Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2005/0214(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0188/2014

Внесени текстове :

A7-0188/2014

Разисквания :

PV 15/04/2014 - 13
CRE 15/04/2014 - 13

Гласувания :

PV 15/04/2014 - 17.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0379

Протокол
Вторник, 15 април 2014 г. - Страсбург

13. Подобряване на мобилността на работниците чрез подобряване на преносимостта на правата на допълнителна пенсия ***II (разискване)
CRE

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и Съвета относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите членки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права [17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Ria Oomen-Ruijten (A7-0188/2014)

Ria Oomen-Ruijten представи препоръката за второ четене.

Изказа се László Andor (член на Комисията).

Изказаха се: Sari Essayah, от името на групата PPE, Frédéric Daerden, от името на групата S&D, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Milan Cabrnoch, от името на групата ECR, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Слави Бинев, от името на групата EFD, Nicole Sinclaire, независим член на ЕП, Edit Bauer, Jutta Steinruck, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Josef Weidenholzer, Regina Bastos, Ivana Maletić, Theodor Dumitru Stolojan и Danuta Jazłowiecka.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Heinz K. Becker, Phil Bennion и Tadeusz Ross.

Изказаха се: László Andor и Ria Oomen-Ruijten.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 17.1 от протокола от 15.4.2014.

Правна информация - Политика за поверителност