Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/0214(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0188/2014

Indgivne tekster :

A7-0188/2014

Forhandlinger :

PV 15/04/2014 - 13
CRE 15/04/2014 - 13

Afstemninger :

PV 15/04/2014 - 17.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0379

Protokol
Tirsdag den 15. april 2014 - Strasbourg

13. Bedre muligheder for overførsel af supplerende pensionsrettigheder ***II (forhandling)
CRE

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens mobilitet gennem bedre muligheder for at optjene og bevare supplerende pensionsrettigheder [17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Ria Oomen-Ruijten (A7-0188/2014)

Ria Oomen-Ruijten forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Indlæg af László Andor (medlem af Kommissionen).

Talere: Sari Essayah for PPE-Gruppen, Frédéric Daerden for S&D-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Milan Cabrnoch for ECR-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Slavi Binev for EFD-Gruppen, Nicole Sinclaire, løsgænger, Edit Bauer, Jutta Steinruck, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Josef Weidenholzer, Regina Bastos, Ivana Maletić, Theodor Dumitru Stolojan og Danuta Jazłowiecka.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Heinz K. Becker, Phil Bennion og Tadeusz Ross.

Talere: László Andor og Ria Oomen-Ruijten.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 17.1 i protokollen af 15.4.2014.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik