Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0169(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0368/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0368/2013

Συζήτηση :

PV 19/11/2013 - 18
CRE 19/11/2013 - 18

Ψηφοφορία :

PV 20/11/2013 - 8.18
CRE 20/11/2013 - 8.18
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 15/04/2014 - 8.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0489
P7_TA(2014)0357

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

8.17. Βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα ***I (τελική ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα [COM(2012)0352 - C7-0179/2012- 2012/0169(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A7-0368/2013)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 19 Νοεμβρίου 2013 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.11.2013).

Η ψηφοφορία αναβλήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 20ής Νοεμβρίου 2013 (σημείο 8.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.11.2013).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0357)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0357)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου