tonino Picula i Andrew Henry William Brons.

Govorili su: Tonio Borg, Mario Pirillo, Marit Paulsen i Hynek Fajmon.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 17.2. zapisnika od 15.4.2014., točka 17.3. zapisnika od 15.4.2014. i točka 17.4. zapisnika od 15.4.2014.


20. Međuinstitucionalni sporazum o registru transparentnosti (rasprava)

Izvješće o sklapanju međuinstitucionalnog sporazuma o registru transparentnosti [2014/2010(ACI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

Roberto Gualtieri predstavio je izvješće.

Govorio je Tonio Borg (povjerenik Komisije).

Govorili su: György Schöpflin u ime kluba PPE, Sandra Petrović Jakovina u ime kluba S&D, Anneli Jäätteenmäki u ime kluba ALDE, Gerald Häfner u ime kluba Verts/ALE, Rina Ronja Kari u ime kluba GUE/NGL, Jaroslav Paška u ime kluba EFD, Evelyn Regner, Andrew Duff, Claude Turmes i Zita Gurmai.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Carl Schlyter, Nikola Vuljanić, Krisztina Morvai i Seán Kelly.

Govorili su: Tonio Borg i Roberto Gualtieri.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.36. zapisnika od 15.4.2014.


21. Pogodno okruženje za poduzeća, poslovne djelatnosti i novoosnovana poduzeća kako bi se stvorila nova radna mjesta - Daljnji koraci Komisije nakon savjetovanja „Top 10” s malim i srednjim poduzećima o propisima EU-a (rasprava)

Izvješće - Kako Europska unija može doprinijeti stvaranju pogodnog okruženja za poduzeća, poslovne djelatnosti i novoosnovana poduzeća kako bi se stvorila nova radna mjesta? [2013/2176(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Anthea McIntyre (A7-0101/2014)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000049/2014) koje je Paul Rübig u ime Odbora ITRE postavio Komisiji: Postupak savjetovanja "Top 10" i smanjivanje opterećenja koje se propisima EU-a nameće malim i srednjim poduzetnicima (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)

Anthea McIntyre predstavila je izvješće.

Paul Rübig obrazložio je pitanje.

PREDSJEDA: Jacek PROTASIEWICZ
potpredsjednik

Govorila je Silvia-Adriana Ţicău radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Paulu Rübigu, koji je na pitanje odgovorio.

Govorio je Antonio Tajani (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Karin Kadenbach (izvjestiteljica za mišljenje Odbora REGI), Sari Essayah u ime kluba PPE, Philippe De Backer u ime kluba ALDE, i Krisztina Morvai, nezavisna zastupnica.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Monika Panayotova, Ruža Tomašić, Phil Bennion, Miloslav Ransdorf i Nicole Sinclaire.

Govorili su: Antonio Tajani i Anthea McIntyre.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi u skladu s člankom 115. stavkom 5. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 17.16. zapisnika od 15.4.2014.

Glasovanje o rezoluciji: točka 9.15. zapisnika od 17.4.2014.

Govorio je Seán Kelly o postupku spontanog javljanja za riječ („catch-the-eye”) (Predsjednik je objasnio razloge svog odabira.).


22. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U skladu s člankom 150. Poslovnika jednominutne govore održali su sljedeći zastupnici, koji su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Edit Bauer, András Gyürk, Mário David, Juan Andrés Naranjo Escobar, Seán Kelly, Catherine Stihler, María Irigoyen Pérez, George Sabin Cutaş, Jorgo Chatzimarkakis, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Alda Sousa, Gerard Batten, Hans-Peter Martin, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski, Ioan Enciu, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Tatjana Ždanoka, Martina Anderson, Slavi Binev, Andrew Henry William Brons, Dubravka Šuica, Ivailo Kalfin, Claudio Morganti, Zdravka Bušić, Petru Constantin Luhan, Biljana Borzan, i Cristian Dan Preda.


23. Pregovori o Višegodišnjem financijskom okviru 2014. – 2020.: pouke koje treba izvući i smjernice za budućnost (kratko predstavljanje)

Izvješće o pregovorima o Višegodišnjem financijskom okviru 2014. – 2020.: pouke koje treba izvući i smjernice za budućnost [2014/2005(INI)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: Jean-Luc Dehaene i Ivailo Kalfin (A7-0254/2014)

Reimer Böge (zamjenik izvjestitelja) i Ivailo Kalfin predstavili su izvješće.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Andrej Plenković, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Mulder, Younous Omarjee i Ivana Maletić.

Govorio je Janusz Lewandowski (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 8.38. zapisnika od 15.4.2014.


24. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 531.857/OJMA).


25. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:05.

Klaus Welle

Isabelle Durant

glavni tajnik

potpredsjednica


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Barbagallo, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Kohlíček, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Ouzký, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Paşcu, Paška, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Rinaldi, Rochefort, Rodust, Roithová, Romeva i Rueda, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Saks, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti