Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/0214(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0188/2014

Teksty złożone :

A7-0188/2014

Debaty :

PV 15/04/2014 - 13
CRE 15/04/2014 - 13

Głosowanie :

PV 15/04/2014 - 17.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0379

Protokół
Wtorek, 15 kwietnia 2014 r. - Strasburg

13. Zwiększenie mobilności pracowników dzięki lepszemu przenoszeniu lub zachowaniu uprawnień do dodatkowych emerytur lub rent ***II (debata)
CRE

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów służących zwiększeniu mobilności pracowników między państwami członkowskimi dzięki łatwiejszemu nabywaniu i zachowywaniu uprawnień do dodatkowych emerytur [17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Ria Oomen-Ruijten (A7-0188/2014)

Ria Oomen-Ruijten przedstawiła zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał László Andor (członek Komisji).

Głos zabrali: Sari Essayah w imieniu grupy PPE, Frédéric Daerden w imieniu grupy S&D, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Milan Cabrnoch w imieniu grupy ECR, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Slavi Binev w imieniu grupy EFD, Nicole Sinclaire niezrzeszona, Edit Bauer, Jutta Steinruck, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Josef Weidenholzer, Regina Bastos, Ivana Maletić, Theodor Dumitru Stolojan i Danuta Jazłowiecka.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Heinz K. Becker, Phil Bennion i Tadeusz Ross.

Głos zabrali: László Andor i Ria Oomen-Ruijten.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 17.1 protokołu z dnia 15.4.2014.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności