Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0214(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0188/2014

Predkladané texty :

A7-0188/2014

Rozpravy :

PV 15/04/2014 - 13
CRE 15/04/2014 - 13

Hlasovanie :

PV 15/04/2014 - 17.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0379

Zápisnica
Utorok, 15. apríla 2014 - Štrasburg

13. Posilnenie mobility pracovníkov zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv ***II (rozprava)
CRE

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov medzi členskými štátmi zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv [17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Ria Oomen-Ruijten (A7-0188/2014)

Ria Oomen-Ruijten uviedla odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil László Andor (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Sari Essayah v mene skupiny PPE, Frédéric Daerden v mene skupiny S&D, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Milan Cabrnoch v mene skupiny ECR, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Slavi Binev v mene skupiny EFD, Nicole Sinclaire – nezaradená poslankyňa, Edit Bauer, Jutta Steinruck, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Josef Weidenholzer, Regina Bastos, Ivana Maletić, Theodor Dumitru Stolojan a Danuta Jazłowiecka.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Heinz K. Becker, Phil Bennion a Tadeusz Ross.

Vystúpili: László Andor a Ria Oomen-Ruijten.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 17.1 zápisnice zo dňa 15.4.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia