Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0214(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0188/2014

Ingivna texter :

A7-0188/2014

Debatter :

PV 15/04/2014 - 13
CRE 15/04/2014 - 13

Omröstningar :

PV 15/04/2014 - 17.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0379

Protokoll
Tisdagen den 15 april 2014 - Strasbourg

13. Ökad rörlighet för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter ***II (debatt)
CRE

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav för ökad rörlighet mellan medlemsstaterna för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter [17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Ria Oomen-Ruijten (A7-0188/2014)

Ria Oomen-Ruijten redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: László Andor (ledamot av kommissionen).

Talare: Sari Essayah för PPE-gruppen, Frédéric Daerden för S&D-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Milan Cabrnoch för ECR-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Slavi Binev för EFD-gruppen, Nicole Sinclaire, grupplös, Edit Bauer, Jutta Steinruck, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Josef Weidenholzer, Regina Bastos, Ivana Maletić, Theodor Dumitru Stolojan och Danuta Jazłowiecka.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Heinz K. Becker, Phil Bennion och Tadeusz Ross.

Talare: László Andor och Ria Oomen-Ruijten.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 17.1 i protokollet av den 15.4.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy