Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0168(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0125/2013

Ingediende teksten :

A7-0125/2013

Debatten :

PV 02/07/2013 - 19
CRE 02/07/2013 - 19

Stemmingen :

PV 03/07/2013 - 8.2
CRE 03/07/2013 - 8.2
Stemverklaringen
PV 15/04/2014 - 8.15
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0309
P7_TA(2014)0355

Notulen
Dinsdag 15 april 2014 - Straatsburg

8.15. Instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) ***I (eindstemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) wat bewaardertaken, beloningsbeleid en sancties betreft [COM(2012)0350 - C7-0178/2012- 2012/0168(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sven Giegold (A7-0125/2013)

Het debat heeft op 2 juli 2013 plaatsgevonden (punt 19 van de notulen van 2.7.2013).

De stemming is uitgesteld tijdens de vergadering van 3 juli 2013 (punt 8.2 van de notulen van 3.7.2013).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0355)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0355)

Juridische mededeling - Privacybeleid