Indiċi 
Minuti
PDF 270kWORD 201k
It-Tnejn, 14 ta' April 2014 - Strasburgu
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza
 3.In memoriam
 4.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduti preċedenti
 5.Atti delegati (Artikolu 87(a)(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 6.Corrigenda (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)
 7.Interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura
 8.Kompożizzjoni tal-Parlament
 9.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 10.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 11.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 74 tar-Regoli ta' Proċedura)
 12.Petizzjonijiet
 13.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)
 14.Dokumenti mressqa
 15.Ordni tal-ħidma
 16.L-implimentazzjoni ta' infrastruttura tal-fjuwils alternattivi ***I (dibattitu)
 17.Id-dimensjonijiet u l-piżijiet għal vetturi tat-triq li jiċċirkolaw fi ħdan il-Komunità ***I (dibattitu)
 18.L-introduzzjoni ta' restrizzjonijiet operattivi relatati mal-istorbju f’ajruporti tal-Unjoni ***II (dibattitu)
 19.Il-liġi tal-ikel u tal-għalf u regoli dwar is-saħħa u l-benessri tal-annimali, dwar is-saħħa tal-pjanti, dwar il-materjal riproduttiv tal-pjanti u dwar prodotti għall-ħarsien tal-pjanti ***I - Is-Saħħa tal-Annimali ***I - Miżuri protettivi kontra l-pesti tal-pjanti ***I (dibattitu)
 20.Il-ftehim interistituzzjonali dwar ir-Reġistru tat-Trasparenza (dibattitu)
 21.Ambjent ospitabbli biex l-intrapriżi, in-negozji u n-negozji ġodda joħolqu l-impjiegi - Is-segwitu tal-Kummissjoni tal-konsultazzjoni “Top Ten” tal-SMEs dwar ir-regolamentazzjoni tal-UE (dibattitu)
 22.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 23.Negozjati dwar il-QFP 2014-2020: it-tagħlimiet li għandhom jittieħdu u t-triq 'il quddiem (preżentazzjoni qasira)
 24.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 25.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.00.


2. Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni fejn fisser it-tħassib tal-Parlament dwar is-sitwazzjoni fl-Ukraina. Il-Parlament saħaq fuq l-importanza tal-integrità territorjali u s-sovranità tal-Ukraina, u talab lir-Russja tirrispetta l-prinċipji tad-dritt internazzjonali u tirtira t-truppi tat-territorju tal-Ukraina. Il-President ippreċiża li l-Parlament nhar il-Ħamis se jadotta riżoluzzjoni dwar l-Ukraina u se jibgħat missjoni ta' osservazzjoni għall-elezzjonijiet presidenzjali tal-Ukraina, li mistennijin isiru f'Mejju 2014.

°
° ° °

Il-President għamel dikjarazzjoni fl-okkażjoni tal-għoxrin anniversarju mill-ġenoċidju fir-Rwanda.


3. In memoriam

Il-President, f'isem il-Parlament, għamel omaġġ b'tifkira ta' Dominique Baudis, difensur tad-drittijiet fi Franza u eks Membru tal-Parlament Ewropew.

Il-Parlament osserva minuta silenzju b'tifkira tiegħu u tal-vittmi tal-ġenoċidju fir-Rwanda.


4. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduti preċedenti

Il-Minuti tas-seduti tad-dati 2 ta' April 2014 u 3 ta' April 2014 ġew approvati.

°
° ° °

Marian Harkin kienet preżenti għas-seduti tat-13 ta' Marzu 2014 u t-2 ta' April 2014, iżda isimha ma jidhirx fil-listi tal-preżenza.

Gaston Franco kien preżenti għas-seduti tat-2 u t-3 ta' April 2014, iżda ismu ma jidhirx fil-listi tal-preżenza.


5. Atti delegati (Artikolu 87(a)(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

Ir-rakkomandazzjoni tal-Kumitat EMPL li ma ssir ebda oġġezzjoni għar-regolament delegat tal-Kummissjoni (UE) li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 223/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA)) (B7-0273/2014) tħabbret fis-seduta tat-2 ta' April 2014 (punt 5 tal- Minuti ta' 2.4.2014).

Ma saret l-ebda oġġeżżjoni għal din ir-rakkomandazzjoni fl-iskadenza ta' 24 siegħa stabbilita fl-Artikolu(a)(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

B'dan, din ir-rakkomandazzjoni tqieset adottata, b'effett mit-3 ta' April 2014 u d-deċiżjoni se tiġi ppubblikata fit-Testi adottatu tas-seduta tal-15 ta' April 2014 (P7_TA(2014)0340).


6. Corrigenda (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-corrigenda P6_TA(2009)0275(COR01), P7_TA-PROV(2013)0461(COR01), P7_TA-PROV(2013)0342(COR01) u P7_TA-PROV(2014)0057(COR01) tħabbru waqt il-plenarja tal-Erbgħa 2 ta' April 2014 (punt 6 tal- Minuti ta' 2.4.2014).

Billi ma kien hemm l-ebda tressiq għal votazzjoni minn grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru, b'konformità mal-Artikolu 216(4) tar-Regoli ta' Proċedura, dawn il-corrigenda tqiesu bħala approvati.

°
° ° °

Il-kumitati kompetenti ressqu l-corrigenda li ġejjin rigward testi approvati mill-Parlament Ewropew:

- Corrigendum (P7_TA-PROV(2013)0492(COR02)) għar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671) (pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-20 ta' Novembru 2013 bil-ħsieb tal-adozzjoni għar-Regolament imsemmi hawn fuq (P7_TA-PROV(2013)0492) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

- Corrigendum (P7_TA-PROV(2014)0168(COR01)) għall-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-27 ta' Frar 2014 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni 2014/.../UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tintroduċi reġim semplifikat għall-kontroll tal-persuni fuq il-fruntieri esterni li jkun ibbażat fuq ir-rikonoxximent unilaterali [mill-Bulgarija], mill-Kroazja u Ċipru [u r-Rumanija] ta’ ċerti dokumenti bħala ekwivalenti għall-viżi nazzjonali tagħhom għat-tranżitu minn jew soġġorni intiżi fit-territorji tagħhom li ma jaqbżux id-90 jum fi kwalunkwe perjodu ta’ 180 jum u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 895/2006/KE u d-Deċiżjoni Nru 582/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (P7_TA-PROV(2014)0168) (COM(2013)0441 – C7-0186/2013 – 2013/0210(COD))

- Corrigendum (P7_TA-PROV(2014)0169(COR01)) għall-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-27 ta' Frar 2014 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru .../2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżentati minn dak ir-rekwiżit (P7_TA-PROV(2014)0169) (COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

- Corrigendum (P7_TA-PROV(2014)0024(COR01)) għad-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 1) (pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-15 ta' Jannar 2014 bil-ħsieb tal-adozzjoni għad-Direttiva msemmija hawn fuq (P7_TA-PROV(2014)0024)) (COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)).

Il-corrigenda huma disponibbli fuq is-sit Séance en direct għall-perjodu kemm iddum din is-sessjoni parzjali:

Bi qbil mal-Artikolu 216(4) tar-Regoli ta' Proċedura, dawn il-corrigenda jitqiesu approvati sakemm fi żmien erbgħa u għoxrin siegħa mit-tħabbir tagħhom, grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru ma jitlobx li ssir votazzjoni dwarhom.


7. Interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura

Il-President informa lill-Parlament, skont l-Artikolu 211(3) tar-Regoli ta' Proċedura dwar l-interpretazzjoni li ġejja tal-Artikolu 166, l-Artikolu 167(1) u l-Artikolu 195(3) tar-Regoli ta' Proċedura, mogħtija mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali li ġie kkonsultat dwar l-applikazzjoni ta' din id-dispożizzjoni:

“Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 166, l-Artikolu 167(1), u l-Artikolu 195(3), dwar il-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet m'għandhomx japplikaw għar-rapporti stipulati fl-Artikolu 6c(2), u l-Artikolu 7(3), (6) u (8), fi proċedimenti relatati mal-immunità ta' Membru.”

Jekk ma tkunx ikkontestata minn xi grupp politiku jew minn almenu 40 Membru, b'konformità mal-Artikolu 211(4), tar-Regoli ta' Proċedura, qabel il-ftuħ tas-seduta ta' għada, it-Tlieta 15 ta' April 2014, din l-interpretazzjoni titqies bħala adottata. F'każ kuntrarju, tkun sottoposta għall-votazzjoni tal-Parlament.


8. Kompożizzjoni tal-Parlament

Ivari Padar inħatar bħala Ministru għall-Agrikultura tal-Estonja b'effett mis-7 ta' April 2014.

Harlem Désir inħatar bħala Segretarju tal-Istat ta' Franza b'effett mid-9 ta' April 2014.

Maria Da Graça Carvalho se tidħol f'kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew b'effett mill-1 ta' Mejju 2014.

Bi qbil mal-Artikolu 4(1), tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ħa nota tal-vakanza tas-siġġu ta' Ivari Padar mis-7 ta' April 2014, tas-siġġu ta' Harlem Désir mid-9 ta' April 2014, u tas-siġġu ta' Maria Da Graça Carvalho mill-1 ta' Mejju 2014 u informa lill-awtoritajiet nazzjonali kkonċernati.

L-awtoritajiet kompetenti Estonjani avżaw li Katrin Saks ġiet eletta għall-Parlament Ewropew minflok Ivari Padar bħala Membru tal-Parlament, b'seħħ mid-data 7 ta' April 2014.

Bi qbil mal-Artikolu 7(1), tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976 li jikkonċerna l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'vot dirett universali, u mal-Artikolu 4(1) u (4), tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ħa nota tal-elezzjoni ta' Katrin Saks b'effett mis-7 ta' April 2014.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tagħha jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Katrin Saks tieħu postha fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u tgawdi mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel tkun għamlet id-dikjarazzjoni li ma għandha ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew .


9. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Angelika Werthmann m'għadhiex membru tal-Grupp ALDE u se tpoġġi ħdejn il-Membri mhux affiljati mit-8 ta' April 2014.


10. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-grupp S&D:

Kumitat ECON: Katrin Saks

Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari għall-Kooperazzjoni UE-Kazakhstan, UE-Kirghizistan u UE-Użbekistan u delegazzjonijiet għar-relazzjonijiet mat-Taġikistan, it-Turkmenistan, u l-Mongolja: Katrin Saks.

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


11. Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 74 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar li, flimkien mal-President tal-Kunsill, nhar l-Erbgħa 16 ta' April 2014 se jiffirma l-atti li ġejjin, adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja:

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni u dwar l-istrument għal appoġġ finanzjarju għall-kooperazzjoni tal-pulizija, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità, u l-ġestjoni tal-kriżijiet (00139/2013/LEX - C7-0173/2014 - 2011/0367(COD))

- Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tagħti garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn operazzjonijiet ta' finanzjament li jappoġġaw proġetti ta' investiment barra mill-Unjoni Ewropea (00003/2014/LEX - C7-0172/2014 - 2013/0152(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar importazzjonijiet ta' ross li joriġina mill-Bangladexx u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3491/90 (00040/2014/LEX - C7-0171/2014 - 2012/0085(COD))

- Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-Sena Ewropea għall-Iżvilupp (2015) (00043/2014/LEX - C7-0170/2014 - 2013/0238(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis jew l-eliminazzjoni ta' dazji doganali fuq oġġetti li joriġinaw fl-Ukraina (00073/2014/LEX - C7-0169/2014 - 2014/0090(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni, li jemenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/381/KE u li jħassar id-Deċiżjonijiet Nru 573/2007/KE u Nru 575/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/435/KE (00142/2013/LEX - C7-0168/2014 - 2011/0366(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/43/KE dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati (00006/2014/LEX - C7-0167/2014 - 2011/0389(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar sanzjonijiet kriminali għal abbuż tas-suq (direttiva dwar l-abbuż tas-suq) (00008/2014/LEX - C7-0166/2014 - 2011/0297(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-abbuż tas-suq (Regolament dwar l-abbuż tas-suq) u li jħassar id-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttivi tal-Kummissjoni 2003/124/KE, 2003/125/KE u 2004/72/KE (00078/2013/LEX - C7-0165/2014 - 2011/0295(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti speċifiċi dwar l-awditjar statutorju ta’ entitajiet ta’ interess pubbliku u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/909/KE (00005/2014/LEX - C7-0164/2014 - 2011/0359(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-fatturazzjoni elettronika fl-akkwist pubbliku (00021/2014/LEX - C7-0163/2014 - 2013/0213(COD))

- Regolament tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna, l-istrument għal appoġġ finanzjarju għall-kooperazzjoni tal-pulizija, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità, u l-ġestjoni tar-riskji u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/125/JHA (00135/2013/LEX - C7-0162/2014 - 2011/0368(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda d-Direttiva 2003/87/KE li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-Komunità, fid-dawl tal-implimentazzjoni sal-2020 ta' ftehim internazzjonali li japplika miżura globali unika bbażata fuq is-suq għal emissjonijiet tal-avjazzjoni internazzjonali (00018/2014/LEX - C7-0161/2014 - 2013/0344(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-provi kliniċi fuq prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem, u li jħassar id-Direttiva 2001/20/KE (00002/2014/LEX - C7-0160/2014 - 2012/0192(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna, l-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 574/2007/KE (00141/2013/LEX - C7-0159/2014 - 2011/0365(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri li jiffaċilitaw l-eżerċizzju tad-drittijiet konferiti fuq ħaddiema fil-kuntest tal-moviment liberu tal-ħaddiema (00004/2014/LEX - C7-0158/2014 - 2013/0124(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-arranġamenti kummerċjali applikabbli għal ċerti prodotti li jirriżultaw mill-ipproċessar tal-prodotti agrikoli u jħassar r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1216/2009 u (KE) Nru 614/2009 (00124/2013/LEX - C7-0157/2014 - 2013/0063(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 691/2011 dwar il-kontijiet ekonomiċi ambjentali Ewropej (00037/2014/LEX - C7-0156/2014 - 2013/0130(COD))

- Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi Qafas għall-Appoġġ tas-Sorveljanza u l-Insegwiment fl-Ispazju (00031/2014/LEX - C7-0155/2014 - 2013/0064(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju (00086/2014/LEX - C7-0154/2014 - 2011/0310(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ regoli u proċeduri fir-rigward tal-introduzzjoni ta’ restrizzjonijiet operattivi relatati mal-istorbju f’ajruporti tal-Unjoni fi ħdan Approċċ Bilanċjat u li jħassar id-Direttiva 2002/30/KE (00085/2014/LEX - C7-0153/2014 - 2011/0398(COD))

- Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal -Kunsill li tistabbilixxi azzjoni tal-Unjoni għall-Kapitali Ewropej tal-Kultura għas-snin 2020 sal-2033 u li tħassar id-Deċiżjoni Nru 1622/2006/KE (00084/2014/LEX - C7-0152/2014 - 2012/0199(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi ta' garanzija tad-depożiti (riformulazzjoni) (00082/2014/LEX - C7-0151/2014 - 2010/0207(COD))

- Direttiva tal Parlament Ewropew u tal Kunsill dwar ir-rekwiżiti minimi sabiex tiżdied il-mobbiltà tal-ħaddiema minn Stat Membru għal ieħor permezz ta’ titjib fil-ksib u l-preservazzjoni tad-drittijiet għal pensjoni supplimentari (00087/2014/LEX - C7-0150/2014 - 2005/0214(COD))

- Regolament tal Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 812/2004 li jippreskrivi miżuri li jikkonċernaw qabdiet inċidentali ta’ ċetaċji fil-meded (żoni) tas-sajd (00083/2014/LEX - C7-0149/2014 - 2012/0216(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livell ta' ħoss tal-vetturi bil-mutur u s-sostituzzjoni tas-sistemi tas-sajlenser, u li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE u li jħassar id-Direttiva 70/157/KEE (00081/2014/LEX - C7-0148/2014 - 2011/0409(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri ta' konformità għall-utenti mill-Protokoll ta' Nagoya dwar l-Aċċess għal Riżorsi Ġenetiċi u l-Qsim Ġust u Ekwu ta' Benefiċċji li Jirriżultaw mill-Użu tagħhom fl-Unjoni (00131/2013/LEX - C7-0143/2014 - 2012/0278(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri marbuta mat-tqegħid fis-suq ta' tagħmir tar-radju u li tħassar id-Direttiva 1999/5/KE (00017/2014/LEX - C7-0142/2014 - 2012/0283(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 2011/92/UE dwar il-valutazzjoni tal-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (00015/2014/LEX - C7-0141/2014 - 2012/0297(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2003/71/KE u 2009/138/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009, (UE) Nru 1094/2010 u (UE) Nru 1095/2010 fir-rigward tas-setgħat tal- Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) u tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) (00007/2014/LEX - C7-0140/2014 - 2011/0006(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jaġġusta, b’effett mill-1 ta’ Lulju 2012, ir-rimunerazzjoni u l-pensjonijiet tal-uffiċjali u ta' aġenti oħra tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-koeffiċjenti korrettivi li japplikaw għalihom (00057/2014/LEX - C7-0139/2014 - 2013/0439(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 912/2010 li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea GNSS (00133/2013/LEX - C7-0138/2014 - 2013/0022(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar gassijiet fluworurati b'effett ta' serra u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 842/2006 (00001/2014/LEX - C7-0137/2014 - 2012/0305(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jaġġusta, b’effett mill-1 ta’ Lulju 2011, ir-rimunerazzjoni u l-pensjonijiet tal-uffiċjali u ta' aġenti oħra tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-koeffiċjenti korrettivi li japplikaw għalihom (00056/2014/LEX - C7-0136/2014 - 2013/0438(COD)).


12. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin, li kienu tniżżlu fir-reġistru fid-dati li jidhru hawn taħt, ġew mgħoddija lill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 201(6) tar-Regoli ta' Proċedura:

Data: 9 ta' April 2014

Lorenzo Croce (Nru 0714/2014); Bruno Terriou (Nru 0715/2014); Marianna dr. Asszony Nagy (Nru 0716/2014); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0717/2014); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0718/2014); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0719/2014); Raffaele Postiglione (Nru 0720/2014); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0721/2014); Danièle Favari (Nru 0722/2014); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0723/2014); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0724/2014); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0725/2014); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0726/2014); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0727/2014); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0728/2014); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0729/2014); Laurentiu Vasilescu (Nru 0730/2014); Francesc D'Assís Rossell i Taberner (Nru 0731/2014); Barbara Chiodi (Nru 0732/2014); Gregorian Bivolaru (Nru 0733/2014); Cristian Stanciu (Nru 0734/2014); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0735/2014); Christian Bosco (Nru 0736/2014); Marian Laurentiu Statache (Nru 0737/2014); Rudolf Görke (Nru 0738/2014); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0739/2014); Jose Pereira (8 firem) (Nru 0740/2014); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0741/2014); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0742/2014); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0743/2014); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0744/2014); Joseph-Christos Kondylakis (Nru 0745/2014); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0746/2014); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0747/2014); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0748/2014); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0749/2014); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0750/2014); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0751/2014); (Isem Kunfidenzjali) (Nru 0752/2014).


13. Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsijiet orali għal tweġiba orali li ġejjin tressqu mill-Membri (Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura):

- (O-000032/2014) imressqa minn Brian Simpson, f'isem il-Kumitat TRAN, lill-Kummissjoni: Infurzar tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009 (2014/2700(RSP)) (B7-0113/2014);

- (O-000050/2014) imressqa minn Alain Lamassoure, f'isem il-Kumitat BUDG, lill-Kunsill: Nuqqas allarmanti ta' pagamenti biex jiffinanzjaw l-għajnuna esterna tal-UE (2014/2697(RSP)) (B7-0114/2014);

- (O-000051/2014) imressqa minn Alain Lamassoure, f'isem il-Kumitat BUDG, lill-Kummissjoni: Nuqqas allarmanti ta' pagamenti biex jiffinanzjaw l-għajnuna esterna tal-UE (2014/2697(RSP)) (B7-0115/2014);

- (O-000053/2014) imressqa minn Eva Joly, f'isem il-Kumitat DEVE, lill-Kunsill: Nuqqas allarmanti ta' pagamenti għall-finanzjament tal-għajnuna esterna tal-UE (2014/2697(RSP)) (B7-0116/2014);

- (O-000054/2014) imressqa minn Eva Joly, f'isem il-Kumitat DEVE, lill-Kummissjoni: Nuqqas allarmanti ta' pagamenti għall-finanzjament tal-għajnuna esterna tal-UE (2014/2697(RSP)) (B7-0117/2014);

- (O-000049/2014) imressqa minn Paul Rübig, f'isem il-Kumitat ITRE, lill-Kummissjoni: Il-proċess ta' konsultazzjoni 'Top Ten' u t-tnaqqis fil-piż tar-regolamentazzjoni tal-UE minn fuq l-SMEs (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014).


14. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-attivitajiet u s-superviżjoni ta’ istituzzjonijiet għall-provvista ta’ rtirar okkupazzjonali (riformulazzjoni) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

FEMM, EMPL, JURI

- Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1 għall-baġit ġenerali għall-2014: Pożizzjoni tal-Kunsill tad-9 ta' April 2014 (08219/2014 - C7-0146/2014 - 2014/2018(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

ITRE

2) mill-kumitati parlamentari

2.1) rapporti:

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1013/2006 dwar vjeġġi ta' skart (COM(2013)0516 - C7-0217/2013 - 2013/0239(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Bart Staes (A7-0069/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kooperazzjoni mtejba bejn is-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES) (COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2012/2002 li jistabbilixxi l-Fond ta’ Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-verifika tal-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju mit-trasport marittimu u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 525/2013 (COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Theodoros Skylakakis (A7-0080/2014)

- * Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar l-Impriża Konġunta Clean Sky 2 (COM(2013)0505 - C7-0255/2013 - 2013/0244(NLE)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Christian Ehler (A7-0083/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom (tfassil mill-ġdid) (COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Matthias Groote (A7-0087/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-introduzzjoni u t-tixrid tal-ispeċijiet aljeni invażivi (COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Pavel Poc (A7-0088/2014)

- * Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-Impriża Konġunta tal-Industriji b'Bażi Bijoloġika (COM(2013)0496 - C7-0257/2013 - 2013/0241(NLE)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Lambert van Nistelrooij (A7-0092/2014)

- * Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 (COM(2013)0506 - C7-0256/2013 - 2013/0245(NLE)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Vladko Todorov Panayotov (A7-0094/2014)

- * Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (COM(2013)0495 - C7-0259/2013 - 2013/0240(NLE)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Teresa Riera Madurell (A7-0105/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprovdi assistenza makrofinanzjarja lir-Repubblika tat-Tuneżija (COM(2013)0860 - C7-0437/2013 - 2013/0416(COD)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Vital Moreira (A7-0110/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-Saħħa tal-Annimali (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Marit Paulsen (A7-0129/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 718/1999 dwar il-politika ta’ kapaċità tal-flotta tal-Komunità biex tippromwovi t-trasport bil-passaġġi fuq l-ilma interni (COM(2013)0621 - C7-0265/2013 - 2013/0303(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Corien Wortmann-Kool (A7-0142/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni u li tħassar id-Direttiva 2006/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (COM(2013)0622 - C7-0266/2013 - 2013/0302(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Corien Wortmann-Kool (A7-0145/2014)

- ***I Rapport dwar l-abbozz ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-emenda tad-Deċiżjoni 2005/681/ĠAI li tistabbilixxi l-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL) (17043/2013 - C7-0435/2013 - 2013/0812(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Kinga Gál (A7-0146/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-miżuri protettivi kontra l-pesti tal-pjanti (COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra mwettqa biex jiżguraw l-applikazzjoni tal-liġi tal-ikel u tal-għalf, regoli dwar is-saħħa u l-benessri tal-annimali, dwar is-saħħa tal-pjanti, dwar il-materjal riproduttiv tal-pjanti, u dwar prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nri 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, ir-Regolamenti (UE) Nri 1151/2012, [….]/2013, u d-Direttivi 98/58/KE, 1999/74/KE, 2007/43/KE, 2008/119/KE, 2008/120/KE u 2009/128/KE (Ir-Regolament dwar il-kontrolli uffiċjali) (COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

- Rapport dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi – protezzjoni tal-konsumaturi fis-servizzi ta' utilità (2013/2153(INI)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Josef Weidenholzer (A7-0163/2014)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Arranġament bejn l-Unjoni Ewropea u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar il-modalitajiet tal-parteċipazzjoni tiegħu fl-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (18116/2013 - C7-0091/2014 - 2013/0423(NLE)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Roberta Metsola (A7-0168/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kundizzjonijiet għall-ammissjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fil-qafas ta' trasferiment intrazjendali (COM(2010)0378 - C7-0179/2010 - 2010/0209(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Salvatore Iacolino (A7-0170/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament Nru 525/2013 tal-UE rigward l-implimentazzjoni teknika tal-Protokoll taʼ Kjoto għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (COM(2013)0769 - C7-0393/2013 - 2013/0377(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Vladimir Urutchev (A7-0171/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq sustanzi psikoattivi ġodda (COM(2013)0619 - C7-0272/2013 - 2013/0305(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Jacek Protasiewicz (A7-0172/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2004/757/ĠAI tal-25 ta' Ottubru 2004 li tistabbilixxi dispożizzjonijiet minimi dwar l-elementi kostitwenti ta' atti kriminali u ta' pieni fil-qasam tat-traffikar illeċitu ta' drogi, rigward id-definizzjoni ta' droga (COM(2013)0618 - C7-0271/2013 - 2013/0304(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0173/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 94/62/KE dwar l-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ biex tnaqqas il-konsum tal-basktijiet tal-plastik ħfief (COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Margrete Auken (A7-0174/2014)

- Rapport dwar l-emenda tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament biex tkun prevista l-possibbiltà ta' firem elettroniċi (2014/2011(REG)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: György Schöpflin (A7-0175/2014)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni tal-Komoros li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd fis-seħħ bejn iż-żewġ partijiet (16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0177/2014)

- *** Rakkomandazzjoni dwar abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll miftiehem bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Madagaskar li jistipula l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd fis-seħħ bejn iż-żewġ Partijiet (14164/1/2012 - C7-0408/2012 - 2012/0238(NLE)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Crescenzio Rivellini (A7-0178/2014)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Protokoll tal-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa, u l-Ġeorġja, min-naħa l-oħra, dwar il-Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġeorġja dwar il-prinċipji ġenerali għall-parteċipazzjoni tal-Ġeorġja fil-programmi tal-Unjoni (16612/2013 - C7-0486/2013 - 2013/0257(NLE)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Krzysztof Lisek (A7-0191/2014)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, ta' Protokoll għall-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa, u r-Repubblika tal-Montenegro, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (14187/2013 - C7-0007/2014 - 2013/0262(NLE)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Charles Tannock (A7-0192/2014)

- *** Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta’ Sħubija fis-settur tas-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles (16651/2013 - C7-0020/2014 - 2013/0375(NLE)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0201/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fondi ta' Investiment Ewropej fuq Terminu Twil (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0211/2014)

- * Rapport dwar rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill li tikkonċerna l-adeżjoni tal-Kroazja mal-Konvenzjoni tat-23 ta' Lulju 1990 dwar l-eliminazzjoni tat-taxxa doppja f'konnessjoni mal-aġġustament tal-qligħ ta' intrapriżi assoċjati (COM(2013)0586 - C7-0381/2013 - 2013/0308(CNS)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Sławomir Nitras (A7-0214/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni għall-prodotti agrikoli fis-suq intern u fil-pajjiżi terz (COM(2013)0812 - C7-0416/2013 - 2013/0398(COD)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Esther Herranz García (A7-0217/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 515/97 tat-13 ta’ Marzu 1997 dwar għajnuna reċiproka bejn l-awtoritajiet amministrattivi tal-Istati Membri u l-kooperazzjoni bejn dawn tal-aħħar u l-Kummissjoni biex ikun assigurat l-applikar korrett tal-liġi dwar materji doganali u agrikoli (COM(2013)0796 - C7-0421/2013 - 2013/0410(COD)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: António Fernando Correia de Campos (A7-0241/2014)

- Abbozz ta' rapport li fih ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna dwar in-negozjati dwar ftehim ta' sħubija strateġika UE-Ġappun (2014/2021(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Alojz Peterle (A7-0244/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi proċedura dwar l-għoti ta’ informazzjoni fil-qasam tar-regolamenti tekniċi u r-regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà tal-Informatika (kodifikazzjoni) (COM(2013)0932 - C7-0006/2014 - 2010/0095(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Francesco Enrico Speroni (A7-0247/2014)

- Rapport dwar teknoloġiji ġodda u riżorsi edukattivi miftuħa (2013/2182(INI)) - Kumitat CULT - Rapporteur: Cătălin Sorin Ivan (A7-0249/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-frodi li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (COM(2012)0363 - C7-0192/2012 - 2012/0193(COD)) - Kumitat CONT - Kumitat LIBE - Rapporteur: Ingeborg Gräßle - Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A7-0251/2014)

- Rapport dwar l-emenda tal-Artikolu 90 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament dwar il-ftehimiet internazzjonali (2013/2259(REG)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: David Martin (A7-0253/2014)

- Rapport dwar in-negozjati dwar il-QFP 2014-2020: it-tagħlimiet li għandhom jittieħdu u t-triq 'il quddiem (2014/2005(INI)) - Kumitat BUDG - Rapporteurs: Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin (A7-0254/2014)

- Rapport dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali (2013/2185(INI)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: Carlo Casini (A7-0255/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 96/53/KE tal-25 ta' Lulju 1996, li tistabbilixxi għal ċerti vetturi tat-triq li jiċċirkolaw fi ħdan il-Komunità d-dimensjonijiet massimi awtorizzati fit-traffiku nazzjonali u internazzjonali u l-piżijiet massimi awtorizzati fit-traffiku internazzjonali (COM(2013)0195 - C7-0102/2013 - 2013/0105(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Jörg Leichtfried (A7-0256/2014)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Arranġament bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tan-Norveġja dwar il-modalitajiet tal-parteċipazzjoni tiegħu fl-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (18141/2013 - C7-0107/2014 - 2013/0427(NLE)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Roberta Metsola (A7-0257/2014)

- Rapport dwar il-modifika tal-ftehim interistituzzjonali dwar ir-Reġistru tat-Trasparenza (2014/2010(ACI)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

- * Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Impriża Konġunta Shift2Rail (COM(2013)0922 - C7-0034/2014 - 2013/0445(NLE)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Josefa Andrés Barea (A7-0259/2014)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 13 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja, il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u l-ġestjoni finanzjarja tajba (applikazzjoni EGF/2012/004 ES/Grupo Santana minn Spanja) (COM(2014)0116 - C7-0101/2014 - 2014/2027(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Frédéric Daerden (A7-0260/2014)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni skont il-punt 13 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja, il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u l-ġestjoni finanzjarja tajba (applikazzjoni EGF/2012/007 IT/VDC Technologies mill-Italja) (COM(2014)0119 - C7-0089/2014 - 2014/2025(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Frédéric Daerden (A7-0261/2014)

- * Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Portugall japplika rata mnaqqsa tad-dazju tas-sisa fir-reġjun awtonomu tal-Madejra fir-rigward ta' rum u likuri prodotti u kkonsmati lokalment u fir-reġjun awtonomu tal-Ażores fir-rigward ta' likuri u eaux-de-vie prodotti u kkonsmati lokalment (COM(2014)0117 - C7-0104/2014 - 2014/0064(CNS)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0262/2014)

- * Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill fuq it-taxxa AIEM applikabbli fil-Gżejjer Kanarji (COM(2014)0171 - C7-0106/2014 - 2014/0093(CNS)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0263/2014)

- * Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda l-perjodu ta' applikazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/162/KE dwar id-dazji tal-baċir fid-dipartimenti ultraperiferiċi Franċiżi (COM(2014)0181 - C7-0129/2014 - 2014/0101(CNS)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0264/2014)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra, bl-eċċezzjoni ta' materji relatati mar-riammissjoni (05287/2014 - C7-0044/2014 - 2013/0267B(NLE)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Norica Nicolai (A7-0265/2014)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, tal-Protokoll għall-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa, u r-Repubblika tal-Albanija, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (14783/2013 - C7-0075/2014 - 2013/0311(NLE)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Nikola Vuljanić (A7-0266/2014)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra, fir-rigward ta' materji relatati mar-riammissjoni (05290/2014 - C7-0046/2014 - 2013/0267A(NLE)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Hubert Pirker (A7-0267/2014)

- * Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-metodi u l-proċedura li jintużaw biex jitqiegħdu għad-dispożizzjoni r-riżorsi proprji tradizzjonali u dawk ibbażati fuq l-ING u dwar il-miżuri li jissodisfaw il-ħtiġijiet fi flus kontanti (riformulazzjoni) (05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)) - Kumitat BUDG - Rapporteurs: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

- Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill (EU, Euratom) li jistabbilixxi miżuri li jimplimentaw is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea (05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP)) - Kumitat BUDG - Rapporteurs: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0269/2014)

- Rapport dwar il-miżuri li jimplimentaw is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea (2014/2020(INI)) - Kumitat BUDG - Rapporteurs: Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen (A7-0270/2014)

- * Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea (05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)) - Kumitat BUDG - Rapporteurs: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

- Rapport dwar it-talba għall-ħarsien tal-immunità u l-privileġġi ta' Alexander Mirsky (2014/2026(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Marielle Gallo (A7-0273/2014)

- Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1/2014 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima III – Il-Kummissjoni (08219/2014 - C7-0146/2014 - 2014/2018(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Anne E. Jensen (A7-0276/2014)

- Rapport dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2015 (2014/2003(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Salvador Garriga Polledo (A7-0277/2014)

2.2) rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Skemi ta' Garanzija tad-Depożiti (tfassil mill-ġdid) (05199/1/2014 - C7-0094/2014 - 2010/0207(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Peter Simon (A7-0216/2014)

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-għan tal-adozzjoni tarRegolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 812/2004 li jippreskrivi miżuri li jikkonċernaw qabdiet inċidentali ta' ċetaċji fil-meded (żoni) tas-sajd (06103/1/2014 - C7-0100/2014 - 2012/0216(COD)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Raül Romeva i Rueda (A7-0272/2014)

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-għan li jiġi adottat regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' regoli u proċeduri fir-rigward tal-introduzzjoni ta' restrizzjonijiet operattivi relatati mal-istorbju f’ajruporti tal-Unjoni fi ħdan l-Approċċ Bilanċjat u li jħassar id-Direttiva 2002/30/KE (05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

- ***II Abbozz ta' rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari fid-dawl tal-adozzjoni ta' Deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi azzjoni tal-Unjoni għall-Bliet Kapitali Ewropej tal-Kultura għas-snin 2020 sa 2033 u t-tneħħija tad-Deċiżjoni Nru 1622/2006/KE (05793/1/2014 - C7-0132/2014 - 2012/0199(COD)) - Kumitat CULT - Rapporteur: Marco Scurria (A7-0275/2014)


15. Ordni tal-ħidma

Il-punt li jmiss kien l-ordni tal-ħidma.

L-abbozz definittiv tal-aġenda għas-seduti plenarji ta' April II 2014 (PE 531.857/PDOJ) tqassam u ġew proposti l-bidliet li ġejjin (Artikolu 140 tar-Regoli ta' Proċedura).

°
° ° °

Interventi ta': Ewald Stadler, li jqis li fl-10 ta' April 2014 fi Brussell, Hannes Swoboda uża, fir-rigward tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej "Wieħed Minna", diskors inkompatibbli mal-Artikolu 9(2) tar-Regoli ta' Proċedura, u li talab lill-President jieħu miżuri f'konformità mal-Artikoli 152, 153 u 154 tar-Regoli ta' Proċedura (il-President wieġbu li se jieħu ħsieb din il-kwistjoni) u Hannes Swoboda dwar dan l-intervent.

Interventi ta': Michael Theurer (President tal-Kumitat CONT), biex juri l-oppożizzjoni tiegħu għad-deċiżjoni tal-President li jiddikjara inammissibbli, f'konformità mal-Artikolu 20 tar-Regoli ta' Proċedura, il-paragrafu 47 tar-rapport Cătălin Sorin Ivan dwar il-kwittanza 2012: Il-Parlament Ewropew (A7-0246/2014), imniżżel għall-votazzjoni ta' nhar l-Erbgħa, Bernd Posselt, dwar l-intervent ta' Hannes Swoboda, Ingeborg Gräßle u Bart Staes, dwar id-deċiżjoni tal-President.

It-Tnejn

Talba mill-Grupp PPE biex tiddaħħal fl-aġenda diskussjoni komuni dwar ir-rapport Anthea McIntyre (A7-0101/2014) u dwar il-mistoqsija għal tweġiba orali O-000049/2014: Il-proċess ta' konsultazzjoni 'Top Ten' u t-tnaqqis fil-piż tar-regolamentazzjoni tal-UE minn fuq l-SMEs (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014).

Interventi ta': Paul Rübig f'isem il-Grupp PPE, li ressaq it-talba, u Bendt Bendtsen, favur it-talba.

Il-Parlament approva t-talba permezz tal-VE (105 favur, 85 kontra, 5 astensjonijiet).

It-Tlieta

Talba mill-Grupp Verts/ALE biex tiġi posposta għall-Ħamis il-votazzjoni dwar ir-rapport Gesine Meissner dwar l-ippjanar spazjali marittimu u l-ġestjoni integrata tal-kosta (A7-0379/2013).

Interventi ta': Keith Taylor f'isem il-Grupp Verts/ALE, li ressaq it-talba, Francesco Enrico Speroni u Guy Verhofstadt, li kienu favur it-talba.

Il-Parlament approva t-talba.

Interventi ta': Hannes Swoboda u Pervenche Berès dwar l-arranġamenti previsti għall-votazzjoni tar-rapport Salvatore Iacolino dwar il-kundizzjonijiet għall-ammissjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fil-qafas ta' trasferiment intrazjendali (A7-0170/2014).

Intervent ta': Ingeborg Gräßle.

L-Erbgħa, il-Ħamis

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.


16. L-implimentazzjoni ta' infrastruttura tal-fjuwils alternattivi ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta’ infrastruttura tal-fjuwils alternattivi [COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

Mathieu Grosch (flok ir-rapporteur) ippreżenta r-rapport.

PRESIDENZA: Gianni PITTELLA
Viċi President

Intervent ta': Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Georges Bach f'isem il-Grupp PPE, Ismail Ertug f'isem il-Grupp S&D, Gesine Meissner f'isem il-Grupp ALDE, Keith Taylor f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jaromír Kohlíček f'isem il-Grupp GUE/NGL, Peter Liese, Inés Ayala Sender u Patrizia Toia.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Miroslav Mikolášik, Tonino Picula, Phil Bennion, Krisztina Morvai u Spyros Danellis.

Interventi ta': Siim Kallas u Mathieu Grosch.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.12 tal- Minuti ta' 15.4.2014.


17. Id-dimensjonijiet u l-piżijiet għal vetturi tat-triq li jiċċirkolaw fi ħdan il-Komunità ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 96/53/KE tal-25 ta' Lulju 1996, li tistabbilixxi għal ċerti vetturi tat-triq li jiċċirkolaw fi ħdan il-Komunità d-dimensjonijiet massimi awtorizzati fit-traffiku nazzjonali u internazzjonali u l-piżijiet massimi awtorizzati fit-traffiku internazzjonali [COM(2013)0195 - C7-0102/2013- 2013/0105(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Jörg Leichtfried (A7-0256/2014)

Jörg Leichtfried ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Mathieu Grosch f'isem il-Grupp PPE, Saïd El Khadraoui f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Philippe De Backer, Phil Bennion f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Jacqueline Foster u Peter van Dalen, Eva Lichtenberger f'isem il-Grupp Verts/ALE, Peter van Dalen f'isem il-Grupp ECR, Dieter-Lebrecht Koch u Ismail Ertug.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Interventi ta': Peter van Dalen, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" Ismail Ertug, li wieġeb, Philippe De Backer, Jacqueline Foster, Hubert Pirker u Oldřich Vlasák.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bendt Bendtsen, Silvia-Adriana Ţicău, Gesine Meissner, Michael Cramer u Miroslav Mikolášik.

Interventi ta': Siim Kallas u Jörg Leichtfried.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.13 tal- Minuti ta' 15.4.2014.


18. L-introduzzjoni ta' restrizzjonijiet operattivi relatati mal-istorbju f’ajruporti tal-Unjoni ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-għan li jiġi adottat regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' regoli u proċeduri fir-rigward tal-introduzzjoni ta' restrizzjonijiet operattivi relatati mal-istorbju f’ajruporti tal-Unjoni fi ħdan l-Approċċ Bilanċjat u li jħassar id-Direttiva 2002/30/KE [05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

Jörg Leichtfried ippreżenta r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Intervent ta': Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Michael Gahler f'isem il-Grupp PPE, Bogusław Liberadzki f'isem il-Grupp S&D, Gesine Meissner f'isem il-Grupp ALDE, Eva Lichtenberger f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jacqueline Foster f'isem il-Grupp ECR, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, u Marian-Jean Marinescu.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Miroslav Mikolášik u Silvia-Adriana Ţicău.

Interventi ta': Siim Kallas u Jörg Leichtfried.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.16 tal- Minuti ta' 16.4.2014.


19. Il-liġi tal-ikel u tal-għalf u regoli dwar is-saħħa u l-benessri tal-annimali, dwar is-saħħa tal-pjanti, dwar il-materjal riproduttiv tal-pjanti u dwar prodotti għall-ħarsien tal-pjanti ***I - Is-Saħħa tal-Annimali ***I - Miżuri protettivi kontra l-pesti tal-pjanti ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra mwettqa biex jiżguraw l-applikazzjoni tal-liġi tal-ikel u tal-għalf, regoli dwar is-saħħa u l-benessri tal-annimali, dwar is-saħħa tal-pjanti, dwar il-materjal riproduttiv tal-pjanti, u dwar prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nri 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, ir-Regolamenti (UE) Nri 1151/2012, [….]/2013 u d-Direttivi 98/58/KE, 1999/74/KE, 2007/43/KE, 2008/119/KE, 2008/120/KE u 2009/128/KE (Ir-Regolament dwar il-kontrolli uffiċjali) [COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-Saħħa tal-Annimali [COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Marit Paulsen (A7-0129/2014)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-miżuri protettivi kontra l-pesti tal-pjanti [COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

Mario Pirillo, Marit Paulsen u Hynek Fajmon ippreżentaw ir-rapporti.

Intervent ta': Tonio Borg (Membru tal-Kummissjoni).

PRESIDENZA: Gianni PITTELLA
Viċi President

Interventi ta': Oreste Rossi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Kartika Tamara Liotard (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Britta Reimers (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Isabella Lövin (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PECH), Horst Schnellhardt f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Christa Klaß, Giovanni Barbagallo f'isem il-Grupp S&D, Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Julie Girling f'isem il-Grupp ECR, Martina Anderson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Giancarlo Scottà f'isem il-Grupp EFD, Elisabeth Jeggle, Daciana Octavia Sârbu, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski, Bastiaan Belder, Pilar Ayuso, Åsa Westlund, James Nicholson, Peter Liese, Justas Vincas Paleckis, Albert Deß u Iratxe García Pérez.

PRESIDENZA: Isabelle DURANT
Viċi President

Interventi ta': Zofija Mazej Kukovič u Ewald Stadler.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Miroslav Mikolášik, Marusya Lyubcheva, Christa Klaß, Tonino Picula u Andrew Henry William Brons.

Interventi ta': Tonio Borg, Mario Pirillo, Marit Paulsen u Hynek Fajmon.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 17.2, tal- Minuti ta' 15.4.2014, punt 17.3 tal- Minuti ta' 15.4.2014 u punt 17.4 tal- Minuti ta' 15.4.2014.


20. Il-ftehim interistituzzjonali dwar ir-Reġistru tat-Trasparenza (dibattitu)

Rapport dwar il-modifika tal-ftehim interistituzzjonali dwar ir-Reġistru tat-Trasparenza [2014/2010(ACI)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

Roberto Gualtieri ppreżenta r-rapport.

Intervent ta': Tonio Borg (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': György Schöpflin f'isem il-Grupp PPE, Sandra Petrović Jakovina f'isem il-Grupp S&D, Anneli Jäätteenmäki f'isem il-Grupp ALDE, Gerald Häfner f'isem il-Grupp Verts/ALE, Rina Ronja Kari f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Evelyn Regner, Andrew Duff, Claude Turmes u Zita Gurmai.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Carl Schlyter, Nikola Vuljanić, Krisztina Morvai u Seán Kelly.

Interventi ta': Tonio Borg u Roberto Gualtieri.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.36 tal- Minuti ta' 15.4.2014.


21. Ambjent ospitabbli biex l-intrapriżi, in-negozji u n-negozji ġodda joħolqu l-impjiegi - Is-segwitu tal-Kummissjoni tal-konsultazzjoni “Top Ten” tal-SMEs dwar ir-regolamentazzjoni tal-UE (dibattitu)

Rapport dwar "L-Unjoni Ewropea kif tista’ tikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ ambjent ospitabbli biex l-intrapriżi, in-negozji u n-negozji ġodda joħolqu l-impjiegi?" [2013/2176(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Anthea McIntyre (A7-0101/2014)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000049/2014), imressqa minn Paul Rübig, f'isem il-Kumitat ITRE, lill-Kummissjoni: Il-proċess ta' konsultazzjoni 'Top Ten' u t-tnaqqis fil-piż tar-regolamentazzjoni tal-UE minn fuq l-SMEs (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)

Anthea McIntyre ppreżentat ir-rapport.

Paul Rübig daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

PRESIDENZA: Jacek PROTASIEWICZ
Viċi President

Intervent ta': Silvia-Adriana Ţicău, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" Paul Rübig, li wieġeb.

Intervent ta': Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Karin Kadenbach (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Sari Essayah f'isem il-Grupp PPE, Philippe De Backer f'isem il-Grupp ALDE, u Krisztina Morvai Membru mhux affiljata.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Monika Panayotova, Ruža Tomašić, Phil Bennion, Miloslav Ransdorf u Nicole Sinclaire.

Interventi ta': Antonio Tajani u Anthea McIntyre.

Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni li għandha titressaq bi qbil mal-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura se titħabbar aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 17.16 tal- Minuti ta' 15.4.2014.

Votazzjoni riżoluzzjoni: punt 9.15 tal- Minuti ta' 17.4.2014.

Intervent ta': Seán Kelly, dwar il-proċedura "catch-the-eye" (Il-President spjega r-raġunijiet għall-għażla tiegħu).


22. Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura:

Edit Bauer, András Gyürk, Mário David, Juan Andrés Naranjo Escobar, Seán Kelly, Catherine Stihler, María Irigoyen Pérez, George Sabin Cutaş, Jorgo Chatzimarkakis, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Alda Sousa, Gerard Batten, Hans-Peter Martin, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski, Ioan Enciu, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Tatjana Ždanoka, Martina Anderson, Slavi Binev, Andrew Henry William Brons, Dubravka Šuica, Ivailo Kalfin, Claudio Morganti, Zdravka Bušić, Petru Constantin Luhan, Biljana Borzan, u Cristian Dan Preda.


23. Negozjati dwar il-QFP 2014-2020: it-tagħlimiet li għandhom jittieħdu u t-triq 'il quddiem (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar in-negozjati dwar il-QFP 2014-2020: it-tagħlimiet li għandhom jittieħdu u t-triq 'il quddiem [2014/2005(INI)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteurs: Jean-Luc Dehaene u Ivailo Kalfin (A7-0254/2014)

Reimer Böge (flok ir-rapporteur) u Ivailo Kalfin għamlu l-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Andrej Plenković, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Mulder, Younous Omarjee u Ivana Maletić.

Intervent ta': Janusz Lewandowski (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 8.38 tal- Minuti ta' 15.4.2014.


24. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 531.857/OJMA).


25. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.05.

Klaus Welle

Isabelle Durant

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Barbagallo, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Kohlíček, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Ouzký, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Paşcu, Paška, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Rinaldi, Rochefort, Rodust, Roithová, Romeva i Rueda, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Saks, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Skużati:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Avviż legali - Politika tal-privatezza