Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0166(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0482/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0482/2013

Συζήτηση :

PV 25/02/2014 - 13
CRE 25/02/2014 - 13

Ψηφοφορία :

PV 26/02/2014 - 7.4
CRE 26/02/2014 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 15/04/2014 - 8.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0359

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

8.19. Ανάπτυξη διαλειτουργικού συστήματος eCall σε όλη την ΕΕ ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ανάπτυξη διαλειτουργικού συστήματος eCall σε όλη την ΕΕ [COM(2013)0315 - C7-0173/2013 - 2013/0166(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Philippe De Backer (A7-0482/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0359)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0359)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου