Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0139(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0398/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0398/2013

Συζήτηση :

PV 11/12/2013 - 12
CRE 11/12/2013 - 12

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2013 - 12.7
CRE 12/12/2013 - 12.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 15/04/2014 - 8.16
CRE 15/04/2014 - 8.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0587
P7_TA(2014)0356

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

8.16. Λογαριασμοί πληρωμών ***I (τελική ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά [COM(2013)0266 - C7-0125/2013- 2013/0139(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Jürgen Klute (A7-0398/2013)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 11 Δεκεμβρίου 2013 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.12.2013).

Η ψηφοφορία αναβλήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 12ης Δεκεμβρίου 2013 (σημείο 12.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2013).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0356)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0356)

Παρεμβάσεις

Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής), σχετικά με τις δηλώσεις της Επιτροπής όσον αφορά τις εκθέσεις Jürgen Klute (A7-0398/2013), Raffaele Baldassarre (A7-0006/2014), Markus Ferber (A7-0303/2012) , Dominique Riquet (A7-0255/2013) et Zuzana Roithová (A7-0008/2014).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου